A story within a story…

A story within a story…

Göteborgs Internationella Konstbiennal (GIBCA)

12 september–22 november 2015

 

Göteborgs Internationella Konstbiennal 2015 äger rum på fem utställningsarenor, Röda Sten Konsthall, Göteborgs Konsthall, Hasselblad Center, 3:e Våningen och KKP Galleri. Curator för biennalen är Elvira Dyangani Ose. Med titeln A story within a story… presenteras trettiotre konstnärer och konstnärsgrupper.

 

A story within a story… utforskar kollektiva och individuella minnen, händelser som fallit i glömska och föreslår samtidigt en idé om historieskrivning som en öppen deltagarprocess. Umberto Ecos begrepp ”det öppna verket” återfinns som konceptuell bakgrund och curatoriskt ramverk. I biennalen presenteras konstnärer vars arbeten undersöker historieskrivningens bakomliggande maktsystem och som på olika sätt utforskar hur historien formas och omformuleras i nya, alternativa föreställningsvärldar.

 

De konstverk som presenteras på Hasselblad Center skildrar personliga förhållningssätt till biennalens tematik och dess fokus på historieskapande. Flera av verken utgår från specifika historiska ögonblick, ett minne eller ett arkiv, med syfte att förmedla större och mer allmängiltiga teman. Berättelserna kommer från olika former av arkiv – privata och offentliga, individuella och kollektiva, historiska och nutida – på ett sätt som sammanflätar historia med berättande.

 

Konstnärerna som visas på Hasselblad Center är:

Arvo Leo, Inmaculada Salinas, Jacob Kirkegaard, Leslie Hewitt, Phoebe Boswell, Sara Jordenö, Theo Eshetu

 

Läs mer om biennalen här.

 

Röda Sten Konsthall är huvudman för Göteborgs Internationella Konstbiennal

Category

Tidigare utställningar