Adam Broomberg & Oliver Chanarin

Don’t Start with the Good Old Things but the Bad New Ones

 

11 februari – 14 maj 2017

 

Sedan fotografin uppfanns har det använts i skildringar av krig och våld. Den internationellt uppmärksammade konstnärsduon Adam Broomberg och Oliver Chanarin utforskar denna tradition och fotografiska representationer av mänskligt lidande. Verken i utställningen kretsar kring två kända bokverk – den tyska dramatikern Bertolt Brechts War Primer, samt den engelskspråkiga versionen av Bibeln kallad King James Bible. Arbetena belyser hur den visuella förmedlingen av krig förändrats över tid, men också krigets ständiga närvaro i mänsklighetens historia.

 

Medan Bertolt Brecht levde i exil från Tyskland under andra världskriget – i bland annat Sverige – samlade han tidningsbilder om kriget. Han var djupt skeptisk till hur fotografin användes som sanningsvittne och i War Primer förenade han pressklippen med korta dikter i ett försök att avkoda och förstå bilderna. Broomberg och Chanarin har använt boken och lagt till nutida mediebilder från internet om det som kallas kriget mot terrorn. Resultatet är boken War Primer 2. När de nya bilderna möter Brechts collage och dikter uppstår en ny läsning av båda tidsperioderna, helt i linje med Brechts Verfremdungseffekt; det vill säga en metod för att skapa distans till en välbekant företeelse för att bättre kunna granska den kritiskt.

 

När Broomberg och Chanarin besökte Brecht-arkivet i Berlin hittade de Brechts privata exemplar av Bibeln. I den hade han samlat ytterligare bilder urklippta från dagstidningar. Inspirerade av detta skapade konstnärerna serien Divine Violence. Med hjälp av bilder från arkivet Archive of Modern Conflict i London, illustrerar de passager i Bibeln som huvudsakligen handlar om våld. Även här är syftet att utmana konsumtion och passiva läsningar av bilder som gestaltar övergrepp.

Utställningens titel – Don’t Start with the Good Old Things but the Bad New Ones – är ett citat av Brecht som uppmanar till kritiska reflektioner över samtiden. Broomberg och Chanarin använder Brechts arbeten för att belysa vår egen, ofta våldsamma tid.

 

 

En film om konstnärerna och verken i utställningen

 

Om filmen

Sedan 1985 har International Center of Photography (ICP) i New York uppmärksammat betydande fotografiska insatser med det prestigefulla priset Infinity Awards. Harbers Studios beställde å ICP:s vägnar en kort film om Adam Broomberg and Oliver Chanarin, pristagarna 2014 i kategorin Publikation. Filmen är producerad av MediaStorm.

 

En film av: MediaStorm

Fotografi: Adam Broomberg, Oliver Chanarin

Regissör: Brian Storm

Redaktör och producent: Kathryn Carlson

Chefsfotograf: Andrew Michael Ellis

Övrigt foto: Adam Broomberg, Oliver Chanarin

Intervju: Tim McLaughlin

Intervju kamera: Andrew Michael Ellis

Grafik: Joe Fuller

Verkställande producent: Renee Harbers

 

 

Om konstnärerna

Adam Broomberg (född 1970 i Johannesburg, Sydafrika) och Oliver Chanarin (född 1971 i London, Storbritannien), är baserade i London och Berlin. Deras första separatutställning ägde rum år 2000 på Hasselblad Center. Sedan dess har de belönats med Deutsche Börse Photography Prize 2013 för boken War Primer 2 och Infinity Award från International Center of Photography 2014 för boken Holy Bible. De är professorer i fotografi vid Hochschule für bildende Künste (HFBK) i Hamburg. Deras arbeten finns i privata och offentliga samlingar som Tate Modern och Victoria & Albert Museum i London, Museum of Modern Art, New York och Stedelijk Musum i Amsterdam. Sommaren 2016 medverkade de i utställningen WATCHED! Surveillance, Art and Photography på Hasselblad Center.

 

Utställningen är producerad i samarbete med C/O Berlin och curator Ann-Christin Bertrand. Curator på Hasselbladstiftelsen: Dragana Vujanović Östlind.

Det finns inga videofilmer än.
Det finns inga events än.
Det finns ingen katalog än.
Ingen information än