Fotobokstipendier

 

Fotoboken kan ta många uttryck och är en viktig del av det fotografiska fältet. Hasselbladstiftelsen vill med fotobokstipendierna stödja och bidra till att utveckla utgivningen i Norden.

 

Tre stipendier delas ut 2024

1. SEK 50 000

2. SEK 30 000

3. SEK 20 000

 

Behörighet

 

Stipendierna beviljas till bokprojekt där upphovspersonen/personerna är bosatt/a och verksam/verksamma i något av de nordiska länderna. Stipendierna kan primärt sökas av fotografer, konstnärer och curatorer och gäller endast ännu ej utgivna publikationer (efterhandsstöd beviljas ej). Därutöver premieras ett eller flera av följande punkter:

 

  • samarbeten med forskare eller forskningsinstitution
  • publikationer inriktade mot samhälle och socialt engagemang
  • intressant konstnärligt koncept
  • innovativ design
  • medvetet ställningstagande till hållbarhet

 

Krav

 

Bokprojekt som beviljats stipendium ska omnämna Hasselbladstiftelsen som medfinansiär till boken, samt inkludera Hasselbladstiftelsens logotyp på lämplig plats i boken. Hasselbladstiftelsen ska erhålla 5 signerade exemplar av den färdigproducerade boken. Upphovspersonen/personerna av boken ska vara beredd/a att delta i eventuella aktiviteter som Hasselbladstiftelsen ordnar i samband med stipendiet, som till exempel utdelningsceremoni och andra event.

 

Ansökan 

Ansökan är stängd för 2024

 

Rapportering

Skriftliga rapporter med bildmaterial lämnas kontinuerligt under projekttiden enligt överenskommelse med Hasselbladstiftelsen.

 

 

För mer information

Kontaktperson: Jenny Blixt

+46(0)31 778 21 54

Fotobokstipendierna 2023

Tre stipendier delas ut på 50 000, 30 000 och 20 000 kronor.

 

Stipendiet på 50 000 kr tilldelas Jessika Thörnqvist & Kim Ramberghaug 

 

La Petite Ceinture (violet) – Paris par arrondissement – jeu de l’oie

Av Jessika Thörnqvist & Kim Ramberghaug (f. 1975, bosatt i Rackstad, och f.1973 bosatt i Trondheim

 

Denna fotobok är en fängslande och nyskapande visuell roman i tre kapitel som utforskar delar av Paris utifrån formella avgränsningar och regelverk.  En nedlagd järnvägsringlinje från 1898 är utgångspunkten för den inledande delen La Petite Ceinture (Violet), ”det lilla bältet”. Linjen tecknades med lila färg på en karta. Jessika Thörnqvist och Kim Ramberghaug har lokaliserat och fotograferat de delar av banan som fortfarande går att nå, både över och under jord. I nästa del av boken följer och fotograferar de en utåtgående spiralform i staden. Formen är hämtad från en oavslutad kriminalroman av den danska poeten Inger Christensen. Genom anagram av arrondissementens namn har karaktärer placerats ut på en karta över Paris.

I den avslutande serien, Jeu de L’oie, ”gåsspelet”, följer de i stället en inåtgående spiral som de funnit på en Pariskarta som hittats av huvudpersonerna i Jacques Rivettes film Le pont du nord.

 

Boken ingår i en serie arbeten där Thörnqvist och Ramberghaug, under förlagsnamnet Lightnin’Howlin’Screamin’, undersökt platser utifrån liknande metoder. Tillvägagångssättet har kopplingar till situationisternas idéer om psykogeografi som är ett sätt att undersöka staden genom lekfullhet och att låta sig ”driva runt”, men Thörnqvist och Ramberghaugs praktik blir även en undersökning av vad det formelstyrda och begränsande kan tillföra.

 

Thörnqvist och Ramberghaug har i sin bokutgivning skapat starka, suggestiva berättelser som inte backar för ett abstrakt bildspråk som tvingar läsaren att stanna kvar i bilden. Resultaten kan föra tankarna till experimentfilm eller ambient musik i sitt sätt att frammana känslor av upptäcktsresor över konkreta eller fiktiva platser, det undermedvetna eller våra egna inre

 

 

 

Stipendiet på 30 000 kr tilldelas Lars Dyrendom

 

Peter Freuchens Private Servant on the 5 Thule.Exp.

