Visning av curator Kerstin Hamilton av verket ABC: A Lesson in History av Lara Baladi