David Goldblatt

2006 års Hasselbladpristagare

Hasselbladspriset utdelades för 26:e gången lördagen den 25 november 2006. Pristagaren David Goldblatt, Johannesburg, tog emot sitt pris av den förste Hasselbladspristagaren Lennart Nilsson under en ceremoni på Göteborgs Stadsteater i Göteborg. Pristagaren erhöll 500.000 kronor. I anslutning till prisutdelningen öppnades pristagarens utställning David Goldblatt – 2006 års Hasselbladspristagare i Hasselblad Center, Göteborgs Konstmuseum, Göteborg.

 
Stiftelsens motivering:
David Goldblatts arbeten är en livslång betraktelse av de sociala och politiska förändringarna i det sydafrikanska samhället. Han undersöker relationen mellan den enskilda människan och de strukturer hon lever i. Hans intresse för Sydafrikas våldsamma historia och hans medvetenhet om arkitekturens symboliska betydelse ger en ovanlig framställning som är både personlig och socialpolitisk. Fotografi uppenbarar, med David Goldblatts ord, ’något av skärpan och tvetydigheten i våra föränderliga och ofta motsägelsefulla verklighetsuppfattningar’. Hans skarpsinniga historiska och politiska observationer skapar en känsla för vardagslivet i Sydafrika och bidrar med viktig och saknad information om livet under apartheid.

 

Goldblatt award Foto_Björn Rantil

Photo: Björn Rantil Copyright: Hasselblad Foundation