Klara Källström & Thobias Fäldt

27 maj – 24 september, 2023

Hasselblad Center

 

 

 

Klara Källström och Thobias Fäldts konstnärskap präglas av ett starkt samhällsengagemang. I deras första retrospektiva utställning visas arbeten som handlar om media, makt och historieskrivning. De uppmanar oss att vara kritiska mot dominerande berättelser om världen idag, samtidigt som de undersöker hur fotografi används i förmedlingen av dessa berättelser. En viktig del av konstnärskapet är det stora intresset för fotoboken som tar en central plats mitt i utställningsrummet; här skapas en ny bok om Klara Källström och Thobias Fäldts samlade verk med fokus på perioden 2011–2021.

 

En ledstjärna i Klara Källströms och Thobias Fäldts arbeten är glappet mellan det synliga och det berättade. Genom att utforska fotografiets begränsningar, utmaningar och möjligheter strävar konstnärerna efter att belysa förbisedda delar av officiella historier såväl som samtida narrativ. Det handlar om nyanser, kritiska perspektiv och ifrågasättanden. Det är berättelser som är obekväma och svåra. De skulle med största sannolikhet inte ha någon naturlig plattform om de inte var del av Källström-Fäldts projekt. Här erbjuds vi en möjlighet att fördjupa oss i fascinerande berättelser som avslöjar nya perspektiv på världen omkring oss och på fotografiets ständigt föränderliga roll.

 

Konstnärernas omfattande arbete om Julian Assange och WikiLeaks är kanske det mest slående exemplet på deras intresse för berättelser som inte passar in i en viss mall. Det pågående projektet undersöker bilden av Assange i media efter hans avslöjande av USA:s krigsförbrytelser. En närmare titt på luckorna i berättelsen om Assange avslöjar antidemokratiska krafter och hot mot pressfriheten. Andra exempel är projekten Europe, Greece, Athens, Acropolis (2011) och 25 Lemon Trees, No Gardeners (2015) som belyser hur det verkar finnas utrymme för endast en global mediaberättelse åt gången. Dessa arbeten tittar specifikt på en serie händelser som börjar med den grekiska ekonomiska krisen, följt av flyktingkrisen i Europa, sedan Brexit och sist Covid-19-pandemin. Nyckelfrågan är: vad förblir osynligt när bara en berättelse fångar vår uppmärksamhet?

 

Förutom att utforska mediarepresentationer av globala händelser, undersöker konstnärerna också bortglömda berättelser som nästan är utplånade från det kollektiva medvetandet. Projektet Village (2013) kretsar kring Frankrikes och Storbritanniens koloniala historia i Kanada, visualiserad genom utraderandet av inhemska språk till förmån för franska och engelska. I Russian Bang (2012) och The Swedish Matter – or the Issue of the Gramophone Mind (2018) betonar konstnärerna farorna med absoluta sanningar och bristen på självkritik – även i demokratiska samhällen i det globala nord.

 

Genom att arbeta med såväl egna bilder som arkivmaterial kombinerar Källström-Fäldt metoder och strategier från den dokumentära traditionen inom fotografi och grävande journalistik. Samarbeten med konstnärer, formgivare och författare – inte minst journalisten Johannes Wahlström – är en integrerad del av deras arbeten och böcker är deras huvudsakliga uttrycksform. Presentationen i utställningen speglar detta förhållningssätt och fokus ligger på arbetsprocessen, immateriella egenskaper och arkivmaterial. I den inledande fasen av varje projekt förenar Källström-Fäldt fotografier med text på enkla pappersark, vilket skapar en form av grundforskning. Därifrån utvecklas berättelserna till utarbetade fotoböcker. Under de senaste tolv åren har research-materialet blivit ett omfattande arkiv. Dokumenten utgör kärnan i utställningen och den nya publikationen som inkluderar faksimiler av tolv tidigare publicerade böcker. Dessutom projiceras ett urval av bilder från varje projekt på utställningsväggarna med hjälp av overheadprojektorer. Som kontrast mot projektionernas flyktiga egenskaper presenteras unika artefakter som samlats in av konstnärerna, såsom kakelbitar från en strand i Israel/Palestina, filmrullar från Kuba och andra föremål som är avgörande delar av deras berättelser.

 

En viktig del i utställningen är monteringen av 500 exemplar av Källström-Fäldts nya bok på plats i utställningslokalen. Bokproduktionen blir därmed en naturlig och central del av en retrospektiv presentation av konstnärernas praktik.

 

Boken ges ut i samarbete mellan Verlag der Buchhandlung Walther und Franz König, B-B-B-Books och Hasselbladstiftelsen. Den inkluderar en ny essä av Duncan Forbes, ansvarig för fotografi på Victoria & Albert Museum, London.

 

 

Om konstnärerna

Klara Källström (f 1984) och Thobias Fäldt (f 1978) bor och arbetar i Göteborg. Deras samarbete inleddes 2005. De har sedan dess grundat förlagsplattformen B-B-B-Books och galleriprojektet FG2 i Göteborg. Deras verk har ställts ut internationellt på Unseen (Amsterdam), Bunkier Sztuki (Krakow), Le Bal (Paris), LACMA (Los Angeles), Aperture Foundation (New York), Kunstal Charlottenborg (Köpenhamn), CFF och Fotografiska (Stockholm). De har erhållit Hasselbladstiftelsens fotoboksstipendium (2021), Dokumentärfotopriset från Arbetets museum (2015) och Scanpix Stora Fotopris (2012 och 2006). Konstnärerna har femåriga arbetsstipendier från Konstnärsnämnden och Sveriges författarfond. Klara Källström är doktorand i informatik vid Institutionen för tillämpad IT och lektor i fotografi på HDK-Valand - Högskolan för konst och design, vid Göteborgs universitet.

 

Bild: The Fifth Estate, 00:59:46, 2013 (photograph of monitor), from the series Wikiland, 2014
© Klara Källström & Thobias Fäldt

Ingen information än