Göteborg 2021

Göteborg 2021

Som del av jubileumsfirandet har Hasselbladstiftelsen tagit initiativ till ett flerårigt fotohistoriskt forskningsprojekt som under 2021 resulterar i utställning, foto- och filmhistorisk antologi och en rad publika evenemang. Samarbetspartners inkluderar Akademin Valand, Göteborgs universitet, Institutionen för kulturvetenskaper, GU samt Göteborgs Konsthall.

 

Utställningen på Hasselblad Center öppnar i början på maj 2021 och visas fram till mitten av september 2021. Den tar utgångspunkt i den internationella fotoutställningen som visades på Göteborgs Konsthall 1929 (anordnat av Göteborgs Handels och Sjöfartstidning). Här presenterades ett stort urval av konstnärlig fotografi, professionella porträtt och fotografiska tillämpningar inom vetenskaper som etnografi, botanik, astronomi, fysik, medicin, samt inom områden som polis, militär, kommunikation och reklam. Denna blandning av motiv visar fotografins spridning i mellankrigstiden och bilderna speglar dessutom den visuella kulturen i Göteborg under 1920-talet. Syftet med utställningen på Hasselblad Center är att lyfta fram exempel på detta fascinerande men relativt okända fotografiska och linsbaserade material i en innovativ utställningsform.

 

winquist_hasselbladstiftelsen

Rolf Winquist

I dialog med den fotohistoriska utställningen på Hasselblad Center visar Göteborgs Konsthall en samtidskonstutställning med överensstämmande tematik och verk som inkluderar arkivmaterial från 1920-talet och 1930-talet. Utställningarna på Hasselblad Center och Göteborg Konsthall kommer knytas ihop på olika sätt, bl.a. genom en gemensam utställningskatalog.

 

Antologin, som belyser viktiga beröringspunkter och gemensamma verksamhetsområden inom fotografi och film under mellankrigstiden, är ett resultat av ett tvärdisciplinärt forskningssamarbete mellan Hasselbladstiftelsen, Fotoenheten vid Akademin Valand och Filmvetenskapliga avdelningen vid Institutionen för kulturvetenskaper, Göteborgs universitet. Det är en internationell antologi med nya texter av ett dussin forskare inom fotografi, film, konst och medievetenskap främst från Göteborg och övriga Sverige men även andra europeiska forskare. Genom att sammanföra empirisk och teoretisk kunskap från film och fotografi undersöks mediernas estetiska, tekniska och sociala historier samt det modernistiska bildspråket på nya sätt. Det vetenskapsmetodologiska syftet är dessutom att utveckla genreöverskridande foto- och filmhistoriografiska perspektiv, som bidrar till en mer empiriskt förankrad medie- och informationskunnighet.

 

De publika evenemangen tar form av seminarier, symposier, paneldebatter och konstnärssamtal.