Om Hasselbladpriset

Hasselbladstiftelsens internationella pris i fotografi

Historia

Hasselbladpriset är ett internationellt pris i fotografi och anses vara världens mest prestigefyllda. Det delades ut för första gången 1980 och har delats ut årligen sedan dess, med undantag för 1983.

 

Kriterier

Hasselbladpriset tilldelas en fotograf som blivit erkänd för ”framstående fotografisk gärning”, i enlighet med Erna och Victor Hasselblads sista vilja och testamente. Mottagaren kan vara en person som har gjort banbrytande insatser inom fotografisk konst, har haft en avgörande betydelse för yngre generationer av fotografer, genomfört flera internationellt betydande fotografiska projekt och fortsatt att utvecklas konstnärligt.

 

Priset

Från 2022 består priset av 2 000 000 kronor, en guldmedalj samt ett diplom. Pristagaren tillkännages vanligtvis omkring den 8 mars, Victor Hasselblads födelsedag. Senare samma år öppnar en utställning med pristagarens verk i Hasselblad Center och samtidigt anordnas ett symposium med pristagaren.

 

Val av pristagare

Varje år utser stiftelsens styrelse en priskommitté som består av internationellt framstående experter och forskare inom fotografi. Kommittén nominerar 3–5 kandidater och bland dem väljer stiftelsens styrelse sedan en pristagare.

Årets pristagare

Årets pristagare

Hasselbladpristagare

Hasselbladpristagare