Dress: Hiroshima #9 copyright: Ishiuchi Miyako, Girl: “Yokosuka Sotry #98” copyright: Ishiuchi Miyako, Portrait by: Ito Kaori

 

Ishiuchi Miyako

2014 års Hasselbladpristagare

Hasselbladstiftelsen har nöjet att meddela att den japanska fotografen Ishiuchi Miyako har utsetts till 2014 års mottagare av Hasselbladstiftelsens internationella pris i fotografi å 1 miljon kronor (ca 110 000 Euro). Prisutdelningen ägde rum i Tokyo den 6 mars 2014. En utställning med pristagarens verk,  Ishiuchi Miyako – 2014 års Hasselbladpristagare, öppnade den 7 november 2014 i Hasselblad Center på Göteborgs Konstmuseum. Samma dag arrangerade Hasselbladstiftelsen ett symposium med pristagaren och en bok om Ishiuchi Miyako publicerades.

 

Stiftelsens motivering av valet av Ishiuchi Miyako som 2014 års pristagare löd:

Under en 35-årsperiod har Ishiuchi Miyako etablerat en internationell karriär som är både imponerande och mycket betydelsefull. Hennes starka karaktär och kompromisslösa vision har resulterat i några av de mest kraftfulla och personliga skildringarna av efterkrigstidens Japan. Ishiuchis fotokonst är extremt sammanhållen och utvecklande på ett beslutsamt och distinkt sätt; med hjälp av kameran och hela dess estetiska potential att undersöka skärningspunkten mellan minnets politiska och personliga aspekter har Ishiuchi varit både en föregångare och en förebild för yngre konstnärer, inte minst som kvinna verksam i det mansdominerade japanska fotografiska fältet. Hon har fortsatt att vara förnyande, utforskande och omskakande under hela sin karriär, både idémässigt och genom sin stil och sitt förhållningssätt.

 

2014 års priskommitté, som lämnade förslag på pristagare till stiftelsens styrelse, bestod av:
MARCEL FEIL, ordförande
Ställföreträdande direktör, konstnärlig chef, FOAM, Amsterdam, Nederländerna
SIMON BAKER
Curator för fotografi och internationell konst, Tate Modern, London, Storbritannien
SUNHEE CHOI
Frilansande konstrådgivare, journalist och chef för Choi&Lager Gallery, Paris, Frankrike
HENK SLAGER
Dekan vid forskarutbildningen, Visual Art and Design, MaHKU, Utrecht, Nederländerna
JIYOON LEE
Direktör och frilansande curator, SUUM, London, Storbritannien, och Seoul, Sydkorea