Framing Bodies, Hasselblad Center 30.5-30.8 2015

Framing Bodies, Hasselblad Center 30.5-30.8 2015

Since the middle of the 19th century photography has been a tool for defining and controlling subjects, but also for confirming and visualising otherwise overlooked places and people. This is manifested in Framing Bodies – a selection of works from the Hasselblad Foundation collection. The exhibition features various photographic framings of the body in relation to four themes: surveillance, breaking norms, labour conditions and colonialism oppression.

Sedan mitten av 1800-talet har fotografin varit ett redskap för att definiera och kontrollera subjekt, men även bekräfta och synliggöra sällan skådade miljöer och individer. Urvalet av verk från Hasselbladstiftelsens samling i Framing Bodies belyser detta. Utställningen tematiserar olika fotografiska inramningar av kroppen utifrån perspektiven: övervakning; normöverskridning; arbete och kolonialt förtryck.

Narrators: Dragana Vujanovic and Louise Wolthers

Photo, sound and edit: Karin Johansson

9 views