WATCHED!

Surveillance, Art and Photography

 

 

28 maj – 2 oktober, 2016

 

Utställningen Watched! Surveillance, Art and Photography speglar den samtida övervakningens komplexitet med särskild tonvikt på fotografi. Verken i utställningen är från de senaste tio åren och förmedlar olika förhållningssätt till övervakning: från teknologier använda av stater och myndigheter till den vardagliga övervakning som har blivit en självklar del av våra liv – inte minst i sociala medier.

 

Dagens övervakning begränsas inte till det visuella, men det är fortfarande nödvändigt att rikta blicken mot det fotografiska för att förstå hur övervakning fungerar. Som aldrig förr är tillvaron i sin helhet fotograferad och visualiserad, vilket ger upphov till nya frågor om frivillig och ofrivillig synlighet, men också om fotohistoriska frågor om att betrakta och bli betraktad.

 

Konstnärerna som deltar i utställningen approprierar bildmaterial och använder övervakningskameror, ansiktsigenkänning, Google Street View, ”lifelogging” och virtuell animering. De tillämpar också äldre metoder kopplade till spionerande, blottande och voyeurism. De utforskar frågor om säkerhet som används i argumentationen för ökad övervakning men där man samtidigt ofta bortser från den utsatthet, diskriminerande granskning och kriminalisering som blir följden. Åskådaren bjuds in att reflektera över hur vi kan leva i ett samhälle genomsyrat av en mängd övervakningssystem utan att bidra till den ojämlikhet som övervakningen producerar, och istället bli delaktiga i sätt att se som är både inkluderande och stärkande.

 

Watched! är del av ett forskningsprojekt om övervakning, konst och fotografi i Europa efter millennieskiftet, initierat av Louise Wolthers, forskningsansvarig på Hasselbladstiftelsen. Den tillhörande boken, utgiven av Verlag der Buchhandlung Walther König, omfattar verk av fyrtio konstnärer och fördjupande essäer om övervakning av ledande forskare på området.

 

Curatorer: Louise Wolthers, Dragana Vujanovic och Niclas Östlind

 

Utställningen och boken är samarbeten mellan Hasselbladstiftelsen, Akademin Valand, Kunsthal Aarhus, Galleri Image, ARoS och C/O Berlin.

 

DELTAGANDE KONSTNÄRER

Meriç Algün Ringborg
Jason E. Bowman
James Bridle
Adam Broomberg & Oliver Chanarin
Tina Enghoff
Alberto Frigo
Mishka Henner
Marco Poloni
Ann-Sofi Sidén
Hito Steyerl

 

 

Det finns inga events än.