Alfredo Jaar

Alfredo Jaar

Hasselbladpriset 2020

 

Whispers and Cries

15 oktober 2021 – 23 januari 2022

 

 

Hasselbladpriset hyllar framstående fotografiska gärningar inom olika genrer och uttryck som tillsammans ger en nyanserad bild av det fotografiska fältet. Den fyrtionde vinnaren av priset, Alfredo Jaar, är inte fotograf i konventionell mening. Han är en arkitekt och konstnär som utforskar och bearbetar befintliga fotografier på banbrytande sätt. Hans undersökningar av vad han kallar för ”bilders politik” är djupt förankrade i fotografi, där han problematiserar föreställningar om objektiva verkligheter och universella sanningar. Han har konsekvent granskat representationen av krig, konflikt och mänskligt lidande inom pressfotografi och mainstream-medier. Jaars gripande arbeten uppmärksammar oss inte bara på brännande frågor, utan också på sättet som vi ser på fotografier och sammanhangen som formar dem.

 

Den här utställningen presenterar fyra uppmärksammade verk av Alfredo Jaar. Den storskaliga installationen Shadows från 2014 fångar de kroppsliga uttrycken av smärta och förtvivlan i pressbilder från Nicaraguas revolution. En intervju med fotojournalisten Koen Wessing, vars fotografier utgör kärnan i Jaars verk, ingår också i utställningen. Untitled (Newsweek) från 1994 undersöker likgiltighet och passivitet från det globala nord mot folkmordet i Rwanda som krävde över en miljon liv. Searching for Africa in LIFE från 1996 behandlar den konsekventa frånvaron av referenser till den afrikanska kontinenten i tidskriften Life. You Do Not Take a Photograph, You Make It från 2013 sammanfattar en idé som genomsyrar hela Jaars konstnärskap; att fotografi inte passivt speglar en verklighet utan snarare har förmågan att skildra subjektiva verkligheter. I alla sina arbeten strävar Alfredo Jaar efter att förstå en värld präglad av mänsklig kamp – och oviljan att bevittna den kampen.

 

Utställningens titel är en hyllning till Ingmar Bergman som är en stor inspiration för Alfredo Jaar. Filmtiteln Viskningar och rop speglar verken i utställningen, som ömsom viskar, ömsom ropar till betraktaren.

 

Boken Alfredo Jaar, Hasselblad Award 2020 publiceras i samband med utställningen och presenterar ett urval av mer än trettio av Alfredo Jaars verk från början av 1980-talet till 2019 där han använder, omprövar och utmanar fotografiet. Hans unika inställning till fotografi diskuteras i en ny essä av filosofen Jacques Rancière.

 

 

Biografi

 

Alfredo Jaar föddes i Santiago, Chile, 1956 där han studerade arkitektur och film. Han emigrerade från Chile 1982, under Pinochets militärdiktatur. Idag bor och arbetar Jaar i New York.

 

 

Juryn bakom Hasselbladpriset 2020

 

Joshua Chuang

Förste intendent för fotografi, New York Public Library, USA

 

Thyago Nogueira, juryns ordförande

Chef för avdelningen för samtida fotografi, Instituto Moreira Salles, Brasilien

 

Anna-Kaisa Rastenberger

Professor, Exhibition Studies and Spatiality, Bildkonstakademien, Konstuniversitetet, Finland

 

Laura Serani,

Curator, Italien/Frankrike

 

Yiannis Toumazis

Chef Nicosia Municipal Arts Centre och lektor vid Frederick University, Cypern

 

 

#hasselbladaward2020

#alfredojaar

 

Category

Tidigare utställningar