Fotografi

Hasselbladstiftelsen är en unik plattform för fotografi i Norden. Den fotografiska forskningen och utställningarna kompletterar varandra och är nära förbundna via publikationer, regelbundna seminarier, föreläsningar och konstnärssamtal. Vi presenterar tre stora utställningar per år i Hasselblad Center, varav en är årets Hasselbladpristagare.

Utställningar

Utställningar

Biblioteket

Biblioteket

Forskning

Forskning

Stipendier

Stipendier

Samlingar

Samlingar

Publikationer

Publikationer