Stipendier

Hasselbladstiftelsen delar ut två skrivarstipendium för naturvetare, ett till Grez-sur-Loing, Frankrike och ett till Villa Martinson i Jonsered.

 

Ändamålet med stipendierna är att erbjuda vistelse med möjlighet till lugn och ro för att kunna koncentrera sig på en skriftlig uppgift.

 

 

 

Skrivarstipendium till Hôtel Chevillon och Villa Martinson

 

Behörighet
Stipendierna kan sökas av naturvetare, verksamma som lärare/forskare i naturvetenskap anställda vid universitet eller högskolor i Sverige.

 

Ansökan
Ansökan skall innehålla personuppgifter, befattning, kort CV samt en beskrivning (motivering) av avsikt med vistelsen. Ansökningsblankett finns ej. Ansökan skall vara Stiftelsen tillhanda senast 1 mars ansökningsåret i ett samlat dokument (en PDF-fil).
Adress: gro.n1493444570oitad1493444570nuofd1493444570alble1493444570ssah@1493444570muidn1493444570epits1493444570

 

Stipendieperiod
Hôtel Chevillon, september-oktober

Villa Martinson, maj

 

Grez-sur-Loing

Stipendiebelopp

 

Hôtel Chevillon
Stipendiebeloppet är 30.000 kronor varjämte stiftelsen står för hyreskostnaden på platsen. Lägenheten och ett separat skrivarrum som ställs till förfogande till stipendiaten är helt nyrenoverade. Vistelsen på hotellet innebär självhushåll. Stipendiaten har möjlighet att ta med en familjemedlem till Hôtel Chevillon utan extra hyreskostnad under stipendieperioden.

Mottagaren måste vara införstådd med att ta med egen dator för sitt arbete. Nätuppkoppling och skrivare finns centralt på Hôtel Chevillon.

Villa Martinson 
Stipendiebeloppet är  8.000 kronor varjämte stiftelsen står för hyreskostnaden på platsen. Lägenheten som ställs till förfogande till stipendiaten är nyrenoverad. Vistelsen innebär självhushåll. Mottagaren måste vara införstådd med att ta med egen dator för sitt arbete. Internet finns på plats.

 

Kungörande
Hasselbladstiftelsen kungör vem som utsetts till stipendiat i slutet av maj eller början av juni ansökningsåret med en pressrelease och publicering på hemsidan.

 

Om Hôtel Chevillon

Hôtel Chevillon, var ett av de två hotell i Grez-sur-Loing som under 1880-talet kunde se så många senare mycket erkända nordiska och anglosaxiska konstnärer och författare som sina gäster. Nämnas kan Carl Larsson, Karl Nordström, Bruno Liljefors, de danska och norska Skagenmålarna, August Strindberg och Robert Louis Stevenson, många andra icke att förglömma. I denna omsorgsfullt restaurerade miljö driver nu den i Göteborg baserade Stiftelsen Grez-sur-Loing uthyrning av lägenheter och ateljéer till institutioner som i sin tur genom stipendier bereder konstnärer, författare, fotografer, vetenskapsmän etc. möjlighet att bo och verka på platsen ett antal månader (www.grez-stiftelsen.se). Vistelsen innebär självhushållning. Hôtel Chevillon är inte handikappanpassat.

 

Villa Martinson

Om Villa Martinson

 

Villa Martinson är tidigare inspektorsvilla som ligger ett stenkast från Jonsereds herrgård. Huset har fem lägenheter och på dess övervåning finns dessutom ett gemensamt bibliotek för samvaro, diskussioner och studier. Villan, med utsikt över böljande nejder och sjön Aspen, har fått sitt namn efter Jonsereds mest kända litterära referens, Harry Martinson, som vistades här i sin ungdom.

 

 

 

 

 

 

 

2016 års stipendiater

 

Anna Godhe, professor i marin ekologi vid Göteborgs universitet tilldelats skrivarstipendiet till villa Martinsson på Jonsereds Herrgård.

Godhes forskning fokuserar på marina algblomningar, hur de initieras och hur de sprids. Forskningsgruppen undersöker hur algblomningar sätter igång, hur sedimenterade vilstadier bidrar till algblomningar, hur algblomningar sprids i förhållande till oceanografisk cirkulation och genetisk populationsstruktur över olika geografiska områden.

 

Annie-Maj Johansson, lektor i naturvetenskap vid akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Högskolan Dalarna har tilldelats skrivarstipendiet till Villa Hôtel Chevillon i Grez sur Loing, Frankrike. Johanssons forskningsintresse handlar om undervisning och lärande i naturvetenskap i grundskolans tidigare år. Hon disputerade i naturvetenskapernas didaktik 2012 vid Stockholms universitet med avhandlingen ”Undersökande arbetssätt i NO-undervisningen i grundskolans tidigare årskurser”.