Fotobokstipendier

 

Fotobokstipendier 2018

Hasselbladstiftelsen delar för andra gången ut tre fotobokstipendier. Fotoboken är idag en viktig del av det fotografiska fältet. Målet med stipendierna är att stödja och bidra till att utveckla fotoboksutgivningen i Norden.

 

Tre stipendier delas ut:

 

1. SEK 50 000

2. SEK 30 000

3. SEK 20 000

 

Behörighet

 

Stipendierna beviljas till bokprojekt där upphovspersonen/personerna är bosatt/a och verksam/verksamma i något av de Nordiska länderna. Stipendierna kan primärt sökas av fotografer, konstnärer och curatorer och gäller endast ännu ej utgivna publikationer (efterhandsstöd beviljas ej). Därutöver premieras följande:

 

  • samarbeten med forskare eller forskningsinstitution
  • fotohistoriska publikationer
  • innovativt koncept och design

 

Krav

 

Bokprojekt som beviljats stipendium ska omnämna Hasselbladstiftelsen som medfinansiär till boken, samt inkludera Hasselbladstiftelsens logotyp på lämplig plats i boken. Hasselbladstiftelsen ska erhålla 6 signerade exemplar av den färdigproducerade boken. Upphovspersonen/personerna av boken ska vara beredd/a att delta i eventuella aktiviteter som Hasselbladstiftelsen ordnar i samband med stipendiet, som till exempel utdelningsceremoni och andra event.

 

© Johannes Samuelsson

© Johannes Samuelsson

 

Ansökan

 

Här kan du ladda ner ansökningsblankett.

Ansökningsblanketten kan fyllas i på svenska eller engelska och ska vara Hasselbladstiftelsen tillhanda senast 1 november 2017.

 

Ansökan ska skickas med vanlig postgång.

Postadress:

Hasselbladstiftelsen

Att: Fotobokstipendier

Ekmansgatan 8

412 56 Göteborg

 

E-postadress för frågor:

es.no1521317532itadn1521317532uofda1521317532lbles1521317532sah@k1521317532oobot1521317532ohp1521317532

 

 

Beslut om stipendiemottagare

 

Beslut om stipendiemottagare fattas under december 2017/januari 2018. Mottagarna meddelas via e-post.

 

 

För mer information

Kontaktperson: Jenny Blixt

es.no1521317532itadn1521317532uofda1521317532lbles1521317532sah@b1521317532j1521317532

+46(0)31 778 21 54

 

 

Helga Härenstam, Cecilia Grönberg och Hendrik Zeitler vinnare av fotobokstipendierna 2017

 

Hasselbladstiftelsen delade för första gången ut tre fotobokstipendier 2017. Fotoboken är idag en viktig del av det fotografiska fältet. Målet med stipendierna är att stödja och bidra till att utveckla fotoboksutgivningen i Norden.

 

Helga Härenstam – första pris

Helga Härenstam får stipendiet på SEK 50 000 som stöd till arbetet med boken I väntan på vad som komma skall. Titeln är ett citat ur ett fotoalbum som Helga Härenstam ärvde efter sin farmor som växte upp på en missionsstation i dåvarande brittiska kolonin Rhodesia i Afrika. Fyrtiosju fotografier saknades i albumet, och Härenstam reste nyligen till missionsstationen för att ta nya bilder som kompletterar de historiska fotografierna. Projektet blir en innovativ bildberättelse om både fotografi, familj och historia såväl som religion, kolonialism och rasism.

 

© Helga Härenstam

© Helga Härenstam

 

 

Cecilia Grönberg – andra pris

Cecilia Grönberg får stipendiet på SEK 30 000 som stöd till arbetet med en publikation om bildgruppen Bildaktivisterna som grundades 1968 av fotograferna Tommy Tommie, Björn Myrman och Bengt O. Nordin. Gruppen förnyade inte bara det fotografiska mediet utan också kunskapen om bildernas bruk kring exempelvis distribution och utställningsformat. Mycket få arbeten har gjorts om Bildaktivisterna, och detta projekt – som är ett samarbete med Jonas (J) Magnusson och tidskriften OEI – blir en omfattande historisk undersökning av Bildaktivisterna genom intervjuer, fotografier och arkivmaterial.

 

© Cecilia Grönberg

© Cecilia Grönberg

 

 

Hendrik Zeitler – tredje pris

Hendrik Zeitler får stipendiet på SEK 20 000 som stöd till arbetet med boken Satelliter med fotografier tagna under natten i Hammarkullen, en förort till Göteborg. Zeitler har tidigare skapat olika fotografiska projekt i området, och i denna bok inkluderar han experiment med återfotograferinger, långtidsexponeringer och blixtljus i Hammarkullens skogar på natten. Boken förenar olika fotografiska genrer och är del av den utvidgade dokumentära traditionen med fotografer som Jens S Jensen som även han länge arbetade i samma förort.

 

© Hendrik Zeitler

© Hendrik Zeitler

 

 

Skogsbärbranschen – stipendium 2016

 

Redan sommaren 2016 uppmärksammade vi stipendierna och fotobokens betydelse och tilldelade därför fotografen Johannes Samuelsson ett stipendium på 20 000 kr för bokprojektet Skogsbärbranschen. Projektet är ett samarbete mellan Johannes Samuelsson och två kulturgeografer och forskare vid Umeå universitet; Madeleine Eriksson och Aina Tollefsen. Boken handlar om bärindustrin i Norrland – om strukturell organisering, ekonomiska förutsättningar, förändringar i landskapet, migration och lokala och globala relationer. Projektet är tvärvetenskapligt, aktuellt och mycket originellt.

 

Johannes Samuelsson

Johannes Samuelsson

 

Om Johannes Samuelsson

Johannes Samuelsson är fotograf och konstnär med en Master-examen från Akademin Valand vid Göteborgs Universitet. Han bor och arbetar i Umeå. Johannes deltog i utställningen Ny Nordisk Fotografi på Hasselblad Center 2011 och undervisar på Arkitekthögskolan vid Umeå universitet.