Glitch and Photography III: Metamorphosis and New Ecologies (WORKSHOPS)

15 jun, 2023
16 jun, 2023
Heldagsevenemang
HDK-Valand, Gothenburg University
Presentation | Seminarium | Svenska | Workshop

Glitch in Photography är ett flerårigt forskningssamarbete mellan HDK-Valand och Hasselbladstiftelsen. Den 14-16 juni bjuder vi in till ett symposium och två workshops.

 

Välkommen till det tredje symposiet i vårt fleråriga forskningssamarbete om digitala fotografiska kulturer mellan Hasselblad Foundation och HDK-Valand, där vi utforskar visuella system runt omkring oss och möjligheten att utmana normativa logiker.

 

Under paraplytiteln Photography and the Glitch utforskar vi glitch som form, metafor och metodik inom fotografi med särskilt fokus på digitala, nätverksbaserade kulturer. Vårt mål är att definiera flera potentialer hos glitch som ifrågasättning av system för teknik, kunskap, klassificering och kontroll.

 

PROGRAM

 

14 JUNI, 9.00-16.00
Glitch och fotografi III: Metamorfos och nya ekologier

Föredrag av: Louise Wolthers och Nina Mangalanayagam, Magne Friberg, Monica Alcazar-Duarte, Susanne Østby Sæther, Theopisti Stylianou-Lambert and Alexia Achilleos, Nicky Coutts, och Franziska Kunze.

 

OFFENTLIGT FORSKNINGSSYMPOSIUM (ingen föranmälan krävs)

Läs mer information om presentationerna och talarna på engelska HÄR.

 

 

15-16 JUNI – WORKSHOPS:

 

15 JUNI, 9.30-16.00
The Archive of Unnamed Workers
(arkivet för icke namngivna arbetare)

 

DEL I: Theopisti Stylianou-Lambert: Fotografi, arkeologi och arkiv.
DEL II: Alexia Achilleos: Kartläggning av koloniala felsteg i AI.

 

 

16 JUNI, 9.00-15.00
Abundance is not excess
(Överflöd är inte överflöd)

 

Mònica Alcázar-Duarte: Hur kan naturliga mönster användas för att informera och utforma en algoritm som ett verktyg för förvaltning av naturresurser?

 

____________________________

 

Läs mer om föreläsarna och workshopen på den engelska sidan HÄR.

 

 

Anmäl dig till workshops genom denna länk: https://forms.gle/U18L95XoprX8LSzaA,
eller genom att maila Nanna: . Vänligen uppge ditt namn, kontaktinformation och en kort redogörelse för varför workshopen intresserar dig.

 

Mer information om workshopen kommer att skickas ut till utvalda deltagare. Vi ber deltagarna att delta i båda workshops och engagera sig i förberedande läsning och praktiska aktiviteter under workshopen. Vi tänker oss en liten grupp som vill engagera sig i ämnena och vara aktiva deltagare.

 

Symposiet och workshops hålls på engelska.

 

____________________________

 

Ett samarbete mellan Hasselbladstiftelsen, HDK-Valand och IASPIS, Konstnärsnämndens internationella program för bild och form.