Styrelse

Ordförande

Göran Bengtsson
fd Länsöverdirektör i Västra Götalands län

 

Ledamöter

Ingrid Elam
Dekan vid konstnärliga fakulteten, Göteborgs universitet

 

Jan Kaila
Vetenskaplig rådgivare i konstnärlig forskning på Vetenskapsrådet. Konstnär/forskare 

 

Mats Viberg
Vicerektor för forskning och prefekt Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Chalmers, Göteborg

 

Axel Wenblad
Ordförande i Världsnaturfonden WWFs styrelse

Göran Bengtsson, ordförande

Göran Bengtsson, ordförande

Ingrid Elam, ledamot

Ingrid Elam, ledamot

Jan Kaila, ledamot

Jan Kaila, ledamot

Mats Viberg, ledamot

Mats Viberg, ledamot

Axel Wenblad, ledamot

Axel Wenblad, ledamot