Stipendier

Hasselbladstiftelsen delar ut ett skrivarstipendium för naturvetare till Villa Martinson i Jonsered.

 

Ändamålet med stipendiet är att erbjuda vistelse med möjlighet till lugn och ro för att kunna koncentrera sig på en skriftlig uppgift.

 

Behörighet
Stipendiet kan sökas av naturvetare, verksamma som lärare/forskare i naturvetenskap anställda vid universitet eller högskolor i Sverige.

 

Ansökan
Ansökan skall innehålla personuppgifter, befattning, kort CV samt en beskrivning (motivering) av avsikt med vistelsen. Ansökningsblankett finns ej. Ansökan skall vara Stiftelsen tillhanda senast 15 februari 2018 i ett samlat dokument (PDF).
Adress: gro.n1521317702oitad1521317702nuofd1521317702alble1521317702ssah@1521317702muidn1521317702epits1521317702

 

Stipendieperiod
Villa Martinson, maj

 

 

Stipendiebelopp

Villa Martinson 

Stipendiebeloppet är  8.000 kronor varjämte stiftelsen står för hyreskostnaden på platsen. Lägenheten som ställs till förfogande till stipendiaten är nyrenoverad. Vistelsen innebär självhushåll. Mottagaren måste vara införstådd med att ta med egen dator för sitt arbete. Internet finns på plats.

 

 

 

Villa Martinson

Om Villa Martinson

 

 

 

Villa Martinson är tidigare inspektorsvilla som ligger ett stenkast från Jonsereds herrgård. Huset har fem lägenheter och på dess övervåning finns dessutom ett gemensamt bibliotek för samvaro, diskussioner och studier. Villan, med

utsikt över böljande nejder och sjön Aspen, har fått sitt namn efter Jonsereds mest kända litterära referens, Harry Martinson, som vistades här i sin ungdom.

 

 

 

 

 

 

Skrivarstipendium till Hôtel Chevillon och Villa Martinson

Skrivarstipendiater 2017

 

Dr. Alyssa Joyce, vid Institutionen för Marina Vetenskaper, Göteborgs universitet har beviljats stipendium till Villa Martinsson maj 2017. Alyssa Joyces forskningsintressen är inriktade på ett hållbart vattenbruk. Under sin vistelse kommer  hon att arbeta  på en artikel som handlar om hantering av patogener (sjukdomsframkallande ämnen) i ekologisk fiskproduktion.

 

Professor Per Sundberg, vid institutionen för Marina Vetenskaper, Göteborgs universitet och har beviljats stipendium till Grez-sur Loing i september 2017. Under 2009 var Per Sundberg tillsammans med två doktorander på en insamlingsresa i Chile med syfte att kartlägga den lokala faunan av nemertiner (en i huvudsak marin grupp av maskliknande djur). Syftet med vistelsen i Grez sur Loing  är att kunna koncentrera sig på att skriva klart resultatet från insamlingen, och kunna beskriva och redogöra för de arter de hittade. Resultaten är baserade på en kombination av s.k. morfologiska karaktärer och släktskapsanalyser baserat på DNA sekvenser Resultatet skulle inte bara vara av intresse för de forskare som arbetar specifikt med gruppen nemertiner, men också bidra till förståelsen för marina ekosystem i Chile och vara en pusselbit i kartläggningen av jordens biologiska mångfald.

 

 

 

 

2016 års stipendiater

 

Anna Godhe, professor i marin ekologi vid Göteborgs universitet tilldelats skrivarstipendiet till villa Martinsson på Jonsereds Herrgård.

Godhes forskning fokuserar på marina algblomningar, hur de initieras och hur de sprids. Forskningsgruppen undersöker hur algblomningar sätter igång, hur sedimenterade vilstadier bidrar till algblomningar, hur algblomningar sprids i förhållande till oceanografisk cirkulation och genetisk populationsstruktur över olika geografiska områden.

 

Annie-Maj Johansson, lektor i naturvetenskap vid akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Högskolan Dalarna har tilldelats skrivarstipendiet till Villa Hôtel Chevillon i Grez sur Loing, Frankrike. Johanssons forskningsintresse handlar om undervisning och lärande i naturvetenskap i grundskolans tidigare år. Hon disputerade i naturvetenskapernas didaktik 2012 vid Stockholms universitet med avhandlingen ”Undersökande arbetssätt i NO-undervisningen i grundskolans tidigare årskurser”.