Styrelse

Ordförande

Göran Bengtsson
fd Länsöverdirektör i Västra Götalands län

 

Ledamöter

Ingrid Elam
Professor i litterär gestaltning vid konstnärliga fakulteten, Göteborgs universitet

 

Maria Lantz
Rektor på Konstfack, Stockholm

 

Jan-Eric Sundgren
Senior rådgivare vid Teknikföretagen

 

Axel Wenblad
Ordförande i Världsnaturfonden WWFs styrelse

Göran Bengtsson, ordförande

Göran Bengtsson, ordförande

Ingrid Elam, ledamot

Ingrid Elam, ledamot

Maria Lantz, ledamot

Maria Lantz, ledamot

Jan-Eric Sundgren, ledamot

Jan-Eric Sundgren, ledamot

Axel Wenblad, ledamot

Axel Wenblad, ledamot