Konstnärligt forskningsstipendium

Konstnärligt forsknings- och arbetsstipendium till Conny Karlsson Lundgren inför firandet av Göteborgs 400-års jubileum.

 

Conny Karlsson Lundgren

Som upptakt till firandet av Göteborgs 400-års jubileum har Hasselbladstiftelsen i samarbete med Göteborgs Konsthall utsett konstnär Conny Karlsson Lundgren till mottagare av ett stipendium på SEK 175 000 till forskning och arbete under 2020.

 

Motivering

”Conny Karlsson Lundgren har tilldelats ett konstnärligt och forskningsbaserat stipendium baserat på hans gedigna och nyskapande arbete med att utmana existerande historieskrivning, genom projekt som är djupt förankrade i ett konstnärligt utforskande av arkiv, spår, minnen och både privata och kollektiva berättelser kopplade till en queer historia. Conny Karlsson Lundgren visar genom sina verk, oftast foto- och filmbaserade,  vilken roll den konstnärliga undersökningen och forskningen spelar  för den samtida konsten och hur den konstnärligt utforskande metoden förhåller sig till historiskt material.

 

 

© Conny Karlsson Lundgren

Tydliga exempel är verken Tonårslöparen  – en performance som följer en fotografisk bilds införlivande i en samling och dess historiska narrativ uppbyggd av minnen och begär; (Dissident) Dance Actions  – en koreografisk omgestaltning av politisk motståndshandling och dess förlorade ”förbjudna” rörelser och Status Quo och The Spheres – omgestaltade fragment ur kompositören Johanna Beyers ofullbordade politiska opera från mellankrigstiden, skriven under en period av politisk oro liknande den vi upplever idag.”

 

Stina Edblom, konstnärlig ledare av Göteborg Konsthall och

Louise Wolthers, forskningsansvarig och curator vid Hasselbladstiftelsen

 

 

Om Conny Karlsson Lundgren

Genom film, text, bild och dokument belyser Conny Karlsson Lundgren gränserna mellan språk och social, politisk och privat identitet. I olika iscensatta situationer och omarbetade historiska narrativ sammanlänkar han till synes olikartade fenomen med tvärdisciplinär metodologi. Han introducerar alternativa läsningar av populärkultur och material av en mer privat karaktär och hans forskningsbaserade arbeten identifierar nya perspektiv och betydelser.

 

© Conny Karlsson Lundgren

Conny Karlsson Lundgren (f. Västervik, Sverige) delar sin tid mellan Stockholm och Hoby Mosse i södra Sverige. Han deltog i Studio Research-programmet vid Van Eyck Academy i Maastricht, Nederländerna (2014—2015) och tog sin konstnärliga masterexamen vid Akademin Valand i Göteborg, Sverige. Karlsson Lundgrens installationer och filmer har visats både i Sverige och internationellt med soloutställningar på Neue Galerie Innsbruck, Haninge Konsthall, och Kalmar Konstmuseum.