Naturfotostipendium

Hasselbladstiftelsens stipendium i naturfotografi 2018

Natur, landskap & miljö

 

Erna och Victor Hasselblads stiftelse erbjuder för sjätte gången ett stipendium inom naturfotografi.

 

Ändamålet med stipendiet är att, med Victor Hasselblads naturintresse i åtanke, uppmuntra utvecklingen av naturfotografi i Norden och att stödja fotografiska undersökningar av natur, landskap och miljö. Stipendiet är på 100 000 kr.

 

Ansökan med prov på egna arbeten skall vara Hasselbladstiftelsen tillhanda senast den 1 november 2017

 

Behörighet

Den sökande skall vara medborgare i något av de nordiska länderna eller medborgare av annat land men permanent bosatt i Norden. Stipendiet är avsett att sökas av fotografer för finansiering eller bidrag till finansiering av ett konstnärligt eller dokumentärt projekt inom naturfotografi, med inriktning på biologisk mångfald, och/eller människans påverkan på klimatet.

 

Kriterier och policy för bedömning

Projektet måste vara avgränsat och väl definierat med ett tidsomfång om cirka 1 – 3 år från start till färdigställande.

Stor vikt vid bedömningen läggs vid projektets miljöfokus, kreativitet, originalitet och möjlighet att påverka människans förhållande till natur, landskap och miljö.

 

 

Stipendiebelopp

Mottagare erhåller 100.000 kronor och svarar själv för eventuella skattekonsekvenser.

 

Rapportering

Skriftliga rapporter med bildmaterial lämnas kontinuerligt under projekttiden enligt överenskommelse med Hasselbladstiftelsen.

 

 

Utbetalning av beviljat anslag

Stiftelsen utbetalar stipendiebeloppet med delbelopp och i samband med godkänd rapport.

 

 

Ansökan

Du kan ladda ner  ansökningsblankett här.

Ansökningsblanketten kan fyllas i på svenska eller engelska och ska vara Hasselbladstiftelsen tillhanda senast 1 november 2017.

 

Inga digitala ansökningar godtas.

 

Ofullständig ansökan tas ej upp till behandling och kompletterande handlingar efter ansökningstidens utgång accepteras därför ej.

 

Som stöd för ansökan bifogas prov på egna arbeten (se nedan).

 

Ansökan skall skickas till Hasselbladstiftelsen på adress:

Hasselbladstiftelsen / Naturfotostipendiet

Ekmansgatan 8

412 56 Göteborg

 

 

Prov på egna arbeten

Prov på egna arbeten kan bestå av publikationer och/eller bildmaterial.

 

  • Publikationer (böcker, artiklar, kataloger). Notera publikationens titel, författare och utgivningsdatum på sidan 3 i ansökningsblanketten. Bifoga max tre olika publikationer.
  • Max 15 fotografier bifogas. Titlar och datum för respektive bild noteras på sidan 3 i ansökningsblanketten.

 

Samtliga ansökningshandlingar behålls av stiftelsen eller makuleras enligt av stiftelsens val då urvalsprocessen är avslutad. Inget material returneras.

 

Senaste datum då ansökan skall vara Hasselbladstiftelsen tillhanda:
1 november 2017

 

 

Urval

En nomineringskommitté bestående av både representanter från stiftelsen och externa experter utser vinnaren.

 

Stiftelsen offentliggör vem som utsetts till mottagare av stipendiet under januari 2018.

 

David Arnar Runólfsson – 2016 års naturfotostipendium

Hasselbladstiftelsen har tilldelat David Arnar Runólfsson 2016 års naturfotostipendium.

 

 

From the series Impact, Skaftafellsjökull, 2015 © David Arnar Runólfsson

From the series Impact, Skaftafellsjökull, 2015 © David Arnar Runólfsson

 

David Arnar Runólfsson ansökte med ett projekt som undersöker de allvarliga miljöeffekterna av jättedammen Kárahnjúkar på Island. Genom olika metoder för fotografisk dokumentation, arkivforskning och intervjuer med forskare och journalister kommer David Arnar Runólfsson att beskriva dammens oåterkalleliga påverkan på miljön och lokala ekosystem i en publikation. Andra dammprojekt runtom i världen har liknande effekter, och som konstnären påpekar: ”Jag tror att det är mycket viktigt att vi lär oss av detta projekt och göra noggranna övervägningar innan vi lägger fler vildmarksområden under vatten.”

 

David Arnar Runólfsson har en MFA i fotografi vid Akademin Valand.

 

Jurymedlemmarna för naturfotostipendiet:
Katarina Gårdfeldt, föreståndare vid Göteborgs miljövetenskapliga centrum, GMV, vid Chalmers och Göteborgs universitet; Tyrone Martinsson, universitetslektor vid Akademin Valand, Göteborgs universitet; Cecilia Sandblom, fotograf på Hasselbladstiftelsen, och Louise Wolthers, forskningsansvarig på Hasselbladstiftelsen.