Professur

2015 – Gästprofessur vid den nya marina institutionen på Göteborgs universitet

Hasselbladstiftelsen finansierar nu en gästprofessur vid den nya marina institutionen på Göteborgs universitet. Gästprofessuren går till den amerikanska toppforskaren Jody Deming, som är en auktoritet inom marin polarforskning.

 

Image: Leif Anderson.

 

Prominent polarforskare blir gästprofessor vid ny institution

Gästprofessor Jody Deming kommer från University of Washington och är specialiserad på köldanpassningen av marina mikroorganismer.

 

– Hon är en mycket lämplig person för den första gästprofessorn eftersom hon med sitt specialområde om marina mikroorganismer och deras betydelse för polargeokemi och ekologi väl passar in i den inriktning vi har vid Göteborgs universitet, säger Leif Anderson.

 

Marin polarforskning i fokus

Hasselbladstiftelsens stöd för en marin gästprofessor stimulerar till att länka ihop forskare från olika discipliner i den nya marina institution som blir verklighet vid Göteborgs universitet den förste juli. Marin polarforskning har under mer än 30 år varit ett centralt forskningsområde för forskare vid naturvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet.

 

Photo: Doug Struck

 

Jody Deming, som är mikrobiolog och har gedigna kunskaper i DNA-forskning, kommer i oktober att hålla i en doktorandkurs för alla intresserade inom det marina fältet och dessutom hålla i ett symposium den 3-5 november.

 

 

Tidigare Hasselbladprofessurer

 

Hasselbladprofessur – 2010–2012


Under 2010 beslöt stiftelsen att som ett led i ett redan etablerat samarbete med Nordens Ark att finansiera en professur inrättad av Göteborgs universitet med placering vid Nordens Ark. Professuren innehas av Claes Andrén som är vetenskaplig ledare vid Nordens Ark sedan 2006. Andréns verksamhet innefattar bevarandebiologisk forskning, handledning av studenter, utveckling av kapaciteten och kompetensen att föda upp och att hålla livskraftiga populationer av hotade arter under biosäkra former. Vidare görs metodiska uppföljningar av utsättningar i naturen för att bättre förstå varför utsättningsprogram har olika framgång. Denna kunskap har stor internationell betydelse och lyfter fram bevarandeparkernas roll i arbetet med att säkerställa livskraftiga populationer av hotade arter i naturen.

Professor Andrén kommer regelbundet att informera om pågående aktiviteter vid Nordens Ark på denna plats.

 

Hasselbladprofessur – 2006–2009


Stiftelsen beslöt 2004 att svara för finansieringen under en 3-årsperiod (2006–2008) av en gästprofessur med benämningen Hasselblad Professor in Public Learning and Understanding of Science. Det beslöts att professuren skulle delas mellan Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet. Rekryteringen till Hasselbladprofessuren ägde rum under 2005.
Ämnesområdet Public Learning and Understanding of Science inkluderar studier av allmänhetens förståelse för och attityd till naturvetenskap och teknologi samt naturvetenskap i skolor och dess relation till media och könsrollsfrågor.
Ilan Chabay från USA utsågs till Sveriges förste Hasselbladprofessor i Public Learning and Understanding of Science och installerades på Victor Hasselblads 100-årsdag den 8 mars 2006.