Alfredo Jaar

Alfredo Jaar

Hasselbladpristagare 2020

 

Utställningsperiod: oktober 2021 – januari 2022

 

Alfredo Jaars pristagarutställning kommer att belysa centrala frågor i hans konstnärskap, nämligen hur vi kan bli mer mottagliga för bilder av andras lidande; hur media i globala nord försummar underrepresenterade grupper och delar av världen, samt hur fotografi aldrig återger en verklighet, utan snarare skapar nya verkligheter och tolkningar av världen – ett exempel på det sistnämnda är det textbaserade verket “You do not take a photograph, you make it” (2013). Andra arbeten i utställningen inkluderar den storskaliga installationen Shadows (2014) och Searching for Africa in LIFE (1996).

 

Boken som publiceras i samband med utställningen kommer att inkludera samtliga verk från utställningen och dessutom presentera en rad projekt som speglar kärnan i Jaars konstnärskap, bland andra The Rwanda Project (1994-2000), The Sound of Silence (2006) och A Hundred Times Nguyen (1994), samt ett urval offentliga interventioner.

 

Den framstående franska filosofen Jacques Rancière, som är engagerad i frågor om mänskliga rättigheter, skriver en ny essä till boken.

Category

Kommande utställningar