Ernst Haas

Hasselbladpristagare 1986

Pristagaren Ernst Haas mottagaren av det sjätte Hasselbladspriset avled i New York City en månad innan han skulle ha mottagit priset den 6 oktober 1986 i Göteborg. Ernst Haas’ son, Alexander Haas, tog emot priset å USD 25.000 på sin faders vägnar vid ett senare tillfälle. En utställning med Ernst Haas’ bilder visades på Röhsska museet i Göteborg under våren 1987.

 

Ingen motivering eller pressrelease utfärdade. Nedanstående är i huvudsak ett utdrag ur Rune Hassners tal vid öppnandet av Ernst Haas’ utställning i Göteborg.

Ernst Haas är en av de mest framträdande moderna fotograferna inom färgfotografin. Hans bidrag till svartvit fotografi har under lång tid undervärderats men har åter börjat uppskattas. Ernst Haas har varit noga med att skydda sin integritet och aldrig tillåtit sig själv att binda sig till någon tidskrift. Han har valt att gå sin egen väg och att arbeta i sin egen takt tills bilden uppnått den kvalitetsstandard han själv krävt. Ernst Haas har utformat ett eget bildspråk på ett nytt, kreativt och synnerligen personligt sätt.

 

Ernst Haas In his New York City studio

Photo: Todd Weinstein