Seminarier och symposier

Hasselbladstiftelsen arrangerar och samarrangerar både mindre forskningspresentationer och större symposier varje år, ofta i samarbete med Akademin Valand vid Göteborgs universitet. Sedan 2014 har stiftelsen och universitetet gemensamt gett ut bokserien Negative, med samlade presentationer från flera av symposierna.

 

Många namnkunniga forskare, teoretiker och konstnärer har deltagit i symposierna, bland andra Subhankar Banerjee, Geoffrey Batchen, Broomberg & Chanarin, Mathias Danbolt, Leslie Hewitt, Sarah Kember, Liz Wells och Zanele Muholi, på senaste symposiet om övervakning i samband med WATCHED!-projektet deltog bland andra Susan Schuppli, Marco Poloni och Peter Weibel.

 

Kommande symposium

 

 

Photography in Print & Circulation är ett symposium kring den kritiska och kreativa användningen av fotografins reproducerbarhet. Fotografi kan, lättare än de flesta andra visuella medier, multipliceras, approprieras, tryckas och distribueras. Symposiet kommer att fokusera på fotobokens rådande och breddade fält. Boken är en av fotografins viktigaste format för att bli offentlig och den samtida kulturen kring fotoboken har utvecklat olika typer av – och strategier för – redigering, publicering, finansiering och distribution. Tyngdpunkten kommer att ligga på nätverk för produktion och delning, curatoriella perspektiv och den experimentella användningen av böcker som alternativt rum för att förmedla fotografiska bilder.

 

Trycksaker är en av många möjliga distributionsformer. Stillbilder och rörliga bilder produceras, delas och samplas ideligen genom mobilkameror och Internet. Den digitala tekniken har förändrat parametrarna för användningen och förståelsen av fotografi. Symposiet kommer också att diskutera de förändrade metoderna inom konst och media, såväl som den curatoriella strategin för att förmedla och ställa ut online-material och andra digitalt spridna fotografiska bilder.

 

De medverkande föreläsarna är konstnärer, förläggare, curatorer och forskare, och de har bjudits in för att berätta om sina metoder och att reflektera över hur de konstnärliga och kritiska möjligheterna för tryckt, återanvänd och spriden fotografi kan definieras och utvecklas.

 

LIVESÄNDNING

Delar av symposiet kommer att sändas live på Akademin Valands och Hasselbladstiftelsens Facebook-sidor.

 

Program Photography in Print & Circulation

 

Torsdag 17 november

Plats: Akademin Valand, Glashuset, Chalmersgatan 4, Göteborg

 

9:30–10:00 Kaffe

 

10.00–10.40 Niclas Östlind: Photography in Print & Circulation: A Historical Survey

 

10.50–11.30 Lars Willumeit: Reassembly, Reaggregation and CirculationNotes on Dealing with the (Un)becomings of Photography

 

11.30–12.00 Art & Theory: Bokrelease: The Negative Book Series

 

Lunch

 

13.30–14.20 Eva Weinmayr: Library Underground — a reading list for a coming community

 

14.30–15.10 Cecilia Grönberg: Photography as publishing and distribution

 

Kaffe

 

15.40-16.30 Charlotte Cotton: Platform Sensitive

 

16.45–17.45 Lotta Antonsson i samtal med Charlotte Cotton och Niclas Östlind/Louise Wolthers

 

Fredag 18 november

 

10.00–10.30 Louise Wolthers: Multiveillance and the Networked Image

 

10.40–11.10 Mike Bode: Verification processes and the ecology of user generated imagery.

 

Kaffe

 

11.30–12.10 Linn Prøitz: “– It was instant … this is ultimately what is at stake, a child has died: What is simpler than that really?”: The impact of the rapid global circulation of the image of Alan Kurdi.

 

Lunch

 

13.20–14.00 Mette Sandbye: Kent Klich and the Gaza conflict: A multifaceted photographic encirclement of a place and a political conflict

 

14.10–14.40 Sarah Tuck: Evidence and Spectacle – Watching Murder Online

 

Kaffe

 

15.00–16.00 Slutdiskussion: The Possibilities and Challenges of Printed and Circulated Photography.*
Skicka gärna frågor till panelen i förväg via es.ug1493444584.dnal1493444584avnim1493444584edaka1493444584@nesn1493444584ej.na1493444584fets1493444584

*Ersätter tidigare programpunkt med Alfredo Jaar som tyvärr inte kan delta i symposiet på grund av sjukdom.

 

 

 

Tidigare symposium

 

WATCHED! Symposium 7-8 oktober

Symposiet arrangeras av Akademin Valand och Hasselbladstiftelsen. Det är del av projektet WATCHED! Surveillance, Art and Photography in Europe Post 9/11, som kommer resultera i en utställning på Hasselblad Center och en bok, våren 2016.

 

WATCHED!

ÖVERVAKNINGSKONST OCH FOTOGRAFI I EUROPA EFTER 11 SEPTEMBER

Ett internationellt tvådagars forskningssymposium, arrangerat av Hasselbladstiftelsen och Akademin Valand.

 

Plats: Glashuset, Akademin Valand, Vasagatan 50

 

Observera förändring i programmet

 

7 oktober/Dag 1:

9.00–registrering och kaffe

9.30–10.00 Välkomsttal och introduktion av Louise Wolthers och Niclas Östlind

 

10.00–11.00 Peter Weibel, konstnär, curator, forskare (ZKM, DE), ”Epistemic Photography. From Observation to Surveillance” Läs mer om Peter Weibel

 

11.15–12.00 Konstnärssamtal: Alberto Frigo, konstnär (Södertörns högskola, SE/IT), ”Becoming Data: Artists Beyond the Sousveillance Paradigm” Läs mer om Alberto Frigo

 

12.00–13.30 Lunch

 

13.30–14.30 Susanne Wigorts Yngvesson, docent (Teologiska högskolan SE)

”Mirror, mirror on the Wall” – Selfimages and Objectification Läs mer om Susanne Wigorts Yngvesson

 

Kaffe

 

15.00–15.45 Konstnärssamtal: Ann-Sofi Sidén, konstnär (Royal Institute of Art, SE) i samtal med Niclas Östlind Läs mer om Ann-Sofi Sidén

 

Avslutning dag 1 – kort diskussion under ledning av Louise Wolthers och Niclas Östlind.

 

8 oktober/Dag 2:

 

 

9.15–10.00 Konstnärssamtal Meriç Algün Ringborg (SE/TR) i samtal med Louise Wolthers Läs mer om Meriç Algün Ringborg

 

Kaffe

 

10.30–11.15 Konstnärssamtal Susan Schuppli, (Goldsmiths University, UK), ”Material Witness/How Evidence comes to Matter” Läs mer om Susan Schuppli

 

11.15–12.00 Konstnärssamtal: Jason E. Bowman, Artist (Gothenburg University, SE/UK), ”Scavenging Surveillance” Läs mer om Jason E. Bowman

 

12.00–13.30 Lunch

 

13.30–14.15 Konstnärssamtal: Marco Poloni (DE), ”A Porous Narrative” Läs mer om Marco Poloni

 

Kaffe

 

14.30–15.30 Hille Koskela (University of Turku, FIN), ”Surveillance Plays and Games” Läs mer om Hille Koskela

 

Summering och avslutande diskussion under ledning av Louise Wolthers och Niclas Östlind.

 

Boka plats/anmäl dig

Pågående forskning

Pågående forskning

Tidigare projekt

Tidigare projekt

Publikationer och presentationer

Publikationer och presentationer