Bugs & Metamorphosis: Glitching Photography

Hasselblad Center 

7 februari–4 maj, 2025

Bugs & Metamorphosis: Glitching Photography  samlar ett spännande urval av samtida visuell mediakonst som framhäver glitchen som ett produktivt systemfel inom teknik, kunskap, klassificering och kontroll.

Verken utforskar begreppet 'bug' både som tekniskt fel och som insekt. Verken presenteras som olika perspektiv av begreppet  ’bug’ i metaforisk, teknisk och metodologisk mening: både som en glitch och en insekt (’bug’ på engelska).

Utställningen hämtar inspiration från insekternas värld med underteman som svärm, nätverk, metamorfos, kamouflage, virus och ekologisk kollaps. Att närma sig glitch som ’bug’ öppnar för posthumana och icke-mänskliga störningar, från båda maskinella och naturliga sfärer.

 

Bugs & Metamorphosis baseras på det fleråriga forskningsprojektet Photography and the Glitch som är ett samarbete mellan Hasselbladstiftelsen och HDK-Valand, Göteborgs universitet.

Läs mer om projektet på HDK-Valands hemsida.

 

Bild: Stillbild från videon A confusing array of butterflies.

Det finns inga videofilmer än.
Det finns inga events än.
Det finns ingen katalog än.
Det finns ingen affisch än.
Ingen information än