Seminarier och symposier

Hasselbladstiftelsen arrangerar och samarrangerar både mindre forskningspresentationer och större symposier varje år, ofta i samarbete med Akademin Valand vid Göteborgs universitet.

 

MOMENT 3: Fotografi och film i vetenskapens tjänst

 

I symposiet Moment 3: Fotografi och film i vetenskapens tjänst presenteras en rad olika exempel på hur bruket av linsmedier i studiet av naturen, människan och samhället är kopplat till föreställningar om kamerans objektivitet och estetiska uttryck.

 

Tid: 23 november 2023, klockan 12.30–18.50

Plats: Göteborgs naturhistoriska museum, Museivägen 10, Göteborg

Arrangörer: Symposiet ingår i serien Moment: Linsmedial evidens och estetik i Sverige 1939–1969, som genomförs av HDK-Valand, Hasselbladstiftelsen, GPS400: centrum för samverkande visuell forskning vid GU, och denna gång i samarbete med Naturhistoriska museet i Göteborg.

 

De fotografiska och filmiska exemplen är hämtade från bland annat zoologin, geologin, botaniken, medicinen och antropologin. Presentationerna rymmer såväl vetenskapliga som konstnärliga perspektiv och metoder, vilket ger ämnet en mångfasetterad belysning.

Mitt under andra världskriget fick Victor Hasselblad i uppdrag av flygvapnet att konstruera en spaningskamera. Han såg att kameran hade en större potential och direkt efter kriget utvecklade han modellen och lanserade 1947 den första Hasselbladaren för civilt bruk i New York.

Succén var ett faktum och drygt tjugo år senare var det en specialgjord Hasselbladkamera som användes vid den första bemannade månlandningen 1969. Grunden för det hela var Victor Hasselblads intresse för att fotografera fåglar, men också för teknik och naturvetenskap. Exemplet berättar om kamerans kopplingar till det militära, och om linsmediernas roll och betydelse för visualiseringen inom olika vetenskaper och forskningsfält.

 

Program

 

12.30–13.15 Visning av utställningen Med öga på naturen: fåglar, fossiler och fotografier
Louise Wolthers och Stefan Jensen

 

13.20–13.30 Välkomsthälsning
Mats Jönsson, Louise Wolters och Niclas Östlind

 

13.30–14.00 ”Osedd, ohörd och oanad”: om naturfotografi som vetenskap och sport
Cecilia Strandroth

 

14.10–15.10 ”Gynnsam jordmån för suggestiv påverkan”:  Svenskt kulturhistoriskt filmbruk 1945–1955
Mats Jönsson och Erik Florin Persson

 

15.10–15.30 Paus, kaffe och macka

 

15.30–16.00 Filmernas funktioner och relationer – från bruksfilm till källmaterial och kulturarv 
Lisa Sputnes Mouwitz

 

16.10–17.10 Om developing | time
Cecilia Grönberg

 

17.20–17.50 Den atlantiska regnskogen – inblickar och utblickar 
Åsa Krüger och Stina Weststrand

 

18.00–18.15 A T C G
Karl-Magnus Johansson

 

18.20–18.50 Fotoboken i populärvetenskapens tjänst: ett urval av böcker som vidgade allmänhetens blick för människan, naturen och världen
Andréas Hagström och Niclas Östlind

 

GLITCH AND PHOTOGRAPHY III: METAMORPHOSIS AND NEW ECOLOGIES 

 

Välkommen till det tredje symposiet i vårt fleråriga forskningssamarbete om digitala fotografiska kulturer mellan Hasselblad Foundation och HDK-Valand, där vi utforskar visuella system runt omkring oss och möjligheten att utmana normativa logiker.

 

Under paraplytiteln Photography and the Glitch utforskar vi glitch som form, metafor och metodik inom fotografi med särskilt fokus på digitala, nätverksbaserade kulturer. Vårt mål är att definiera flera potentialer hos glitch som ifrågasättning av system för teknik, kunskap, klassificering och kontroll.

 

Den 14-16 juni bjuder vi in till ett symposium och två workshops.
För mer information om workshops, klicka HÄR.

 

Ingen anmälan krävs för symposiet.

