Mellan verkligheter. Fotografi i Sverige 1970–2000

Mellan verkligheter. Fotografi i Sverige 1970–2000

8 februari–11 maj 2014

 

Göteborgs konstmuseum och Hasselblad Center

 

Från svartvita politiska protestbilder till konceptuell färgfotografi i storformat. I en omfattande utställning tas för första gången ett samlat grepp kring Sveriges fotografiska historia under perioden 1970-2000. Publiken får möta både klassiska och tidigare aldrig visade bilder av fler än 50 fotografer från olika generationer.

 

Mellan verkligheter. Fotografi i Sverige 1970–2000 undersöker det fotografiska landskapet i Sverige under tre decennier. Det är en för fotografin händelserik och i denna omfattning hittills outforskad period, där en av de tydligaste tendenserna är utvecklingen från politiskt präglad dokumentärfotografi till fotografiets idag framträdande roll i samtidskonst och masskultur. Utställningen fyller en betydande lucka i förståelsen av fotografins närhistoria och är ett unikt samarbete mellan Göteborgs universitet, Göteborgs konstmuseum och Hasselbladstiftelsen.

 

Utställningen rymmer verk av fler än 50 fotografer från olika generationer. Projektet kartlägger och analyserar de olika fotografiska praktiker och uttryck som varit tongivande. På 1970-talet präglades fotografin i stor utsträckning av dokumentära ideal. Under 1980-talet gjorde sig ett mer subjektivt och konstnärligt förhållningssätt gällande och på 1990-talet fick fotografin en framträdande roll i den postmoderna samtidskonsten. Syftet med Mellan verkligheter är också att tränga bakom decennieindelningen och visa hur de olika tendenserna både påverkar varandra och sträcker sig över längre tidsperioder. För att skapa en komplex skildring av historien riktas blicken mot såväl brotten som kontinuiteten inom det fotografiska fältet, och gränsen mellan verkligheterna belyses.

 

Projektet är initierat av Niclas Östlind, doktorand vid Akademin Valand, som del av hans avhandling Performing History. Avhandlingen läggs fram vid Akademin Valand i Göteborg i juni 2014.

 

Utställningens arbetsgrupp:

Forskningsledare Kristoffer Arvidsson och intendent Johan Sjöström, Göteborgs konstmuseum
Bibliotekarie Elsa Modin, intendent Dragana Vujanovic och fil.dr Louise Wolthers, Hasselbladstiftelsen
Doktorand Niclas Östlind, Akademin Valand, Göteborgs universitet

 

I samband med utställningen publiceras en omfattande bok i samarbete med Bokförlaget Arena, formgiven av Petter Antonisen. Boken är Sveriges Allmänna Konstförenings årsbok 2014 och publikation nr 123 sedan 1892. Boken erbjuder en möjlighet till fördjupad kunskap om och förståelse för 30 år av svensk fotohistoria. I SAK:s publikationsserie finns många målare och skulptörer men här ges för första gången en bred överblick av fotografins etablering som konstform i Sverige.

 

Under samma period som utställningen Mellan verkligheter visas i Göteborg, visas utställningen Det synliga. Samtida svensk fotografi på Artipelag i Stockholm. Utställningen är ett samarbete mellan Niclas Östlind och Artipelags curatorer Jessica Höglund och Magnus Jensner. Det är en fortsättning på Mellan verkligheter och tillsammans behandlar de fotografin i Sverige från 1970 till idag. Utställningen och katalogen på Artipelag ingår också i Niclas Östlinds avhandlingsprojekt i fotografi vid Akademin Valand.

Båda utställningarna pågår 8 februari–11 maj 2014.

Category

Tidigare utställningar