Guidad visning: Med öga på naturen – fåglar, fossiler och fotografier

05 aug, 2023
13:00 - 13:40
Göteborgs naturhistoriska museum
Presentation | Svenska | Utställning | Visning

Sedan mitten på 1800-talet har kameran varit ett viktigt redskap i mötet med naturen, både för den naturvetenskapliga forskningen och för amatörens passionerade undersökningar av växter, djur och geologi. Utställningen Med öga på naturen – fåglar, fossiler och fotografier speglar några av fotografiets många olika roller i mötet med naturen och sätter även det historiska materialet i dialog med samtida fotografier från Hasselbladstiftelsens samling och stipendieverksamhet.

 

Utvalda lördagar under utställningsperioden håller vi guidade visningar av utställningen Med öga på naturen – fåglar, fossiler och fotografier för intresserade besökare! Våra kunniga pedagoger guidar er runt i utställningen och berättar om centrala teman, beröringspunkter och verk.

 

Visningarna är gratis och hålls på svenska.
Samling i utställningen, ingen föranmälan krävs. Begränsat antal platser.

 

Följande lördagar klockan 13.00 hålls visningarna:

 

5/8
19/8
9/9
7/10
4/11
2/12
6/1

 

Bild: Mosnäppa, 1932 av Per Olof Swanberg
© Göteborgs naturhistoriska museum