Anders Petersen
City Diary

Hasselblad Center

10 februari – 15 september, 2024

 

Anders Petersen är en av Sveriges viktigaste och internationellt mest uppmärksammade fotografer med stort inflytande på nordisk fotografi. Våren 2024 fyller han 80 år och utställningen på Hasselblad Center är en hyllning till hans arbete och stora gärning inom svensk fotografi.

 

Anders Petersens fotografiska bana började på 1960-talet. Det var en händelserik period då han i flera år besökte Hamburg och fotograferade människorna på baren Café Lehmitz, vilket senare blev hans mest uppmärksammade projekt. I samma veva studerade han på Christer Strömholms legendariska fotoskola i Stockholm och var medgrundare till Saftra – ett kollektiv av fotografer och skribenter som inriktade sig på samhällskritiska reportage. På 1970-talet publicerade han sina första böcker, samtidigt som han jobbade inom fotojournalistiken. Under 1980-talet började han fokusera på egna och mer långsiktiga projekt. År 1984 kom boken Fängelse ut, den första i trilogin om stängda institutioner. Den följdes av böckerna Rågång till kärleken (1991) och Ingen har sett allt (1995), som handlar om äldrevården respektive psykiatrin. Med dessa projekt blev Anders Petersens bildspråk mer personligt och friare än tidigare. Det kan beskrivs som ett intuitivt drivet och intimt dokumentärt uttryck, starkt präglat av hans vilja av att komma människorna och deras situation så nära som möjligt.

 

Under 1997 visades en turnerande utställning (bland annat på Hasselblad Center) som tog ett samlat grepp om Petersens arbeten mellan 1966 och 1996. Han har själv beskrivit utställningen som ett tillfälle att reflektera över tiden som gått och som en katalysator för förändring. Han betraktade sitt äldre material med nya ögon, vilket resulterade i boken Du mich auch (2002). Den består av tidigare opublicerade bilder från Stockholm och Hamburg tagna i slutet av 1960-talet. De formar en visuell dagbok och greppet att förena bilder från olika år och platser är någonting han har arbetat med i flera böcker och utställningar sedan dess.

 

På 2000-talet blir uttrycket i Anders Petersens bilder mer mörkt och kontrastrikt, inspirerat av samtida japansk fotografi. Han vistades på så kallade residencies i städer runt om i världen och det är i samband med detta som begreppet city diary börjar ta form. Det blir samlingsnamnet för bilderna han tagit både hemma i Sverige och i London, Istanbul, Rom – för att nämna några av städerna han besökte. Oavsett plats är dock det estetiska uttrycket detsamma och i grunden kan hans arbeten ses som en personlig dagbok, där människorna, miljöerna och situationerna han skildrar också är en spegling av hans liv och honom själv.

 

City Diary är även titeln på hans andra utställning på Hasselblad Center, som visas under våren och sommaren 2024. Den innehåller närmare 150 fotografier tagna de senaste 60 åren. Här kombineras bilder från olika tider och städer i syfte att skapa ett flöde och en känsla av samhörighet människor emellan. Bilderna visar utsnitt ur livet med alla dess kontraster – det råa och det hårda, det sårbara och det ömsinta. Här står längtan och människans grundläggande behov och begär i fokus – kärlek och gemenskap.

 

Många av fotografierna är närgångna skildringar av kroppar, men här finns också mer klassiska porträtt av individer med stark personlig utstrålning. Vi ser många bilder av djur, något som understryker fascinationen för primitiva och fundamentala drifter. Men framför allt ser vi Anders Petersens djupa intresse för människorna han fotograferar, något han menar är viktigare än själva bilden: ”Det handlade sällan om fotografi. Inte i första hand. Det var att möta människor, att undersöka olika verkligheter, som var avgörande. Så är det fortfarande.”

 

Curator: Dragana Vujanović Östlind

Chefsintendent, Hasselbladstiftelsen

 

I samarbete med curator Angie Åström

Det finns inga videofilmer än.
Det finns ingen katalog än.
Det finns ingen affisch än.