Pågående Forskning

Hasselbladstiftelsen stöder och genomför olika former av forskning i historia, teori och estetik inom fotografi. Stiftelsen initierar och producerar forskningsprojekt och samarbetar med en rad forskare och institutioner. Ett av syftena är att presentera aktuell, internationell forskning inom fotografi för både akademiska studenter och konststuderande samt fotografer, konstälskare och en bredare publik.

 

 

 

FOTOGRAFI PÅ TRÖSKELN: EXPERIMENT OCH SOCIAL FÖRÄNDRING

 

 

År 1929 anordnade den lokala dagstidningen Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning en internationell fotografiutställning på Konsthallen i Göteborg. I likhet med många andra fotoutställningar vid den här tiden förenade den konstfotografin med kommersiella, vetenskapliga och militära bilder. De olika genrerna – arkitektur, porträtt, kriminalteknisk fotografi, formella experiment, astronomi, etnografi, röntgenfotografi och flygfotografi – pekar på ett kulturhistoriskt sammanhang som utgörs av frågor som nationell identitet och nationalism, arkiv och biopolitik, historiografi, industriell expansion, internationella influenser och social förändring.

 

Utställningen tjänar som utgångspunkt för det fotohistoriska projektet FOTOGRAFI PÅ TRÖSKELN: EXPERIMENT OCH SOCIAL FÖRÄNDRING – ett initiativ av Hasselbladstiftelsen i samarbete med Akademin Valand. Projektet är en undersökning av mellankrigsfotografin och periodens visuella kultur i Sverige och vidare.

 

FOTOGRAFI PÅ TRÖSKELN: EXPERIMENT OCH SOCIAL FÖRÄNDRING kommer undersöka olika sätt att forska och skriva om samt skapa fotohistoria. Projektet kommer även att utforska reflektioner kring och paralleller mellan mellankrigstiden och nutiden. Forskningen kommer att publiceras i olika former, bland annat böcker och utställningar.

 

Den inledande forskningsprocessen omfattar workshopkonferensen MELLANKRIGSTIDENS FOTOGRAFI: EXPERIMENT OCH SOCIAL FÖRÄNDRING, som äger rum den 21 november 2017 i Göteborg. Bland de inbjudna talarna finns Sabine T. Kriebel, Maja Hagerman, Mats Jansson, Mhairi Sutherland, Katarina Leppänen, Anna Dahlgren, Eva Dahlman och Susanne Kriemann. De ämnen som tas upp omfattar montage, fascism, eugenik och fotografi, könsrättigheter och representation, flygfotografi, kommersialism och modernism.

 

Mer information om projektet och detaljerat program samt plats för symposiet finns tillgängligt inom kort.

 

 

Hasselbladstiftelsens egen forskning utgår ofta från den fotografiska samlingen och arkivet samt de årliga mottagarna av Hasselbladpriset. Forskningen och utställningsprogrammet är nära sammanbundna, som till exempel i serien From the Hasselblad Foundation Collection och dess senaste utställning och publikation Framing Bodies (2015).

 

Dessutom bedriver stiftelsen forskningsprojekt inom aktuella konstfotografiska metoder såväl som inom teoretiska frågeställningar om fotografins roll i den samtida visuella kulturen. Resultatet presenteras internationellt på konferenser och lokalt i samtal och seminarier, i publikationer och genom utställningar. Det tidigare forskningsprojektet WATCHED! fokuserar på övervakningskonsten och -fotografin i Europa efter 11 september, vilket 2016 resulterade i en bok och en vandringsutställning.

Tidigare projekt

Tidigare projekt

Seminarier och symposier

Seminarier och symposier

Publikationer och presentationer

Publikationer och presentationer