Fotobokstipendier

Fotobokstipendierna 2019

Om stipendierna och nästa ansökningsperiod 

 

Tre stipendier delas ut årligen:

 

1. SEK 50 000

2. SEK 30 000

3. SEK 20 000

 

Behörighet

 

Stipendierna beviljas till bokprojekt där upphovspersonen/personerna är bosatt/a och verksam/verksamma i något av de Nordiska länderna. Stipendierna kan primärt sökas av fotografer, konstnärer och curatorer och gäller endast ännu ej utgivna publikationer (efterhandsstöd beviljas ej). Därutöver premieras följande:

 

  • samarbeten med forskare eller forskningsinstitution
  • fotohistoriska publikationer
  • innovativt koncept och design

 

Krav

 

Bokprojekt som beviljats stipendium ska omnämna Hasselbladstiftelsen som medfinansiär till boken, samt inkludera Hasselbladstiftelsens logotyp på lämplig plats i boken. Hasselbladstiftelsen ska erhålla 6 signerade exemplar av den färdigproducerade boken. Upphovspersonen/personerna av boken ska vara beredd/a att delta i eventuella aktiviteter som Hasselbladstiftelsen ordnar i samband med stipendiet, som till exempel utdelningsceremoni och andra event.

 

© Johannes Samuelsson

© Johannes Samuelsson

 

Ansökan 2019

Ansökningsblanketten kan fyllas i på svenska eller engelska och ska vara Hasselbladstiftelsen tillhanda senast 1 november 2018.

Här är ansökningsblanketten.

Inga digitala ansökningar. 

 

Ansökan ska skickas med vanlig postgång.

Postadress:

Hasselbladstiftelsen

Att: Fotobokstipendier

Ekmansgatan 8

412 56 Göteborg

 

E-postadress för frågor:

es.no1545055038itadn1545055038uofda1545055038lbles1545055038sah@k1545055038oobot1545055038ohp1545055038

 

 

Beslut om stipendiemottagare

 

Mottagarna meddelas via e-post.

 

 

För mer information

Kontaktperson: Jenny Blixt

es.no1545055038itadn1545055038uofda1545055038lbles1545055038sah@b1545055038j1545055038

+46(0)31 778 21 54

 

 

Fotoboken är idag en viktig del av det fotografiska fältet. Målet med stipendierna är att stödja och bidra till att utveckla fotoboksutgivningen i Norden.

 

Fotobokstipendiater 2018

 

Tova Mozard (50 000 kr)

Cops, Psychics and Comedy

 

Tova Mozard tilldelas stipendiet för att hon vidareutvecklar och fördjupar sitt intresse för gränslandet mellan verklighet och fiktion. Den nya boken skildrar Los Angeles nöjesindustri med spådomskonst, komediklubbar och poliser i fokus.

 

Highway Patrol, 2017  © Tova Mozard

 

Tova Mozard (f 1978), bor och arbetar i Stockholm. Hon har studerat vid Konsthögskolan i Malmö. Mozard medverkade i Moderna Museets utställning Golden Sunset, 2017 och hade en separatutställning på Hasselblad Center 2012.

 

 

Alice Schoolcraft (30 000 kr)

The Other Side

 

Alice Schoolcraft tilldelas stipendiet som stöd för sitt första bokprojekt; en personlig och nyfiken betraktelse av en amerikansk familj vars liv präglas av USA:s liberala vapenpolitik. Som fotograf skildrar hon personerna med empati samtidigt som hon upprätthåller en distans.

© Alice Schoolcraft

 

Alice Schoolcraft (f 1993), bor och arbetar i Malmö. Hon har en examen i fotografi från University of Westminster och har även studerat vid Edinburgh College of Art, Glasgow School of Art och Central Saint Martins. Schoolcraft deltog i utställningen Taylor Wessing Photographic Portrait Prize på National Portrait Gallery i London, 2017.

