An-My Lê

21 feb – 17 maj, 2015

Hasselblad Center

 

Hasselbladstiftelsen presenterar den första separatutställningen i Norden med vietnamesisk-amerikanska fotografen An-My Lê. Utställningen invigs 20 februari i närvaro av An-My Lê och curator Kate Bush.

 

I sina arbeten utforskar och gestaltar An-My Lê konflikter utan förenklande representationer av krig och det militära maskineriet. Genom att hålla ett avstånd till sina objekt skapar hon nyanserade skildringar som rör sig mellan dokumentation, fiktion, lek och strid. Med personliga erfarenheter och starkt engagemang som bakgrund genomsyras hennes bilder av en stillsam intensitet.

 

An-My Lês konsthistoriska inspiration är inte minst 1800-talsfotograferna Roger Fenton, Timothy O’Sullivan och Gustave Le Gray. Hon dras till klarheten och valörrikedomen i deras fotografier, såväl som till dramatiken i de storslagna ämnen de behandlar. I likhet med sina förebilder arbetar även An-My Lê med en storformatskamera, vilket gör det möjligt att kunna återge sina motiv med största möjliga skärpa och tonomfång. Till An-My Lês referenser hör också historiemålningar av William Turner och Theodor Géricault.

 

I utställningen presenteras An-My Lês samtliga större serier. Viêt Nam (1994-1998) gestaltar det vietnamesiska landskapet, Small Wars (1999-2002) skildrar Vietnamkrigets scener återuppförda i Virginias och North Carolinas skogar. Filminstallationen 29 Palms (2003 – 2004) visar amerikanska soldaters förberedelser inför den stundande stationeringen i Irak och Afghanistan. Under arbetet med den senaste och omfattande serien Events Ashore (2005-2014) reste An-My Lê tillsammans med den amerikanska försvarsmakten. Under resorna utforskade hon USA:s ökade globala verksamheter och krigets följder som hon betraktar i stillsamhet, borta från stridens hetta – något som är karaktäristiskt för hennes konstnärskap.

 

An-My Lê (född 1960 i Vietnam) lämnade Saigon med sin familj under krigets sista dagar 1975, och kom till USA som politisk flykting. Hon tog först en examen i biologi vid Stanford University och sedan i fotografi vid Yale University. Hon bor och arbetar i New York, och är professor i fotografi vid Bard College. An-My Lê har haft stora utställningar i USA och hennes verk ingår i många betydande samlingar, exempelvis Museum of Modern Art New York, the Solomon R. Guggenheim Museum, New York och Bibliothèque Nationale, Paris. Serien Small Wars ingår i utställningen Conflict, Time, Photography som visas på Tate Modern under våren 2015. Hennes nya bok Events Ashore har nyligen publicerats av Aperture Foundation.

 

Utställningen är curerad av Kate Bush och organiserad av MK Gallery, Milton Keynes i samarbete med Hasselbladstiftelsen och MAS – Museum aan de Stroom, Antwerpen.

 

FILM:  An-My Lê och curator Kate Bush talar om utställningen.

 

An-My Lê and curator Kate Bush talk about the current exhibition at MK Gallery.

– See more at: http://www.mkgallery.org/channel/play/an_my_le_exhibition_video#sthash.o5Ifbkgl.dpuf

Program

Lördag 21 februari, kl 13–14
Visning av utställningen med An-My Lê och Kate Bush

Lördag 11 april, kl 13–14, hörsalen
Konstnärssamtal med An-My Lê och Peter Galassi

 

Ingen föranmälan till programpunkterna. Begränsat antal platser.

 

Allmänna guidade visningar av utställningen: söndagar kl 13

Category

Tidigare utställningar

Tags
Aktuella visningar

An-My Lê

 

February 21  – May 17, 2015

Hasselblad Center

The Hasselblad Foundation presents the first solo show in the Nordic countries by the Vietnamese-American photographer An-My Lê. The exhibition is inaugurated February 20 in the presence of An-My Lê and the exhibition curator Kate Bush.

An-My Lê’s art explores conflict by avoiding simple representations of war and the military machine. She maintains a certain distance from her subject, in order to create nuanced scenes that hover between documentary, fiction, play and battle. Driven both by personal experience, and by empathy, the resulting images embody a quiet and intense emotion.

Her art historical inspiration points include not least the 19th century photographers Roger Fenton, Timothy O’Sullivan and Gustave Le Gray, drawn to the clarity and richness of their photographs as well as the drama of their epic, exploratory subject matter.  Lê works with a large format view camera, as they did, in order to examine her subject with the greatest breadth of vision possible. Lê also acknowledges the influence of the 19thcentury history paintings of Turner and Géricault.

This exhibition presents works from An-My Lê’s major photographic series to date. Viêt Nam (1994-1998) features images of the Vietnamese landscape; Small Wars (1999-2002) depicts Vietnam War scenes re-enacted in the forests of Virginia and North Carolina. The film installation29 Palms (2003 – 2004) portrays American soldiers preparing for deployment in Iraq and Afghanistan. The recently completed epic workEvents Ashore (2005-2014) involved An-My Lê travelling with the American armed forces. During the travels she explored the US military’s expanded global operations and the implications of war via quiet moments away from combat – an approach that is characteristic of her work.

An-My Lê (born in Vietnam in 1960) left Saigon with her family as a teenager in 1975 in the final days of the war and settled in the United States as a political refugee. She graduated first in biology from Stanford University, then in photography from Yale University. She lives and works in New York and is Professor of Photography at Bard College. An-My Lê has had major exhibitions throughout the United States and her work is held extensively in collections including the Museum of Modern Art New York, the Solomon R. Guggenheim Museum, New York and Bibliothèque Nationale, Paris. The series Small Wars is included in Tate Modern’s group exhibition Conflict, Time, Photography, on view spring 2015. Her new book, Events Ashore, was recently published by Aperture Foundation.

The exhibition is curated by Kate Bush and organised by MK Gallery, Milton Keynes in partnership with the Hasselblad Foundation, Gothenburg and MAS – Museum aan de Stroom, Antwerp.

FILM: An-My Lê and curator Kate Bush talk about the exhibition.

Category

Previous Exhibitions

Tags
Aktuella visningar