Av Lars Dyrendom (f. 1981, bosatt i Göteborg)

 

Lars Dyrendoms originella konstnärsbok behandlar fotografiets och arkivets roll i det koloniala förhållandet mellan Grönland och Danmark på ett konceptuellt sätt.

Boken består av två bildserier ur den danska upptäcktsresande Peter Freuchens privata arkiv. Den ena bildserien är baksidor av fotografier och den andra av framsidan av samma landskapsfotografier. De avfotograferade baksidorna med sina noteringar och katalogiseringssanvisningar avslöjar koloniala strukturer. Platser, föremålsnamn eller identitet på det avbildade nämns inte så vida det inte är danskar som avbildas. Grönländska föremål och inuiter är med andra ord anonymiserade.

I boken är de utvikningsbara sidorna med landskapsbilder tryckta på baksidan, eller man skulle nästan kunna säga på insidan, eftersom dessa blad är bundna så att de går att fälla ut så att sidan bildar en cirkel vilket ger en 360 graders horisont. Papperet är tunt vilket gör att bilderna av landskap och fotografierna baksidor blandas.

 

Boken är en del av ett större projekt som tar sig an danska arkivsamlingar, insamlade av danskar som har haft olika relationer till Grönland. Projektet handlar om nyanserna i de “gemensamma” berättelserna och försöker på så sätt utmana den historiska grund som upprätthåller Danmarks koloniala relation till Grönland.

 

 

 

 

Stipendiet på 20 000 kr tilldelas Lotta Antonsson

 

Eyes of Sliver av Lotta Antonsson (f. 1963, bosatt i Falkenberg)

 

I detta bokprojekt möts flera av de teman som länge varit framträdande i Lotta Antonssons konst – suggestion, symbolik, taktilitet och svärta – på ett sömlöst och skarpsinningt sätt.

 

Bilderna i boken utgår från analogin mellan fotografi och silver och är tagna från Antonssons stora arkiv med egna och andras bilder. Arbetet fokuserar på ett antal svartvita negativ med kvinnohänder i närbild; händer som håller i saker, som bär smycken, som skymmer ansiktet eller blicken. Antonsson skriver: ”Det som handen gör eller nedtecknar tycks skapa djupa minnesspår i vårt medvetande – detta vill jag gestalta genom estetiskt förföriska fotografier och collage.”

Det finns något som lurar under ytan. Projektet pekar på det motsägelsefulla – nästan alkemiska – med silvermetallen som ofta förknippas med ljusa smycken, men som i den fotografiska processen i stället är en förutsättning för att frammana mörker.

 

Boken kommer att formges av Camillia Blomgren från designbyrån AOKI och kommer även omfatta en text av konstkritikern och psykolanalytikern Sinziana Ravini.

 

Juryn för fotobokstipendierna 2023:

Andréas Hagström, Hasselbladstiftelsen

Jenny Nordquist, konstnärlig ledare Landskrona Foto

Cecilia Sandblom, Hasselbladstiftelsen

Dragana Vujanovic Östlind, Hasselbladstiftelsen

Louise Wolthers, Hasselbladstiftelsen

Fotobokstipendierna 2022

Tre stipendier delas ut på 50 000, 30 000 och 20 000 kronor.

 

Stipendiet på 50 000 kr tilldelas Ida Nissen för boken SCRIM

 

Författare: Ida Nissen
Förlag: Lodret Vandret
Design: Lodret Vandret och konstnären
Grafisk design: Johan Rosenmunthe
Tryckeri: Narayana Press
Upplaga: 250 + 50 special edition

 

 

Detta bokverk blir en rent visuell, associativ berättelse som till fullo utnyttjar fotografiets potential att skapa flertydiga kopplingar med abstraktioner och avtryck. I en genomförd komposition består boken av stramt redigerade fotogram och montage som är
mångfacetterade, färgrika och fulla av referenser. Bildmaterialet är en vidare, självständig bearbetning av projektet Compile Your Inventory – en serie unika fotocollage baserade på en samling av personliga och kulturhistoriska fragment, figurer och symboler med spår från Ida Nissens sydkoreanska bakgrund, där exempelvis bokens typsnitt har referenser till landets alfabet.

