Kent Klich

Kent Klich

 

Gaza Works

3 juni–17 september 2017

 

Visas på Det Nationale Fotomuseum, Det Kgl. Bibliotek, Köpenhamn

14 april 2018 – 2 februari 2019 Läs mer här

Därefter tillgänglig för turné till december 2019

 

Kent Klich har fotograferat livet i Gazaremsan sedan början av 2000-talet med målet att erbjuda alternativa bilder till massmedias kortlivade, sensationslystna bevakning. Med ett djupt intresse för personliga berättelser och en tonvikt på samarbeten, fokuserar han på krigets konsekvenser i vardagen. Denna utställning innehåller verk från sex serier (2001–2017), varav två – GZA (2016–17) och Resistance (2016) – visas för första gången.

 

Gazaremsan är ett konfliktfyllt palestinskt territorium på cirka 360 kvadratkilometer, med en befolkning på 2 miljoner. Området har ockuperats av Israel sedan 1967 och är fortfarande föremål för israeliska blockader – det råder ingen fri rörlighet till och från Gaza via land-, luft- eller sjövägen. I juni 2017 har den nuvarande blockaden pågått i ett decennium och det har uppstått ett status quo i det dagliga livet som det sällan rapporteras om.

 

Kent Klich belyser den nuvarande situationen i Gaza och vill öka kunskapen om de orättvisor och kränkningar av mänskliga rättigheter som sker i området. Han är medveten om utmaningarna som fotografiska representationer av mänskligt lidande medför och om sin egen roll som utomstående. Han tillämpar olika metoder av berättande för att skildra den komplicerade konflikten. Information från aktivister i Gaza och från experter på mänskliga rättigheter, kriminalteknik och palestinsk historia förenas med vittnesmål från civila vars liv är hotade. Ett sådant exempel är videoinstallationen Killing Time som består av personliga mobilfilmer som tagits av människor som inte överlevt den militära offensiv som kallades Operation Cast Lead 2008–09. I utställningen visas också fysiska fragment av mosaikerna som en gång utsmyckade Gaza International Airport, tillsammans med fotografier och filmer på den förstörda flygplatsen. De vittnar om de stora begränsningarna i rörlighet för Gazas invånare.

 

Utställningen och den tillhörande boken Kent Klich: Gaza Works (utgiven av Koenig Books och formgiven av BankerWessel, 2017) – med essäer av Judith Butler, Mette Sandbye, Raji Sourani, Eyal Weizman och Louise Wolthers samt ett samtal mellan Kent Klich och Hasselbladpristagaren Susan Meiselas – ingår i ett bredare forskningsfokus om fotografi och mänskliga rättigheter som genomförs och stöds av Hasselbladstiftelsen. Det syftar till att utforska fotografins roll i dokumentationen av brott mot mänskliga rättigheter till följd av krig, migration, segregation och övervakning.

 

”Kent Klichs arbete ställer en rad viktiga frågor om både konfliktens etik och estetik, dess efterdyning och hoppet om lösningar”, säger Louise Wolthers, en av utställningens curatorer och forskningsansvarig vid Hasselbladstiftelsen.

 

Utställningen kommer att ingå i Hasselbladstiftelsens vandringsutställningar från och med hösten 2017.

 

Kent Klich är född 1952 i Sverige och bor i Danmark. Han har studerat psykologi vid Göteborgs universitet och fotografi på International Center of Photography i New York. Han var med i bildbyrån Magnum Photos 1998 till 2002. Kent Klich har fått internationellt erkännande med projektet om Beth, en dansk sexarbetare vars liv han dokumenterat under de senaste trettio åren, vilket resulterat i tre böcker och flera utställningar. Andra uppmärksammade projekt inkluderar El Niño (1999) om hemlösa barn i Mexico City, liksom Children of Ceausescu (2001), om HIV-positiva barn i Rumäniens barnhem. En retrospektiv utställning över hans konstnärskap kommer att visas på Det Nationale Fotomuseum i Köpenhamn 2018.

 

Curatorer

Louise Wolthers och Dragana Vujanović Östlind

 

 

Program

 

Söndagsvisningar på svenska kl 13:

 

9 juli

20, 27 augusti

3, 10, 17 september

 

Lördagsvisningar på arabiska kl 13:

 

26 augusti

2, 9, 16 september

 

Alla helgvisningar är ca 30 min. Kostnadsfritt, ingen föranmälan behövs.

 

 

Föreläsning av Christina Varvia, arkitekt och forskare vid Forensic Architecture.

 

A Day’s Worth of Pixels
Rafah: Black Friday and other related projects

 

Forensic Architecture är ett forskningscenter vid Goldsmiths, University of London, som består av ett team arkitekter, filmare, aktivister, teoretiker och forskare. Med hjälp av nya medier analyserar de städer i konfliktområden och bistår bland annat organisationer som arbetar med mänskliga rättigheter.

Christina Varvia

Christina Varvia

De senaste åren dokumenteras krig och konflikter inte bara av professionella journalister, utan även av civila ögonvittnen som använder sig av bildens makt för att berätta om situationen i sin närmaste omgivning. Mediebevakningen av städer som Rafah blir en konfliktzon i sig, eftersom dokumentationen av krigshandlingar tolkas på olika sätt av journalister, aktivister och statsmakten. Christina Varvia presenterar exempel på Forensic Architectures tolkningar av data, dokumentation och berättelser om ett specifikt angrepp i Gaza den 1 augusti 2014 där 150 människor dödades. Hennes forskning är ett samarbete med Amnesty International och är del av Kent Klichs serie Black Friday.       

Tid: onsdag 13 september kl 17:00
Plats: Hörsalen, Göteborgs konstmuseum

Föreläsningen hålls på engelska. Ingen föranmälan, begränsat antal platser.
Panelsamtal  och föreläsning

Med utgångspunkt i utställningen Kent Klich: Gaza Works på Hasselblad Center ordnar Hasselbladstiftelsen och Stadsbiblioteket ett panelsamtal om situationen för civilbefolkningen i Gaza.

 

Kent Klich har fotograferat livet i Gazaremsan sedan början av 2000-talet i sökandet efter alternativa bilder till massmedias kortlivade, sensationella bevakning. Han vill öka medvetenheten om orättvisor och kränkningar av mänskliga rättigheter. Med ett djupt intresse för personliga berättelser och en tonvikt på samarbeten med aktivister och experter på mänskliga rättigheter fokuserar han på krigets och ockupationens konsekvenser och vardagen i Gazaramsen, som ofta kallas världens största utomhusfängelse.

 

Panelsamtalet vill belysa, diskutera och berätta om situationen för civilbefolkningen i Gaza.

 

Medverkar gör bland andra:

Kent Klich, konstnär

Helena Lindholm, professor, freds- och utvecklingsforskning, Göteborgs universitet

Mohad Aruqi, aktivist

Charlie Andreasson, sjöman, aktivist inom Ship to Gaza

Victoria Strand, läkare, Ship to Gaza

 

Moderator:

Terje Carlsson, journalist och dokumentärfilmare som under lång tid arbetat i Israel och Palestina för svenska medier.

 

Tid: onsdag den 30 augusti kl 16-17.30

Plats: Trappscenen, Stadsbiblioteket

 

Samtalet hålls på svenska. Ingen föranmälan, begränsat antal platser.

 

 

Category

Tidigare utställningar