 

VAR: HDK-Valand, Göteborgs universitet. Stora Hörsalen, rum 338. Kristinelundsgatan 6-8

NÄR: Onsdag den 14:e juni, 09.00-16.00

 

 

SYMPOSIUM – PROGRAM 

 

09:00 Kaffe

 

09:30-10:00 Louise Wolthers and Nina Mangalanayagam
Introduction: Metamorphosis as glitch

 

10:00 Magne Friberg
The Butterfly Lifepuzzle

 

10:30 Nicky Coutts
Insectile blips: Listening in to power lines

 

11:00-11:15 Break

 

11:15 Monica Alcazar-Duarte
Abundance is not excess

 

12:00-13:00 Lunch (lunch ingår ej, men organisatörerna hjälper gärna till att rekommendera trevliga ställen i närheten).

 

13:00 Susanne Østby Sæther
Infrastructural interruptions: Possession, Distortion, Translation

 

13:45 Theopisti Stylianou-Lambert and Alexia Achilleos
The Archive of Unnamed Workers: filling in the gaps of photographic archives and AI’s colonial legacy

 

14:45 Coffee

 

15:15 Franziska Kunze
„Is this real life?“ – the Glitch Art movement and its historical predecessors between anaesthesia and sticky emulsion

 

16:00 Slut på symposium

 

Läs mer om föreläsningarna och talarna på engelska HÄR.

 

________________________________

 

Ett samarbete mellan Hasselbladstiftelsen, HDK-Valand och IASPIS, Konstnärsnämndens internationella program för bild och form.

 

  

Moment 1:

Stadsplanering, välfärd och trivsel i svensk film, fotografi och television i mitten av 1960-talet

Tid: 17 december 2022, 10:00 – 18:45

Stillbild från filmen A place to live (Karsten Wedel, 1967)

Tidens optimism kommer till uttryck inte minst i filmer som beställts för att marknadsföra nya bostadsområden, eller för att visa anrika städers förmåga att anpassa sig till det nya livets behov och ideal. Även om filmerna bejakar utvecklingen finns även exempel på en mer eftertänksam ton. Det handlar då om risken att viktiga värden försvinner i den moderna och alltmer byråkratiserade tidsandan. Bland sextiotalets uppmärksammade och prisbelönta beställningsfilmer i stadsgenren finns Göteborg – Hjärtpunkt i Norden (1964), Som ringar på vattnet (1965) och A Place to Live (1967). Den första i regi av Håkan Bergström och de två senare av Karsten Wedel. På ett för genren typiskt sätt visar filmerna upp den svenska välfärdsstaten och dess stadsplanering för en såväl lokal, som nationell och internationell publik.

Även om den ljusa framtidsvisionen dominerar hörs allt fler skeptiska röster, och en av de tidiga filmerna som tar sig an rekordårens ideal med en kritisk blick är Myglaren (1966). Filmen var ett samarbete mellan skriftställaren och i detta fall manusförfattaren Jan Myrdal, fotografen och filmaren Rune Hassner, samt fotografen Christer Strömholm, som utan tidigare erfarenhet spelade filmens huvudroll. Myglaren handlar om en representant för den framväxande klassen av välfärdsbyråkrater som gynnas av det rådande samhällssystemet och tidens starka fokus på trivsel. På ett formellt plan utmanade filmen den dokumentära genrens konventioner och var den första långfilmen producerad för Sveriges Television. Myglaren väckte stor uppmärksamhet när den visades i TV, vilket också var orsaken till en infekterad debatt om kriterierna för bidrag till kvalitetsfilm i landet. För att komma ifråga för bidrag krävdes att filmen – förutom att den hade en viss längd i antal meter – premiärvisades på biograf.  Vad som också gör Myglaren så intressant, utöver ämnet och de filmpolitiska frågorna, är att den exemplifierar hur centrala aktörer inom fotografin och delar av litteraturen möts och bryter ny mark, både vad gäller de linsbaserade mediernas genrer och distributionsformer.   

Program

Filmvisning: Bio Valand

10.00–11.30 Myglaren (1966)

11.45–12.45 Göteborg – Hjärtpunkt i Norden (1964), Som ringar på vattnet (1965) och A Place to Live (1967)

Utställning, föreläsningar och samtal: FG 2

13.45 –14.00 Niclas Östlind: ”Moment: en introduktion.”

14.00–14.30 Erik Florin Persson: ”Stadsplanering och välfärdsstat: Svensk beställningsfilm ca 1965”

14.30–15.15 Anders Dahlgren: ”Rekordårens stadsplanering –framtidsoptimism och planmässigt byggande.”