 

Boken inleds med ett index över färgfilter och exponeringstider som introducerar en stream-of-consciousness av fotogram varvat med dokumentation av färdiga verk. Titeln Scrim refererar till tyg, duk eller skärm – former och betydelser som är förflyttade, övertäckta och bara uppfattas som avtryck, konturer eller medieringar. På ett liknande sätt förmedlar detta bokverk något taktilt, enigmatiskt, föränderligt och förlorat i ett ytterst originellt konstnärligt koncept och en radikal konstnärlig form.

 

 

 

 

Stipendiet på 30 000 kr tilldelas Fredrik Åkum för boken Two Suns

 

Fredrik Åkum arbetar främst med måleri, fotografi och skulptur där frågor kring upprepning, reproduktion, kopia och bootlegs är återkommande.

Åkum har också en lång historia av självpublicering – tidigare i form av handgjorda zines och sedan 2021 i bokformat, där han undersöker dessa format som alternativa utställningsrum. Under flera år har Åkum skapat målningar och teckningar utifrån mönster som uppstår i hans fotografier – mönster som han kan renodla eller upprepa till nya mönster.

Hans måleri, som länge befunnit sig i skärningspunkten mellan det föreställande och det helt abstrakta, har fått mycket uppmärksamhet. Men måleriet är bara ett uttryck och ett led i Åkums komplexa och poetiska konstnärskap där transformeringen, dokumenteringen och återpubliceringens ständiga formatförflyttande processer står i centrum – något som framträder med skärpa i hans känsligt skapade artists’ books.

I Two Suns utvecklar, eller kanske omtolkar Åkum sitt arbete som han påbörjat i de två tidigare böckerna Summer Rain och River End – nu med ett än tydligare fokus på analogt fotografi och teckning.

 

 

 

Stipendiet på 20 000 kr tilldelas Ditte Haarløv Johnsen för boken Maputo Diary

 

Maputo Diary sträcker sig över de senaste två decennierna och berör frågor om hemvist, familj och gemenskap i Maputo, Moçambique, där Haarløv Johnsen växte upp. Genom att förena ett dokumentärt förhållningssätt med ett konstnärligt undersökande skildras det komplexa förhållandet mellan hem, kultur och plats.

 

Haarløv Johnsen dokumenterar sin mor och biologiska syster lika kärleksfullt som hon fotograferar the Sisters, en grupp unga homosexuella män i Maputo. I fotoboken antar projektet en form som stadigt förankrar bilderna samtidigt som de ger dem möjlighet att byta sammanhang.

 

Barndom, liv och död vävs in i varandra i Maputo Diary och ger oss en påminnelse om att i gemenskap finns styrka.

Fotobokstipendierna 2021

 

Stipendiet på 50 000 kr tilldelas Klara Källström & Thobias Fäldt för  boken On This Day

 

Författare: Klara Källström & Thobias Fäldt och Thomas Sauvin
Förlag: B-B-B-Books och Beijing Silvermine
Design: Axel von Friesen & Michael Evidon

Konstnärsduon Klara Källströms och Thobias Fäldts kommande bok On This Day kretsar kring två arkiv. Det ena består av en samling datumstämplade vardagsbilder från Peking i Kina, tagna mellan 1985 och 2005. Det andra arkivet är den amerikanska hemsidan onthisday.com som för ett dagligt register över intressanta världshändelser – sett ur ett amerikanskt perspektiv. Konstnärerna har förenat de datumstämplade bilderna med den dagens händelser från hemsidan. Det uppstår en intressant krock i kombinationen av det amatörfotografiska arkivet från Kina och de slumpartade händelserna i västvärlden. Bokens formgivning kommer att anspela på arkiv-estetik och vi ser fram emot ett innovativt grepp på fotoboken som form.

