Medarbetare

Har du allmänna frågor: info[at]hasselbladfoundation.org

Kalle Sanner, Verkställande direktör
Kalle Sanner, Verkställande direktör
Dragana Vujanović Östlind, Chefsintendent
Dragana Vujanović Östlind, Chefsintendent
Louise Wolthers, Forskningsansvarig/Curator
Louise Wolthers, Forskningsansvarig/Curator
Cecilia Sandblom, Konservator/Fotograf
Cecilia Sandblom, Konservator/Fotograf
Annika Leanderson, Administratör
Annika Leanderson, Administratör
Emma Botin, Intendent förmedling
Emma Botin, Intendent förmedling
Andréas Hagström, Biblioteks- och arkivansvarig
Andréas Hagström, Biblioteks- och arkivansvarig