15.15-15.45 Paus och arkivhistoriskt mellanspel 1, Andreas Hagström: ”Det mycket fysiska mötet med ett arkiv på väg till förbränning – eller hur jag kom att rädda Rune Hassners pressklipp.”

15.45–16.30 Per Vesterlund: ”Fallet Myglaren – I skärningspunkten mellan film, television och politik 1966.” 

16.30–17.15 Annika Olsson: ”Folkhemmets behov av det dokumentära: Reflektioner utifrån Jan Myrdals och Gun Kessles rapportböcker.”

17.15–18.00 Andreas Gedin: ”Christer Strömholm och nazismen.”

18.00–18.30 Paus och arkivhistoriskt mellanspel 2, Karl-Magnus Johansson: ”Klipparkiv som kunskapssystem under efterkrigstiden.

18.30–19.15 Samtal med föredragshållarna. Moderator: Mats Jönsson

 

Glitch and Photography II: Bugs, Camouflage, and Insect Media

24 november, 2022

 

Detta är det andra symposiet i det fleråriga forskningsprojektet Photography and the Glitch, som är ett samarbete mellan Hasselbladstiftelsen och HDK-Valand, Göteborgs universitet. Projektet undersöker digitalfotografin och de visuella system vi har omkring oss med fokus på hur ’glitcher’ kan rubba normativ logik.

 

Symposiet handlar om glitchen som en bugg (på engelska bug, insekt) både bokstavligt och metaforiskt: från konstnärers tolkningar av insekter och djurs beteende till analyser av glitchen som ett tekniskt och algoritmiskt fel och dess inverkan.

 

Ämnet för symposiet är inspirerat av konceptet “insektsmedier” (som Jussi Parikka ingående diskuterade i sin bok Insect Media. An Archeology of Animals and Technology från 2010). Begreppet insektsmedia beskriver fotografi och andra kommunikationstekniker utifrån insekters beteende och anatomi samt genom olika tolkningar av insekternas värld och dess svärmar, nät, förvandling (metamorfos) och mångfald. Genom ett entomologiskt och zoologiskt perspektiv på digital, hybrid och virtuell fotografi uppstår nya perspektiv på hur visuella representationer och innebörder utvecklas och uppfattas.

 

På vilka sätt öppnar glitcher (såväl maskinella som naturens) för posthumana och icke-mänskliga inverkningar och influenser? En fråga som diskuteras i Joanna Zylinskas bok Nonhuman Photography från 2017.Under symposiet diskuteras ämnen som; gaming, klimatet, väderprognoser, innovativa metoder att använda slumpen, vävning och symbios.

 

Genom att deltagarna använder sig av och behandlar nya tekniker som AI och olika digitala miljöer uppkommer nya frågor kring framtidens fotografi.

 

Presentationer av: Joanna Zylinska, Marco De Mutiis, Nanna Debois Buhl, Joana Moll, Olle Essvik och Marie-Eve Levasseur.

 

 

 

Program:

 

Plats: Glashuset, Valand, Göteborgs universitet

Tid: Torsdag 24 november 13-18

 

Symposiet kommer också att livestreamas som ett webbinarium.

 

13-13.15
Nina Mangalanayagam och Louise Wolthers: Inledning

 

13.15-14.00
Marco De Mutiis: Photographing the game glitch: between ghost photography and free labour

 

14.00-14.10 Paus

 

14.10-14.40
Nanna Debois Buhl: Pattern Machines: on Coding, Weaving and Glitching (konstnärssamtal)

 

14.40-15.10
Olle Essvik AInsect / Eaten Books (performativ föreläsning)

 

15.10-15.40
Kaffe och förberedelse av digitala presentationer

 

ONLINE (Zoom webbinarium):

 

15.40-16.10
Joana Moll: Inanimate Species (konstnärssamtal)

 

16.10-16.40
Marie-Eve Levasseur: becoming a glitch-body, on extended reality (XR) art practice and feminist science fiction (Artist talk)

 

16.40-17.00
Paus

 

17.00 -17.30
Johanna Zylinska: The future is glitchy, but can we photograph it?

 

17.30-18.00
Avslutande rundabordssamtal

Interwar Lens Cultures: Photography and Film around 1929

12 februari, 2019

 

Ett öppet seminarium om Mellankrigstidens fotografi film och nya visioner  – kring den banbrytande utställningen Film und Foto, 1929.

 

Mats Jönsson är professor i filmvetenskap vid Institutionen för kulturvetenskaper, Göteborgs universitet.

