Hasselblad Science är Hasselbladstiftelsens naturvetenskapliga gren.

Stiftelsens ändamål är att främja såväl fotografi som naturvetenskap. Inom det naturvetenskapliga området delar vi ut forskningsanslag, donationer och stipendier. Inriktningen för den naturvetenskapliga delen är satsning på större projekt av långsiktig strategisk betydelse och fokusområde är Västsverige.

 

2011 beslutade stiftelsen att anslå 2 000 000 kronor till två kvinnliga disputerade forskares vidaremeritering inom naturvetenskap. Förhoppningen är att fortsätta med denna anslagsmöjlighet ytterligare år.

 

Stiftelsen delar ut skrivarstipendium till en naturvetare som ska ge möjlighet att i lugn och ro kunna få koncentrera sig på en skriftlig uppgift. Ett stipendium för vistelse på Villa Martinson i Jonsered utanför Göteborg.

Anslag

Anslag

Kvinnliga forskare

Kvinnliga forskare

Stipendier

Stipendier