Forsknings- och Utvecklingspris

Bidra till projektet Drone VisionAkademin Valand och Hasselbladstiftelsen har ett långsiktigt samarbete, som nu resulterar i ett Forsknings- och utvecklingspris för fotobaserade konstnärer.

Priset ingår i ett bredare forskningsprojekt, under ledning av dr Sarah Tuck, som utforskar drönarteknikens påverkan på och konsekvenser för krigföring, övervakning och protest.

 

Forskning- och utvecklingspriset syftar till att ge fotobaserade konstnärer tid och finansiering för att utveckla ett projektförslag, som kommer att ingå i en urvalsprocess till en utställning på Hasselblad Center i Göteborg. Sökande till Forsknings- och utvecklingspriset förväntas ta hänsyn till drönarteknikens affektiva betydelser inom ramen för den geografiska kontexten för Sverige och dess region.

 

Sökande till Forsknings- och utvecklingspriset förväntas också ansöka till nästa led i urvalsprocessen – att presentera ett genomförande av projektet, där vinnarna kommer att belönas med 50 000 kr för att slutföra konstverken till utställningen i Göteborg i maj 2018.

 

Information till ansökande
Application form (english only)