Jeff Wall

2002 års Hasselbladspristagare

Hasselbladspriset utdelades för 22:a gången lördagen den 9 november 2002. Pristagaren Jeff Wall, Vancouver, tog emot sitt pris av H.K.H. Prinsessan Lilian under en ceremoni på Göteborgs Stadsteater i Göteborg. Pristagaren erhöll 500.000 kronor. I anslutning till prisutdelningen öppnades pristagarens utställning Jeff Wall – 2002 års Hasselbladspristagare i Hasselblad Center, Göteborgs Konstmuseum, Göteborg.

 

Stiftelsens motivering:

Jeff Wall har under de senaste tjugo åren utvecklat ett enastående konstnärskap där han använt fotografi på ett mycket nyskapande sätt vilket bidragit till att ge mediet en framskjuten plats inom den samtida konsten. I sina noggrant iscensatta och komponerade bilder, ibland digitalt påverkade, placerade i ljusboxar lånade från reklamen, har han utforskat ett brett spektrum av sociala och politiska teman som stadens våld, rasism, fattigdom, genus och klasskonflikter, historia, minne, representation osv. Hans fotografier, i färg eller i svartvitt, upprätthåller en konstant dialog med 1800-talets stora genremåleri, och gör honom verkligen till, uttryckt med Charles Baudelaires ord, ”en målare av modernt liv.

 

 

Photo: Björn Rantil Copyright: Hasselblad Foundation