Jubileumsstipendium

 

 

 

Till Hasselbladstiftelsen 40-årsjubileum 2019 uppmärksammar vi våra två fokusområden, naturvetenskap och fotografi med två stipendier. Inom det naturvetenskapliga området uppmärksammar vi vikten av kommunikation. Stipendiet på 200 000 kr vänder sig till forskare, journalister och kommunikatörer som arbetar med att tillgängliggöra naturvetenskaplig forskning.

 

Eva Gylfe och Tina Umer är utsedda till 2019 års jubileumsstipendiater. 

 

Eva Gylfe är stipendiat inom naturvetenskaplig kommunikation. Eva Gylfe är kommunikatör och koordinator på Bolincentret för klimatforskning, Stockholms Universitet.

 

Motivering från juryn:

”Med hög naturvetenskaplig kompetens har Eva Gylfe kommunicerat information om miljö och natur på ett sakligt och inspirerande sätt. Hennes ambition att utveckla digital information om klimat vid Bolin Centre for Climate Research är särskilt viktig när ungdomar visar ett starkt ökat engagemang inom klimatområdet.”

 

 

Jubileumstipendiaterna Eva Gylfe och Tina Umer. Bild: Sofia Sabel

 

Tina Umer är stipendiat inom digital fotografi. Tina Umer är nyutexaminerad med en Master i fotografi från Akademin Valand vid Göteborgs universitet.

 

Motivering från juryn:

”Umers verk fyller rummet (rummet=inte bara väggar utan även golv och hela lokalen) på ett på en gång gammalt och nytänkande vis.  Gammalt för att denna estetik har sina rötter i 1920-talet då bland annat Ryska konstruktivister gjorde radikala experiment med hur man kan ställa ut fotografi som objekt. Nytänkande för att den modernistiska fotografin ofta har reducerats till “printtänkande”, dvs fotografiska bilder installeras i stora eller små ramar och sätts på väggen I rad. Nytänkande är även det att Umer försöker analysera dagens digitala och fotografiska verklighet som ett samhälleligt fenomen.
Tina Umers produktion ger en fräsch glimt av hur fotografin i utställningssammanhang kan  utvecklas estetiskt. Hon ställer även viktiga frågor om det “fotografiska tänkandet” just nu. Som pristagare  och som som en föregångare vad gäller utvecklingen av fotografi som visuell konst representerar hon Hasselbladstiftelsen väl.”