English/Svenska
Sök

© Hasselbladstiftelsen
Om cookies

 

Öppettider
Hasselblad Center
Måndag, tisdag & torsdag 11-18, onsdag 11-20
fredag-söndag 11-17

Hasselbladstiftelsen
kontor & bibliotek
Ekmansgatan 8
41256 Göteborg
031-7782150

Hasselblad Center
utställningshall
Götaplatsen
031-7782150

 


 

 


 


Hasselbladpriset är ett internationellt pris i fotografi som har delats ut varje år sedan 1980 med undantag av 1983, det år då Erna Hasselblad avled. Hasselbladpriset skall tilldelas en fotograf som presterat "framstående fotografisk gärning". Härmed kan bl.a. förstås en banbrytande fotografisk insats, ett avgörande inflytande över yngre fotografer och genomförande av ett eller flera fotografiska projekt av internationell betydelse. Priset består för närvarande av ett belopp å 1.000.000 kronor, en guldmedalj samt ett diplom. I samband med prisutdelningen öppnas en utställning av pristagarens bilder i Hasselblad Center.

Styrelsen utser varje år en priskommitté som består av internationellt framstående experter inom fotografin. Kommittén nominerar 3-5 kandidater bland vilka Hasselbladstiftelsens styrelse utser pristagaren.

Hasselbladspriset är världens mest betydelsefulla fotografiska pris och dess utdelande har blivit en unik internationell händelse i kraft av den prestige som vunnits bl.a. tack vare de internationellt välrenommerade fotografer som erhållit priset.