Jubileumsstipendium

Kommunikation inom naturvetenskap

 

Stipendiet på 200 000 kr vänder sig till forskare, journalister och kommunikatörer som arbetar med att tillgängliggöra naturvetenskaplig forskning.

 

Till Hasselbladstiftelsen 40-årsjubileum 2019 uppmärksammar vi våra två fokusområden, naturvetenskap och fotografi med två stipendier. Inom det naturvetenskapliga området uppmärksammar vi vikten av kommunikation.

 

Kommunikation av naturvetenskapliga fakta blir allt viktigare samtidigt som “faktaresistensen” i debatten blir allt tydligare. Ett exempel är klimatfrågan där det finns en stor forsknings- och kunskapsbas om de hot vi står inför men också om de möjligheter att vända utvecklingen som vi har. Det är inte minst viktigt att nå unga människor som kommer att leva med och hantera hotet under lång tid. Det finns många andra naturvetenskapliga områden där det är viktigt att nå ut med forskningsresultat så att våra val kan baseras på kunskap.

 

Stipendiet tilldelas en person som har gjort och är på väg att göra avgörande kommunikationsinsatser på det naturvetenskapliga området.

Vinnaren utses av en jury utifrån nedanstående kriterier.

 

Kriterier för stipendiet

 

  • Den sökande är högst 30 år,
  • Har sin bas i Norden inom naturvetenskaplig (undantaget medicinundervisning, forskning eller kommunikation,
  • Gör nyskapande insatser för att kommunicera inom naturvetenskap

Blankett – jubileumsstipendium

 

Deadline för ansökan 15 september 2019

 

Stipendiet ska användas till:

Kommunikationsprojekt inom naturvetenskap.

Projektplan och budget ska bifogas i ansökan.

Rapport om utfört projekt senast 30 juni 2020