fw-1

Aktuellt

WOLFGANG TILLMANS

Vinnare Hasselbladpriset 2015

Hasselbladstiftelsen har nöjet att meddela att den tyske konstnären Wolfgang Tillmans har utsetts till 2015 års mottagare av Hasselbladstiftelsens internationella pris i fotografi å 1 miljon kronor (ca 110 000 Euro). Prisutdelningen äger rum i Göteborg den 30 november 2015. Den 1 december 2015 öppnar en utställning med Tillmans verk i Hasselblad Center, Göteborg. Samma dag arrangerar Hasselbladstiftelsen ett symposium med pristagaren, och en ny bok om Wolfgang Tillmans arbeten publiceras.

Läs mer
fw-1

Naturvetenskap

Anslag

De medel som Hasselbladstiftelsen delar ut till stöd för naturvetenskapliga ändamål består av forskningsanslag, donationer och stipendier. Inriktningen för anslagen är satsning på större projekt av långsiktig strategisk betydelse. Ramen för stiftelsens naturvetenskapliga anslag är är stiftelsens fokus Västsverige.

I år stödjer Hasselbladstiftelsen ett kemiprojekt på Alfons Åbergs Kulturhus och finansierar en gästprofessur vid den nya marina institutionen på Göteborgs universitet. Gästprofessuren går till den amerikanska toppforskaren Jody Deming, som är en auktoritet inom marin polarforskning.

Läs mer
fw-1

Aktuellt

A story within a story…

Göteborgs Internationella Konstbiennal (GIBCA)
A story within a story… väcker frågor om historiens betydelse och hur den skapas. Tematiken tar sin utgångspunkt i Umberto Ecos begrepp och tankar om det öppna verket, en estetisk strategi där publiken möter ett ”ofullständigt” verk som de själva bjuds in till att fullborda. Genom att föreställa sig historien som ett öppet verk ställer biennalen frågor om historieskapande skeenden. Hur skulle då de gemensamma minnena, de personliga berättelserna och de inre upplevelserna i historiens marginaler, kunna framträda.

Läs mer
fw-1

Aktuellt

Kvinnliga forskare

Hasselbladstiftelsens stöder kvinnliga forskares vidaremeritering inom naturvetenskap med möjlig utvidgning till därtill angränsande teknikområden och s.k. life science för 2015.

Hasselbladstiftelsen anslår medel för femte året i följd till kvinnliga disputerade forskares vidaremeritering inom naturvetenskap med möjlig utvidgning till därtill angränsande teknikområden och s.k. life science.

Läs mer
Naturvetenskapliga anslag

Naturvetenskapliga anslag

Bibliotek

Bibliotek

Kvinnliga forskare

Kvinnliga forskare

Stipendier

Stipendier

Fotografisk forskning

Fotografisk forskning

Hasselbladpriset

Hasselbladpriset