 

 

 

 

 

Stipendiet på 30 000 kr tilldelas Peo Olsson & Johan Willner för boken Heaps, Magic & Science

 

Projektet är en innovativ, konceptuell och visuell undersökning av ett förbisett inslag i landskapet: högen. Fotografierna uppmärksammar en formell upprepning som på samma gång är enigmatisk och speglar något platsspecifikt – högen kan vara skapad av människa eller natur, och formad av miljö, historia, ekonomi eller politik. Boken är som en koncentrerad utställning med en nytänkande design. Den består av tre delar där varje utgörs av ett stort vikt papper med fotografier i rutmönster. Den första är ett arkiv av olika ’found heaps’, dvs befintliga högar. Nästa presenterar serier av högar som skulpturala former och den sista visar skisser och undersökningar av högens karaktär. Syftet med formen är att kommunicera högens materialitet, spatialitet och narrativitet. Konstnärerna kommer utveckla formgivningen i tätt samarbete med förlaget Praun & Guermouche.

 

 

Stipendiet på 20 000 kr tilldelas Tine Bek Hansen för boken The Vulgarity of Being Three-Dimensional

 

I detta bokprojekt försöker Tine Bek Hansen att fly strama hierarkiska strukturer genom en serie estetiska experiment. Boken presenterar bilder av former som flödar över, rinner, kletar och putar ut. Ett övermått av okontrollerade former som inom skulpturtraditionen av hävd avfärdats som svaga eller möjligen barocka. I allt detta finns också människan och människokroppen inskriven – den bräckliga och absurda kroppen. Projektet är ett försök att skildra detta på flera nivåer: först i ett fysiskt rumsligt sammanhang genom skapandet av skulpturala former, sedan i representationsform genom fotografier av skulpturerna, stilleben och andra funna former, och sist genom bokens egen form och textur. På detta sätt blir boken lika mycket en visuell som taktil undersökning.

 

 

 

Fotobokstipendierna 2020

 

Tre stipendier delas ut på 100 000, 50 000 och 30 000 kronor.

 

Stipendiet på 100 000 kr tilldelas Eva Dahlman i samarbete med Björn Axel Johansson för boken Kvinnor bakom kameran 1845-1945 (arbetstitel)

 

Foto: Rosalie Sjöman, I ateljén, 1860-tal,
© Nordiska museet

 

Kvinnors roll i den tidiga fotografin har länge varit förbisedd trots att många kvinnor var verksamma som fotografer och en viktig del av fältet sedan 1860-talet. Denna fotohistoriska bok blir den första som täcker kvinnliga fotografers insatser inom bland annat porträtt-, reportage-, mode-, bygde-, och amatörfotografi i Sverige mellan 1845-1945. Den är baserad på omfattande forskning och kommer att bestå av biografiska artiklar samt tidigare opublicerat bildmaterial. Boken kommer utgöra en oerhört viktig del i svensk fotohistorieskrivning. Planerad utgivning 2021.

 

 

Stipendiet på 50 000 kr tilldelas Martin Magntorn för boken Daddy Cool

 

© Martin Magntorn

Martin Magntorns rörande och personliga skildring av sin bortgångne far är del av en populär samtida genre där subjektiva betraktelser av familjen är i fokus. Detta projekt tar en oväntad vändning och presenterar en privat gestaltning på ett allmängiltigt sätt. Det handlar lika mycket om bilden av en förälder som om fotografens pappa. Hans egna porträtt av fadern blandas med bilder ur familjealbum och bildflödet punkteras av sakliga stilleben av pappans tillhörigheter; hans skor, slipsar och rakhyvlar. Berättelsen är inte kronologisk utan associativ, vilket speglar karaktären av minnen av en tid som flytt. Planerad utgivning 2020.

 

 

 

 

Stipendiet på 30 000 kr tilldelas Salad Hilowle för boken Halima om de sina 

 

© Salad Hilowle

Salad Hilowle beskriver boken Halima om de sina som ”en poetisk fiktionsdokumentär som genom bild och text berättar om vanliga människor.” Det här är en familjs historia från Somalia till Sverige berättad genom fotografi, arkivmaterial och privata bilder. Det är en intim skildring – som påminner om dagboken – av personer och platser vi sällan möter i svenska fotoböcker. Salad Hilowles ambition är också att den mångbottnade berättelsen reflekteras i bokens experimentella formgivning.
Planerad utgivning 2022.

