Jubileumsstipendium – fotografi

Stipendiet på 200 000 kr vänder sig till unga nordiska fotografer som arbetar med digitalt fotografi.

Till Hasselbladstiftelsen 40-årsjubileum 2019 uppmärksammar vi våra två fokusområden, naturvetenskap och fotografi med två stipendier. Inom fotografi vänder vi oss till konstnärer och fotografer som experimenterar med det digitala och digitalisering, inte bara tekniskt utan också formellt och konceptuellt, kommer att prioriteras.

 

Sökande måste studera fotografi vid en högskola i ett av de nordiska länderna eller vara nordisk medborgare som studerar någon annanstans.

eller

Har fullbordat studier/examen inom de senaste 5 åren i ett av de nordiska länderna eller är nordisk medborgare som har fullbordat studier/examen någon annanstans under de senaste 5 åren.

 

Sökande måste vara under 30 år vid tidpunkten för ansökan.

 

 

Sista ansökningsdag: 15 augusti 2019

 

 

Vinnaren kommer att väljas utifrån förslag från en jury som består av medlemmar av Hasselbladstiftelsens styrelse, Jan Kaila och Ingrid Elam, samt fotograf Tuomo Rainio.

 

 

 

 

Ansökan ska skickas digitalt som PDF och på engelska till följande e-postadress: gro.n1571553375oitad1571553375nuofd1571553375alble1571553375ssah@1571553375muidn1571553375epits1571553375

 

 

Fyll i formulär här:

Formulär med personuppgifter och personlig beskrivning samt val av bilder.

 

 

  1. Personuppgifter

 

  1. Utbildning och erfarenhet: Bifoga ett kort curriculum vitae (CV) som inkluderar utbildningar, anställningar, tidigare utmärkelser, utställningar, publikationer etc.

 

  1. Personlig beskrivning: Ge en detaljerad beskrivning av de inlämnade verken. Förklara de idéer som ligger till grund för ditt arbete och ge relevant bakgrundsinformation, inklusive dina mål och metoder. Motivera också varför du ansöker om Hasselbladstiftelsens jubileumsstipendium i digital fotografi, och ange dina professionella mål. Vänligen hänvisa inte till ett stort antal bilagor eller till arbeten som publicerats på webbplatser. Sådana dokument eller referenser till webbplatser kommer inte att betraktas som giltiga ansökningshandlingar. Observera att den personliga beskrivningen får vara högst 250 ord.

 

  1. Bifogade bilder: Du måste digitalt skicka en portfolio som innehåller 3 till 5 fotografier, 72 dpi och en maximal höjd på 20 cm. Bifoga en lista över verk med titlar och årtal.

 

 

Alla ansökningshandlingar och bildfiler ska skickas digitalt senast den 15 augusti 2019.

 

 

För mer information, vänligen kontakta Jenny Blixt:

E-post: gro.n1571553375oitad1571553375nuofd1571553375alble1571553375ssah@1571553375txilb1571553375.ynne1571553375j1571553375

Tel.: +46 (0)31 778 2154

www.hasselbladfoundation.org