Ishiuchi Miyako

Ishiuchi Miyako 

The Fabric of Photography

Hasselbladpriset 2014

8 november – 1 februari, 2015

 

Den japanska fotografen Ishiuchi Miyako (f 1947) är den 34:e mottagaren av Hasselbladstiftelsens internationella pris i fotografi. Denna utställning presenterar Ishiuchis arbeten från de senaste 25 åren. Med kamerans hjälp undersöker hon skärningspunkten mellan minnets politiska och personliga aspekter.

 

Utställningen börjar med serien 1899 – ett monumentalt men samtidigt intimt porträtt av Ishiuchis mormors ansikte och händer. En liknande tematik finns i serien 1.9.4.7 i vilken kameran varsamt belyser linjer och mönster på händer och fötter tillhörande kvinnor födda 1947, samma år som konstnären. I det mångåriga projektet Innocence fokuserar Ishiuchi på kvinnors ärr och andra märken på kroppen, och förmedlar därmed en kritik av den normativa och begränsade synen på kvinnlig skönhet och perfektion.

 

Efter sin mors död skapade Ishiuchi serien Mother’s, i vilken hon skildrar hennes kläder, skor, läppstift och även tänder, som ett sätt att kommunicera med och förstå sin bortgångna förälder. I serien ひろしま/hiroshima har Ishiuchi fotograferat bevarade klädesplagg och objekt tillhörande offren av atombombningen över Hiroshima, 1945. Föremålen är fotograferade mot en ljuslåda och får därmed en närmast viktlös och flyktig karaktär.

 

Ett genomgående spår i Ishiuchis skildringar av tid är hudens linjer och tygets trådar. Det är även närvarande i hennes senaste serie Silken Dreams, där hon utforskar silkets och kimonons historia, samt i serienFrida by Ishiuchi, som är ett fotografiskt porträtt av Frida Kahlo genom hennes tillhörigheter. En av Ishiuchis främsta bidrag till fotografin är hennes undersökningar av dess väsen: tid, minne och spår.

 

I samband med utställningen publiceras en bok om konstnären med nya essäer av Lena Fritsch och Christopher Phillips, utgiven av Kehrer Verlag.

 

Utställningens curatorer: Dragana Vujanovic och Louise Wolthers, Hasselbladstiftelsen

 

Ishiuchi Miyako mottog Hasselbladpriset den 6 mars 2014 i Tokyo. 2014 års priskommitté har bestått av:
Marcel Feil, ställföreträdande direktör, konstnärlig chef, FOAM, Amsterdam
Simon Baker, curator för fotografi och internationell konst, Tate Modern, London
Sunhee Choi, frilansande konstrådgivare, journalist och chef för Choi&Lager Gallery, Paris,
Henk Slager, dekan vid forskarutbildningen, Visual Art And Design, Mahku, Utrecht,
Jiyoon Lee, direktör och frilansande curator, SUUM, London och Seoul

 

Den 15:e november ordnade Hasselbladstiftelsen ett konstnärssamtal med Ishiuchi Miyako på Svenska institutet i Paris, i samband med Paris Photo och som del av det officiella programmet för Mois de la Photo.

 

Hasselbladstiftelsens internationella pris i fotografi har delats ut sedan 1980 till en fotograf för framstående fotografisk gärning. Bland tidigare pristagare finns bland andra Lennart Nilsson, Cindy Sherman och Malick Sidibé.

Category

Tidigare utställningar

Ishiuchi Miyako

Ishiuchi Miyako 

The Fabric of Photography

Hasselblad Award 2014

8 November-1 February 2015

Japanese photographer Ishiuchi Miyako (b 1947) is the 34th recipient of the 2014 Hasselblad Foundation International Award in Photography. This exhibition presents works by Ishiuchi from the past 25 years, in which she uses the camera to investigate the intersection of the political and the personal aspects of memory.

The exhibition begins with the work 1899 – a monumental yet intimate portrait of the face and hands of Ishiuchi’s grandmother. A similar theme is seen in the series 1.9.4.7 in which the camera carefully reveals lines and patterns of hands and feet of women born in 1947, like the artist herself. For the long-term project Innocence Ishiuchi focuses on women’s scars and other marks on the body, thus forming a critique of the normative and limited view on female beauty and perfection.

The work Mother’s came about after Ishiuchi’s mother’s death, and portrays her clothes, shoes, lipstick, and even teeth, as a way of communicating with and understanding her late parent. In the series ひろしま/hiroshima Ishiuchi has photographed preserved garments and objects that were worn by victims of the atomic bombing of Hiroshima, 1945. The objects are photographed on a light box, hence acquiring an almost weightless and ephemeral quality.

The lines of the skin and the threads of textiles are continuous elements in Ishiuchi’s depictions of time. This is evident also in her most recent seriesSilken Dreams, where she is exploring the history of silk and kimonos, and in the series Frida by Ishiuchi, which is a photographic portrayal of Frida Kahlo through her belongings. One of Ishiuchi’s major contributions to photography is her investigation of the very fabric of the medium: time, memory and traces.

A book about the artist is published in conjunction with the exhibition, with new essays by

Lena Fritsch and Christopher Phillips, published by Kehrer Verlag.

Exhibition curators: Dragana Vujanovic and Louise Wolthers, Hasselblad Foundation

Category

Previous Exhibitions