Louise Wolthers är forskningschef och curator vid Hasselbladstiftelsen.

Niclas Östlind är curator och universitetslektor vid Akademin Valand, Göteborgs universitet.

Kai-Uwe Hemken är professor i konst (1900-/2000-talet) vid Kunsthochschule Kassel och är (co-)curator för olika internationella utställningar.

Martin Reinhart är en filmskapare, filmhistoriker och uppfinnare.

 

Seminariet är en fristående fortsättning på symposiet Interwar Lens Cultures – Photography and Film in Transition 1919–1939.

Med stöd av Riksbankens Jubileumsfond.

Projektet Interwar Lens Cultures ingår i ett pågående forskningssamarbete mellan Hasselbladstiftelsen, Akademin Valand och Filmvetenskap vid Institutionen för kulturvetenskaper vid Göteborgs universitet.

International Research Symposium: Interwar Lens Cultures – Photography and Film in Transition 1919-1939

28–29 november 2018

 

 

 

 

Interwar Lens Cultures – Photography and Film in Transition 1919-1939 kartlägger, synliggör och kontextualiserar linsbaserade arbeten. Symposiet ger en ny blick på mediernas folkliga, populära och vetenskapliga karaktär och hur de påverkade sin omgivning. Det lyfter också fram nya interdisciplinära och kritiska perspektiv på visuell kultur från mellankrigstiden, en era präglad av att film och fotografi blev allmänt förekommande.

 

Symposiets grund är det unika tvärvetenskapliga utbytet mellan medverkande forskare inom fotografi, konst, film och visuell kultur, och har en historiografisk ambition att utforska olika sätt att undersöka, skriva och skapa foto- och filmhistoria. Interwar Lens Cultures har som ambition att främja kulturella, sociala och politiska jämförelser mellan samtiden och mellankrigstiden. 

 


Medverkande: Jenny Chamarette, Pia Rönicke, Ciara Chambers, Björn Axel Johansson, Annika Wickman, Jan-Erik Lundström, Tyrone Martinsson, Kerstin Hamilton, Erika Johansson

 

Symposiet är en del av forskningssamarbetet mellan Hasselbladstiftelsen och Akademin Valand, Göteborgs universitet. 

 

Arrangörer:

Mats Jönsson, professor, institutionen för kulturvetenskaper, Göteborgs universitet, Louise Wolthers, forskningsansvarig och curator, Hasselbladstiftelsen, Niclas Östlind, lektor, Akademin Valand, Göteborgs universitet

Experiments and Social Change 

Writing the History of Interwar Photography

21 november, 2017

 

Fotografi, Experiment och Social Förändring  förenar forskare, konstnärer och författare från ett tvärdisciplinärt fält av fotografi och kulturstudier med fokus på 1920- och 30-talet.  Symposiet undersöker olika sätt att forska och skriva om samt skapa fotohistoria. Projektet kommer även att utforska reflektioner kring och paralleller mellan mellankrigstiden och nutiden. De ämnen som tas upp omfattar montage, (anti-)fascism, eugenik och fotografi, kön och representation, flygfotografi, militarism, kommersialism och modernism.

 

 

Mats Jansson, Professor, Institutionen för litteratur, Göteborgs universitet

Sabine T. Kriebel, lektor, Institutionen för konstvetenskap, Cork University, Irland

Anna Dahlgren, professor, Institutionen för kultur och estetik vid Stockholms universitet

Susanne Kriemann, konstnär och professor, Karlsruhe University of Arts and Design, Tyskland

Mhairi Sutherland,  konstnär och curator, Derry/Londonderry, Nordirland

Maja Hagerman, journalist och författare & Claes Gabrielson, fotograf

Niclas Östlind, curator, forskare och lektor, Akademin Valand, Göteborgs universitet

Katarina Leppänen, lektor vid Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion, Göteborgs universitet

Eva Dahlman, fotohistoriker och forskare

Louise Wolthers, forskare och curator, Hasselbladstiftelsen

Andréas Hagström, Göteborgs Konsthall

 

Ett samarbete mellan Hasselbladstiftelsen och Akademin Valand, Göteborgs Universitet

 

 

Photography in Print & Circulation.

