Pågående Forskning

Hasselbladstiftelsen stöder och genomför olika former av forskning i historia, teori och estetik inom fotografi. Stiftelsen initierar och producerar forskningsprojekt och samarbetar med en rad forskare och institutioner. Ett av syftena är att presentera aktuell, internationell forskning inom fotografi för både akademiska studenter och konststuderande samt fotografer, konstälskare och en bredare publik.

 

Hasselbladstiftelsens egen forskning utgår ofta från den fotografiska samlingen och arkivet samt de årliga mottagarna av Hasselbladpriset.

 

Forskningen och utställningsprogrammet är nära sammanbundna, som till exempel i serien From the Hasselblad Foundation Collection och dess senaste utställning och publikation Framing Bodies (2015).

 

Dessutom bedriver stiftelsen forskningsprojekt inom aktuella konstfotografiska metoder såväl som inom teoretiska frågeställningar om fotografins roll i den samtida visuella kulturen. Resultatet presenteras internationellt på konferenser och lokalt i samtal och seminarier, i publikationer och genom utställningar. Det aktuella forskningsprojektet WATCHED! fokuserar på övervakningskonsten och -fotografin i Europa efter 11 september, vilket 2016 har resulterat i en bok och en vandringsutställning.

Tidigare projekt

Tidigare projekt

Seminarier och symposier

Seminarier och symposier

Publikationer och presentationer

Publikationer och presentationer