Fotobokstipendier

Från och med våren 2017 inför Hasselbladstiftelsen nya fotobokstipendier.

 

Ändamålet är att stödja och bidra till att utveckla fotoboksutgivningen i Norden, som är en viktig del av det fotografiska fältet och utgör underlag för framtida fotografisk forskning.

 

Tre stipendier delas ut:

 

1. SEK 50 000

2. SEK 30 000

3. SEK 20 000

 

Behörighet

 

Stipendierna beviljas till bokprojekt där upphovspersonen/personerna är bosatt/a och verksam/verksamma i något av de Nordiska länderna. Stipendierna kan primärt sökas av fotografer, konstnärer och curatorer och gäller endast ännu ej utgivna publikationer (efterhandsstöd beviljas ej). Därutöver premieras följande:

 

  • samarbeten med forskare eller forskningsinstitution
  • fotohistoriska publikationer
  • innovativt koncept och design

 

Krav

 

Bokprojekt som beviljats stipendium ska omnämna Hasselbladstiftelsen som medfinansiär till boken, samt inkludera Hasselbladstiftelsens logotyp på lämplig plats i boken. Hasselbladstiftelsen ska erhålla 6 signerade exemplar av den färdigproducerade boken. Upphovspersonen/personerna av boken ska vara beredd/a att delta i eventuella aktiviteter som Hasselbladstiftelsen ordnar i samband med stipendiet, som till exempel utdelningsceremoni och andra event.

 

© Johannes Samuelsson

© Johannes Samuelsson

 

Ansökan

 

Du kan ladda ner ansökningsblankett här.

Ansökningsblanketten kan fyllas i på svenska eller engelska och ska vara Hasselbladstiftelsen tillhanda senast 1 mars 2017.

 

Ansökan kan skickas med vanlig postgång eller digitalt. Väljer du att skicka digitalt ska hela ansökan vara samlad i ett PDF-dokument. Den digitala ansökan kan kompletteras med prov på eventuella tidigare publikationer eller tryckta dummies, som skickas med vanlig post.

 

Postadress:

Hasselbladstiftelsen

Att: Fotoboksstipendium

Ekmansgatan 8

412 56 Göteborg

 

E-postadress för digital ansökan:

es.no1493444382itadn1493444382uofda1493444382lbles1493444382sah@k1493444382oobot1493444382ohp1493444382

Skriv i ämnesfältet: Fotobokstipendium, ansökan

 

 

Beslut om stipendiemottagare

 

Beslut om stipendiemottagare fattas under april 2017. Mottagarna meddelas via e-post.

 

 

För mer information

Kontaktperson: Jenny Blixt

es.no1493444382itadn1493444382uofda1493444382lbles1493444382sah@b1493444382j1493444382

+46(0)317782154

 

 

 

Skogsbärbranschen – stipendium 2016

 

Redan sommaren 2016 uppmärksammade vi stipendierna och fotobokens betydelse och tilldelade därför fotografen Johannes Samuelsson ett stipendium på 20 000 kr för bokprojektet Skogsbärbranschen. Projektet är ett samarbete mellan Johannes Samuelsson och två kulturgeografer och forskare vid Umeå universitet; Madeleine Eriksson och Aina Tollefsen. Boken handlar om bärindustrin i Norrland – om strukturell organisering, ekonomiska förutsättningar, förändringar i landskapet, migration och lokala och globala relationer. Projektet är tvärvetenskapligt, aktuellt och mycket originellt.

 

Johannes Samuelsson

Johannes Samuelsson

 

Om Johannes Samuelsson

Johannes Samuelsson är fotograf och konstnär med en Master-examen från Akademin Valand vid Göteborgs Universitet. Han bor och arbetar i Umeå. Johannes deltog i utställningen Ny Nordisk Fotografi på Hasselblad Center 2011 och undervisar på Arkitekthögskolan vid Umeå universitet.