Part II: The Writing of History

28 September, 2017

 

 

Boken är en integrerad och viktig del av fotografin, och intresset för fotobokens historia är ett växande område. Det började under tidigt 2000-tal med Andrew Roths The Book of 101 Books: Seminal Photographic Books of the Twentieth Century (2001) och utställningen och publikationen Open Book på Hasselblad Center (2004). Martin Parrs och Garry Badgers bidrag med serien The Photobook: A History Volume I, II och III (publicerade 2004–2014) har varit banbrytande. De har följts av ett antal böcker och utställningar med inriktning på fotoböckernas nationella historier.

 

Nu är det dags att kritiskt betrakta de historier som har producerats under det senaste decenniet. Vilka perspektiv har väglett historierna? Hur har de blivit förmedlade och – viktigast av allt – vad finns fortfarande kvar att göra? Symposiet kommer att diskutera dessa viktiga frågor.

 

Symposiet är en del av Photography in Print & Circulation, ett gemensamt forskningsprojekt mellan Hasselbladstiftelsen och Akademin Valand.

 

Niclas Östlind The History of the Photo Book

Frits Giertberg The Dutch Photobook

Angel Luis Gonzalez  The Irish Photobook

Irene de Mendoza The Spanish Photobook

Evita Goze  The Latvian Photobook

Bernadette Wolbring  Square pegs and round holes and och boksignering

Åke E:son Lindman Experiment

 

 

Photography in Print & Circulation

17 november, 2017

 

är ett symposium kring den kritiska och kreativa användningen av fotografins reproducerbarhet. Fotografi kan, lättare än de flesta andra visuella medier, multipliceras, approprieras, tryckas och distribueras. Symposiet kommer att fokusera på fotobokens rådande och breddade fält. Boken är en av fotografins viktigaste format för att bli offentlig och den samtida kulturen kring fotoboken har utvecklat olika typer av – och strategier för – redigering, publicering, finansiering och distribution. Tyngdpunkten kommer att ligga på nätverk för produktion och delning, curatoriella perspektiv och den experimentella användningen av böcker som alternativt rum för att förmedla fotografiska bilder.

 

Trycksaker är en av många möjliga distributionsformer. Stillbilder och rörliga bilder produceras, delas och samplas ideligen genom mobilkameror och Internet. Den digitala tekniken har förändrat parametrarna för användningen och förståelsen av fotografi. Symposiet kommer också att diskutera de förändrade metoderna inom konst och media, såväl som den curatoriella strategin för att förmedla och ställa ut online-material och andra digitalt spridna fotografiska bilder.

 

De medverkande föreläsarna är konstnärer, förläggare, curatorer och forskare, och de har bjudits in för att berätta om sina metoder och att reflektera över hur de konstnärliga och kritiska möjligheterna för tryckt, återanvänd och spriden fotografi kan definieras och utvecklas.

 

Niclas Östlind: Photography in Print & Circulation: A Historical Survey

Lars Willumeit: Reassembly, Reaggregation and CirculationNotes on Dealing with the (Un)becomings of Photography

Art & Theory: Bokrelease: The Negative Book Series

Eva Weinmayr: Library Underground — a reading list for a coming community

Cecilia Grönberg: Photography as publishing and distribution

Charlotte Cotton: Platform Sensitive

Lotta Antonsson

Louise Wolthers: Multiveillance and the Networked Image

Mike Bode: Verification processes and the ecology of user generated imagery.

Linn Prøitz: “– It was instant … this is ultimately what is at stake, a child has died: What is simpler than that really?”: The impact of the rapid global circulation of the image of Alan Kurdi.

Mette Sandbye: Kent Klich and the Gaza conflict: A multifaceted photographic encirclement of a place and a political conflict

Sarah Tuck: Evidence and Spectacle – Watching Murder Online

 

 

WATCHED!

ÖVERVAKNINGSKONST OCH FOTOGRAFI I EUROPA EFTER 11 SEPTEMBER

7-8 oktober, 2017

 

Ett internationellt tvådagars forskningssymposium, arrangerat av Hasselbladstiftelsen och Akademin Valand.

 

Peter Weibel, konstnär, curator, forskare (ZKM, DE),

Konstnärssamtal: Alberto Frigo, konstnär (Södertörns högskola, SE/IT)

Susanne Wigorts Yngvesson, docent (Teologiska högskolan SE)

Ann-Sofi Sidén, konstnär (Royal Institute of Art, SE)

Meriç Algün Ringborg (SE/TR)

Susan Schuppli, (Goldsmiths University, UK)

Jason E. Bowman, Artist (Gothenburg University, SE/UK)

Marco Poloni (DE)

Hille Koskela (University of Turku, FIN)