Bernd och Hilla Becher

2004 års hasselbladpristagare

Hasselbladspriset utdelades för 24:e gången lördagen den 20 november 2004. Pristagarna Bernd och Hilla Becher, Düsseldorf, tog emot sitt pris av H.K.H. Prinsessan Lilian under en ceremoni på Göteborgs Stadsteater i Göteborg. Pristagarna erhöll 500.000 kronor. I anslutning till prisutdelningen öppnades pristagarnas utställning Bernd och Hilla Becher – 2004 års Hasselbladspristagare i Hasselblad Center, Göteborgs Konstmuseum, Göteborg.
Stiftelsens motivering:

Bernd och Hilla Becher hör till vår tids mest inflytelserika bildskapare. Under mer än fyrtio år har de dokumenterat arvet från en industriell era. Deras systematiska fotografi av funktionell arkitektur, ofta med bilderna sammanställda i grupper, har gett dem erkännande både som konceptkonstnärer och fotografer. Som grundare av den s.k. ’Becher-skolan’ har de på ett unikt sätt influerat flera generationer dokumentärt inriktade fotografer och konstnärer.

Bechers at HC 4 Foto.Björn Rantil

Photo: Björn Rantil Copyright: Hasselblad Foundation