“Coking plant, Yorkshire”, 1997 © Joan Fontcuberta, “Official portrait of Ivan Istochnikov”, 1997 © Joan Fontcuberta, “Monadenium shubei”, 1987 © Joan Fontcuberta, “Guillumeta Polymorpha”, 1982 © Joan Fontcuberta. Porträttbilder:  Cecilia Sandblom och Lotta Hammar, © Hasselbladsstiftelsen.

 

Joan Fontcuberta

2013 års Hasselbladspristagare

Hasselbladspriset utdelades för 33:e gången till den katalanske fotografen Joan Fontcuberta i Barcelona den 7 mars 2013.

Pristagaren erhöll 1.000.000 kronor, ett diplom och en gulmedalj.

I anslutning till prisutdelningen öppnades pristagarens utställning Joan Fontcuberta   – 2013 års Hasselbladspristagare i Hasselblad Center, Göteborgs Konstmuseum, Göteborg.Samma dag anordnade Hasselbladstiftelsen ett symposium med pristagaren, och en bok om Joan Fontcubertas verk, utgiven på förlaget MACK, lanserades.

 

Stiftelsens motivering till valet av Joan Fontcuberta som 2013 års pristagare lyder:

Joan Fontcuberta är en av vår tids mest uppfinningsrika fotografer. Under mer än 30 års tid har han oupphörligen utforskat och ifrågasatt fotografin som medium. Hans fotokonst kännetecknas av originella och lekfulla, konceptuella angreppssätt som vänder ut och in på fotografiska konventioner, uttrycksmedel och sanningsanspråk. Han utmanar våra föreställningar om vetenskap och fiktion i tvärvetenskapliga projekt som når långt bortom gallerirummet. Både som fotograf och som författare, lärare och curator har Joan Fontcuberta blivit en betydande inspirationskälla för den yngre generationen.

 

Årets priskommitté som lämnat förslag på pristagare till Stiftelsens styrelse har bestått av:

 

Ute Eskildsen  (ordförande), professor emerita – chef för avdelningen för fotografi, Museum Folkwang i Essen, Tyskland, fram till 2012

 

Thomas Joshua Cooper, professor, avdelningen för fotografi, Glasgow School of Art i Glasgow, Storbritannien

 

Marcel Feil, ställföreträdande VD, konstnärlig chef, FOAM i Amsterdam, Nederländerna

 

Agnès Sire, chef, Fondation Henri Cartier-Bresson i Paris, Frankrike