 

Fotobokstipendierna 2019

 

Albert Elias Grøndahl

Albert Elias Grøndahl får stipendiet på 50 000 kr för sitt projekt The City Behind the Forest. Grøndahl är född 1985 i Danmark och bor och arbetar i Köpenhamn.

 

 

Motivering

Ett oerhört angeläget dokument över en närliggande men snart bortglömd tid. Det är en innovativ bok som inkorporerar både historiskt arkivmaterial från Aarhus psykiatrisk hospital med forna patienters konst och miljöbilder från sjukhusets område, fotograferade av Grøndahl själv. Urvalet av hospitalets egna patientporträtt är gjort med stor omsorg och sensibilitet, och denna typ av medicinska arkivbilder är intressanta också ur ett fotohistoriskt perspektiv. Dummyn är genomarbetad och har en gedigen design. Det är en viktig fotobok av hög kvalitet, både konstnärligt och kulturhistoriskt. Grøndahls materialval vittnar om att detta kan komma att bli ett praktverk.

 

 

Heikki Kaski

Heikki Kaski får stipendiet på 30 000 kr för sitt projekt med arbetstiteln Life, but how to live it. Kaski är född 1987 i Finland och bor och arbetar i Sverige.

 

 

Motivering

Kaski arbetar i associativ estetisk tradition och porträtterar sin samtid med en poetisk socialrealism. Kaski behärskar det fotografiska bildberättandet till fullo, och hans redigering och formgivning låter det fotografiska språket komma till sin rätt . Det ryms små berättelser i det stora flödet, i form av diptyker, kontraster och överraskande detaljer. Hans känsla för rytm, form och färg gör att det är viktigt att just detta material får gestaltas i fotobok.

 

 

Elisabeth Molin

Elisabeth Molin får stipendiet på 20 000 kr för sitt projekt med arbetstiteln COMFORT 7/32/00. Molin är född 1985 i Danmark och bor och arbetar i Köpenhamn.

 

 

Motivering

Det första man slås av är Molins bjärta färgskala, men också en slags återhållsamhet, en koncentration i känslan för detaljer. Hennes fotografi är lätt surrealistiskt, och de fragmentariska utsnitten i vardagen får nästan en taktil karaktär. Hennes projekt handlar om mötet mellan biologiska och mekaniska mönster och rytmer i en urban miljö. Bilderna kommer ackompanjeras av mindre texter som behandlar mänskliga och mekaniska blickar, om synens teknologi: Ögat som kamera, och kamera som öga. 

 

Jury 2019

Elsa Modin, Cecilia Sandblom, Sara Walker och Louise Wolthers, Hasselbladstiftelsen

Fotobokstipendiater 2018

 

Tova Mozard (50 000 kr)

Cops, Psychics and Comedy

 

Tova Mozard tilldelas stipendiet för att hon vidareutvecklar och fördjupar sitt intresse för gränslandet mellan verklighet och fiktion. Den nya boken skildrar Los Angeles nöjesindustri med spådomskonst, komediklubbar och poliser i fokus.

 

Highway Patrol, 2017  © Tova Mozard

 

Tova Mozard (f 1978), bor och arbetar i Stockholm. Hon har studerat vid Konsthögskolan i Malmö. Mozard medverkade i Moderna Museets utställning Golden Sunset, 2017 och hade en separatutställning på Hasselblad Center 2012.

 

 

Alice Schoolcraft (30 000 kr)

The Other Side

 

Alice Schoolcraft tilldelas stipendiet som stöd för sitt första bokprojekt; en personlig och nyfiken betraktelse av en amerikansk familj vars liv präglas av USA:s liberala vapenpolitik. Som fotograf skildrar hon personerna med empati samtidigt som hon upprätthåller en distans.

© Alice Schoolcraft

 

Alice Schoolcraft (f 1993), bor och arbetar i Malmö. Hon har en examen i fotografi från University of Westminster och har även studerat vid Edinburgh College of Art, Glasgow School of Art och Central Saint Martins. Schoolcraft deltog i utställningen Taylor Wessing Photographic Portrait Prize på National Portrait Gallery i London, 2017.

