Cindy Sherman

1999 års Hasselbladpristagare

Hasselbladspriset utdelades för 19:e gången lördagen den 4 mars 2000. Pristagaren Cindy Sherman, New York City, tog emot sitt pris av H.K.H. Prinsessan Lilian under en ceremoni på Göteborgs Stadsteater i Göteborg. Pristagaren erhöll 500.000 kronor. I anslutning till prisutdelningen öppnades pristagarens utställning Cindy Sherman – 1999 års Hasselbladspristagare i Hasselblad Center, Göteborgs Konstmuseum, Göteborg.

 

Stiftelsens motivering:

Cindy Sherman har alltsedan 1970-talet varit den ledande konstnären inom den iscensatta fotografin. Med sitt konsekventa och kreativa arbete har hon varit med om att flytta gränserna för dagens fotografi och därigenom fått en framstående position inom det fotografiska mediet. Genom att använda sig själv som motiv har Cindy Sherman på ett briljant sätt tolkat vår tids viktiga mediala frågor i dagens överflöd av bilder, ofta på ett humoristiskt sätt. Hennes bilder har omformat vårt sätt att se på ‘den andra’ och genusfrågor. Hon har varit en förgrundsfigur för den yngre generationen, såväl kreativt som kritiskt, i mer än två decennier. Cindy Sherman har vidareutvecklat två viktiga traditioner: den fotografiska surrealismen på 30-talet och den fotografibaserade konceptkonsten som startade under 60-talet.

Photo: Björn Rantil Copyright: Hasselblad Foundation