 

 

Annica Karlsson Rixon (20 000 kr)

Nakenakt

 

Annica Karlsson Rixon tilldelas stipendiet för sitt fortsatta utforskande av identitet och queergestaltningar av kroppen. Den planerade boken består av en helt ny serie fotografiska självporträtt som visas för första gången i utställningen Nakenakter. Agunbiade-Kolawole, Karlsson Rixon och Zorn, på Thielska Galleriet i juni 2018.

 

© Karlsson Rixon feat. / Mario Fjell: Nakenakt, 2016

 

Annica Karlsson Rixon (f 1962) bor och arbetar i Göteborg. Hen doktorerade i fotografisk gestaltning vid Akademin Valand 2016. Karlsson Rixons arbeten finns representerade i Hasselbladstiftelsens samling.

 

 

 

 

Tidigare stipendiater

 

2017

Helga Härenstam – första pris

Helga Härenstam får stipendiet på SEK 50 000 som stöd till arbetet med boken I väntan på vad som komma skall. Titeln är ett citat ur ett fotoalbum som Helga Härenstam ärvde efter sin farmor som växte upp på en missionsstation i dåvarande brittiska kolonin Rhodesia i Afrika. Fyrtiosju fotografier saknades i albumet, och Härenstam reste nyligen till missionsstationen för att ta nya bilder som kompletterar de historiska fotografierna. Projektet blir en innovativ bildberättelse om både fotografi, familj och historia såväl som religion, kolonialism och rasism.

 

© Helga Härenstam

© Helga Härenstam

 

 

Cecilia Grönberg – andra pris

Cecilia Grönberg får stipendiet på SEK 30 000 som stöd till arbetet med en publikation om bildgruppen Bildaktivisterna som grundades 1968 av fotograferna Tommy Tommie, Björn Myrman och Bengt O. Nordin. Gruppen förnyade inte bara det fotografiska mediet utan också kunskapen om bildernas bruk kring exempelvis distribution och utställningsformat. Mycket få arbeten har gjorts om Bildaktivisterna, och detta projekt – som är ett samarbete med Jonas (J) Magnusson och tidskriften OEI – blir en omfattande historisk undersökning av Bildaktivisterna genom intervjuer, fotografier och arkivmaterial.

 

© Cecilia Grönberg

© Cecilia Grönberg

 

 

Hendrik Zeitler – tredje pris

Hendrik Zeitler får stipendiet på SEK 20 000 som stöd till arbetet med boken Satelliter med fotografier tagna under natten i Hammarkullen, en förort till Göteborg. Zeitler har tidigare skapat olika fotografiska projekt i området, och i denna bok inkluderar han experiment med återfotograferinger, långtidsexponeringer och blixtljus i Hammarkullens skogar på natten. Boken förenar olika fotografiska genrer och är del av den utvidgade dokumentära traditionen med fotografer som Jens S Jensen som även han länge arbetade i samma förort.

 

© Hendrik Zeitler

© Hendrik Zeitler

 

 

Skogsbärbranschen – stipendium 2016

 

Redan sommaren 2016 uppmärksammade vi stipendierna och fotobokens betydelse och tilldelade därför fotografen Johannes Samuelsson ett stipendium på 20 000 kr för bokprojektet Skogsbärbranschen. Projektet är ett samarbete mellan Johannes Samuelsson och två kulturgeografer och forskare vid Umeå universitet; Madeleine Eriksson och Aina Tollefsen. Boken handlar om bärindustrin i Norrland – om strukturell organisering, ekonomiska förutsättningar, förändringar i landskapet, migration och lokala och globala relationer. Projektet är tvärvetenskapligt, aktuellt och mycket originellt.

 

Johannes Samuelsson

Johannes Samuelsson

 

Om Johannes Samuelsson

Johannes Samuelsson är fotograf och konstnär med en Master-examen från Akademin Valand vid Göteborgs Universitet. Han bor och arbetar i Umeå. Johannes deltog i utställningen Ny Nordisk Fotografi på Hasselblad Center 2011 och undervisar på Arkitekthögskolan vid Umeå universitet.