 

 

Annica Karlsson Rixon (20 000 kr)

Nakenakt

 

Annica Karlsson Rixon tilldelas stipendiet för sitt fortsatta utforskande av identitet och queergestaltningar av kroppen. Den planerade boken består av en helt ny serie fotografiska självporträtt som visas för första gången i utställningen Nakenakter. Agunbiade-Kolawole, Karlsson Rixon och Zorn, på Thielska Galleriet i juni 2018.

 

© Karlsson Rixon feat. / Mario Fjell: Nakenakt, 2016

 

Annica Karlsson Rixon (f 1962) bor och arbetar i Göteborg. Hen doktorerade i fotografisk gestaltning vid Akademin Valand 2016. Karlsson Rixons arbeten finns representerade i Hasselbladstiftelsens samling.

2017

Helga Härenstam – första pris

Helga Härenstam får stipendiet på SEK 50 000 som stöd till arbetet med boken I väntan på vad som komma skall. Titeln är ett citat ur ett fotoalbum som Helga Härenstam ärvde efter sin farmor som växte upp på en missionsstation i dåvarande brittiska kolonin Rhodesia i Afrika. Fyrtiosju fotografier saknades i albumet, och Härenstam reste nyligen till missionsstationen för att ta nya bilder som kompletterar de historiska fotografierna. Projektet blir en innovativ bildberättelse om både fotografi, familj och historia såväl som religion, kolonialism och rasism.

 

© Helga Härenstam

© Helga Härenstam

 

 

Cecilia Grönberg – andra pris

Cecilia Grönberg får stipendiet på SEK 30 000 som stöd till arbetet med en publikation om bildgruppen Bildaktivisterna som grundades 1968 av fotograferna Tommy Tommie, Björn Myrman och Bengt O. Nordin. Gruppen förnyade inte bara det fotografiska mediet utan också kunskapen om bildernas bruk kring exempelvis distribution och utställningsformat. Mycket få arbeten har gjorts om Bildaktivisterna, och detta projekt – som är ett samarbete med Jonas (J) Magnusson och tidskriften OEI – blir en omfattande historisk undersökning av Bildaktivisterna genom intervjuer, fotografier och arkivmaterial.

 

© Cecilia Grönberg

© Cecilia Grönberg

 

 

Hendrik Zeitler – tredje pris

Hendrik Zeitler får stipendiet på SEK 20 000 som stöd till arbetet med boken Satelliter med fotografier tagna under natten i Hammarkullen, en förort till Göteborg. Zeitler har tidigare skapat olika fotografiska projekt i området, och i denna bok inkluderar han experiment med återfotograferinger, långtidsexponeringer och blixtljus i Hammarkullens skogar på natten. Boken förenar olika fotografiska genrer och är del av den utvidgade dokumentära traditionen med fotografer som Jens S Jensen som även han länge arbetade i samma förort.

 

© Hendrik Zeitler

© Hendrik Zeitler

Skogsbärbranschen – stipendium 2016

Redan sommaren 2016 uppmärksammade vi stipendierna och fotobokens betydelse och tilldelade därför fotografen Johannes Samuelsson ett stipendium på 20 000 kr för bokprojektet Skogsbärbranschen. Projektet började som ett samarbete mellan Johannes Samuelsson och två kulturgeografer och forskare vid Umeå universitet, Madeleine Eriksson och Aina Tollefsen. Boken handlar om bärindustrin i Norrland – om strukturell organisering, ekonomiska förutsättningar, förändringar i landskapet, migration och lokala och globala relationer. Projektet är tvärvetenskapligt, aktuellt och mycket originellt.

 

Johannes Samuelsson

Johannes Samuelsson

 

Om Johannes Samuelsson

Johannes Samuelsson är fotograf och konstnär med en Master-examen från Akademin Valand vid Göteborgs Universitet. Han bor och arbetar i Umeå. Johannes deltog i utställningen Ny Nordisk Fotografi på Hasselblad Center 2011 och undervisar på Arkitekthögskolan vid Umeå universitet.