English/Svenska
Search

© Hasselblad Foundation
About cookies

 

Hasselblad Foundation
office & library
Ekmansgatan 8
SE 41256 Gothenburg
Sweden
+46 31 7782150


Hasselblad Center
exhibition hall
Götaplatsen
+46 31 7782150

SPANA PÅ GRANNARNA – finsk och norsk samtidsfotografi
Internationellt fotografiskt symposium vid Göteborgs Universitet - ett samarbete mellan Akademin Valand och Hasselbladstiftelsen

Tid: Onsdagen den 27 november 13.00-16.00
Plats: Glashuset, Chalmersgatan 4  (OBS! Ingång från gården)

Program

13.00–14.15 Anna-Kaisa Rastenberger
14.15–14.30 Kort paus
14.30–15.45 Christine Hansen
15.45–16.00 Avslutande diskussion

Anna-Kaisa Rastenberger Thanks to …and in spite of

Den finska fotografiska scenen präglas av den internationella uppmärksamheten kring The Helsinki School, ett koncept som varit mycket framgångsrikt avseende marknadsföring och export. Det 15-åriga fenomenet har fortfarande avgörande inflytande över hur samtida finsk fotografi uppfattas och förstås, internationellt och nationellt. Rastenberger gör en exposé över olika förhållningssätt bland finska konstnärliga fotografer och belyser även fältet från ett sociologiskt perspektiv.

Christine Hansen Krystaller og kampsport. Tendenser i Norsk samtidsfoto 2000-2013

Tendenser i norsk samtida fotografi speglas genom närläsningar av några utvalda fotografiska konstnärskap.

Seminariets språk är skandinaviska och engelska (Anna-Kaisa Rastenberger talar engelska)

 

Anna Kaisa Rastenberger är chefskurator vid det Finska fotografiska museet. Hon är konsthistoriker med fotografi som specialitet och arbetar med sin doktorsavhandling vid Helsingfors universitet. Hon har varit engagerad i ett historiskt projekt kring fotografi vid nämnda museum, 2005-2009 och chefredaktör för KUVA, ett magasin för visuell kultur. Anna-Kaisa Rastenberg har curerat en mängd internationella utställningar med samtida fotografi, senast i anslutning till Moskva-biennalen 2011. 

 

Christine Hansen är högskolelektor i teori vid Konsthögskolan i Bergen. Hon är också fotograf och konsthistoriker. Hon har doktorerat vid Bergens universitet med avhandlingen A Trip through the Ordinary Norwegian Landscape: Perspectives on Photography’s Role in Contemporary Art. Hon har också en konstnärlig master i fotografi, från Konsthögskolan i Bergen. Hennes arbeten är inköpta av Norska Kulturrådet och hon är representerad i Nationalmuseets samlingar. Christine Hansen har publicerat artiklar om fotografi i Nordic Now, Objektiv, Third Text, Norsk Nytt Tidsskrift samt Kunst og Kultur.   

 

Arrangemanget är en del av Hasselbladstiftelsens och Göteborgs Universitets internationella fotografiska symposium och forskning. Organisatörer är Hans Hedberg, Gunilla Knape, Tyrone Martinsson och Louise Wolthers. För ytterligare information eller frågor, kontakta Hans Hedberg,  hans.hedberg@akademinvaland.gu.se