Vår historia

F.W. Hasselblad & Co grundades 1841 av Fritz Viktor Hasselblad, Victor Hasselblads farfarsfar, och sålde till en början bland annat tyger, sybehör och hushållsartiklar. På 1870-talet flyttade bolaget in i det nybyggda Hasselbladshuset vid Lilla Bommen i Göteborg och decenniet därpå började de importera fotografiska produkter, och blev senare också svensk återförsäljare för Eastman Kodak Co.

 

För Victor Hasselblad, som växte upp i denna miljö fylld av kameror och fotografier, föll det sig naturligt att själv bli fotointresserad. 1937 startade han AB Victor Hasselblad och öppnade butiken Victor Foto på Kungsportsplatsen i Göteborg. Rörelsen drevs av Victor och hustrun Erna (född Nathhorst) och gick snart ifrån att vara inriktad på framkallning, kopiering och förstoring, till att producera kameror. År 1941 lanserades en militär flygkamera och efter andra världskrigets slut riktades blicken mot den civila marknaden.

 

1948 reste Victor Hasselblad till New York för att presentera Hasselbladskameran, världens första enögda mellanformatskamera med utbytbara objektiv och filmmagasin. Innovationen fick stort genomslag, inte minst tack vare intresse från etablerade fotografer.

 

I början av 1960-talet väckte Hasselbladskameran ännu större globalt intresse, då NASA (National Aeronautics and Space Administration) valde att använda kameran för att dokumentera sina rymdresor. Detta sedan astronauten Walter Schirra hade introducerat Hasselblad 500C för NASA, och ett officiellt samarbete med Hasselblad inletts. När astronauten Michael Collins 1966 på en rymdpromenad utbrast att han råkat ”tappa sin EVA Hasselblad” kablades citatet ut i hela världen. ”Bättre publicitet kunde vi inte köpa för pengar”, konstaterade Victor Hasselblad när han senare träffade Collins.

 

Till månlandningen tre år senare, 1969, tog Hasselblad fram en skräddarsydd kamera. Samarbetet med NASA fortsatte ända fram till och med 2003.

 

Hasselbladstiftelsen

 

Efter Victor Hasselblads död 1978 bildades 1979 Erna och Victor Hasselblads Stiftelse i enlighet med makarnas testamente. Stiftelsens ändamål är att främja forskning och utbildning inom naturvetenskap och fotografi. Ändamålet uppnås genom anslag och stipendier till naturvetenskaplig forskning och utbildning, ett prestigefullt internationellt pris i fotografi samt genom stipendier och anslag till forskningsprojekt inom fotografi.

 

Stiftelsen bedriver även egen forskning inom fotografi. År 1989 öppnade Hasselblad Center. Hasselbladstiftelsens forskningsbibliotek öppnade 1999.