fw-1

Aktuellt

WOLFGANG TILLMANS

Vinnare Hasselbladpriset 2015

Hasselbladstiftelsen har nöjet att meddela att den tyske konstnären Wolfgang Tillmans har utsetts till 2015 års mottagare av Hasselbladstiftelsens internationella pris i fotografi å 1 miljon kronor (ca 110 000 Euro). Prisutdelningen äger rum i Göteborg den 30 november 2015. Den 1 december 2015 öppnar en utställning med Tillmans verk i Hasselblad Center, Göteborg. Samma dag arrangerar Hasselbladstiftelsen ett symposium med pristagaren, och en ny bok om Wolfgang Tillmans arbeten publiceras.

Läs mer
fw-1

Naturvetenskap

Anslag

De medel som Hasselbladstiftelsen delar ut till stöd för naturvetenskapliga ändamål består av forskningsanslag, donationer och stipendier. Inriktningen för anslagen är satsning på större projekt av långsiktig strategisk betydelse. Ramen för stiftelsens naturvetenskapliga anslag är är stiftelsens fokus Västsverige.

I år stödjer Hasselbladstiftelsen ett kemiprojekt på Alfons Åbergs Kulturhus och finansierar en gästprofessur vid den nya marina institutionen på Göteborgs universitet. Gästprofessuren går till den amerikanska toppforskaren Jody Deming, som är en auktoritet inom marin polarforskning.

Läs mer
fw-1

Aktuellt

Framing bodies

Aktuell utställning

Framing Bodies handlar om det fotografiska mediets disciplinerande, identitetsskapande och normativa kraft. Verken i utställningen är del av Hasselbladstiftelsens samling och relaterar till den fotografiska inramningen av olika, ofta marginaliserade, kroppar.

Bild: At the time of the third reading / Vid tiden för den tredje läsningen / © Annica Karlsson Rixon

Läs mer
fw-1

Aktuellt

Kvinnliga forskare

Hasselbladstiftelsens stöder kvinnliga forskares vidaremeritering inom naturvetenskap med möjlig utvidgning till därtill angränsande teknikområden och s.k. life science för 2015.

Hasselbladstiftelsen anslår medel för femte året i följd till kvinnliga disputerade forskares vidaremeritering inom naturvetenskap med möjlig utvidgning till därtill angränsande teknikområden och s.k. life science.

Läs mer
Naturvetenskapliga anslag

Naturvetenskapliga anslag

Bibliotek

Bibliotek

Kvinnliga forskare

Kvinnliga forskare

Stipendier

Stipendier

Fotografisk forskning

Fotografisk forskning

Hasselbladpriset

Hasselbladpriset