PUBLICERAT

PUBLICERAT

Fotoboken i Sverige

 

24 februari – 6 maj 2018

 

 

Program

För att se programmet som ordnas i samband med utställningen, klicka här.

 

Om utställningen 

En av de starkaste tendenserna inom fotografin idag är det stora intresset för fotoböcker. Skälen till att många fotografer väljer att visa sina arbeten i bokform är flera. Den tekniska utvecklingen är en viktig aspekt, och med digitaliseringen har det blivit både enklare och billigare att producera böcker med hög bildkvalitet. Boken ger också fotografen stora möjligheter att själv bestämma hur bilderna presenteras och sammanställs. Genom att kombinera enskilda bilder eller serier av fotografier uppstår nya sammanhang. Från ett redaktionellt perspektiv är både bildernas storlek och pauserna viktiga komponenter och tyngdpunkten kan vara antingen visuell eller av mer berättande karaktär. I det senare fallet bidrar ofta texter till att utveckla och fördjupa innehållet, och det är inte ovanligt att fotografer och författare samverkar. Bokens materialitet har en stor betydelse, vilket är synligt i den omsorg som finns i valen av papper, omslag, format och alla andra delar som faller inom ramen för den grafiska formgivningen. Även detta är ett område där samarbeten är vanliga och resultatet är som regel beroende av både fotografens och formgivarens kunskaper och idéer.

 

Fotoböcker är dock inte något nytt fenomen. Boken och den fotografiska bilden har en gemensam historia som sträcker sig från fotografins etablering på 1840-talet till idag, men det är först under det tidiga 2000-talet som fotoboken har uppmärksammats på allvar, både i Sverige och internationellt. Den ökade uppmärksamheten på fotoboken har lett till en vidgad syn på fotografins historia, men har också skapat nya former för hur fotografin sprids och når en publik. Kring fotoboken har det uppstått en kultur med fotografer, förläggare, samlare, festivaler, mässor och digitala medier. Inom dessa nätverk och forum förmedlas erfarenheter och tankar; böcker recenseras, cirkuleras, köps, byts och säljs. Denna utveckling har gjort att boken inte enbart är ett komplement till utställningar på gallerier, konsthallar och museer, utan i allt högre grad fungerar som en egen visningsplats med unika förutsättningar. Till dessa egenskaper hör att boken är ett objekt med en helt annan varaktighet än utställningar, som är tids- och platsspecifika och upplöses när utställningsperioden är över. Boken däremot finns kvar och kan distribueras på dagens globala fotoscen.

 

Även om det har gjorts åtskilliga böcker och utställningar om fotobokens historia – sett ur såväl nationella som internationella perspektiv – är Publicerat den första utställningen och boken som belyser fotoboken i Sverige. Projektet spänner från de första exemplen med inklistrade fotografier från 1860-talet, via de olika strömningar som präglade fotoboken under 1900-talet, fram till dagens omfattande och rika utgivning. Utställningen innehåller 200 titlar och urvalet är gjort utifrån tre teman: Samhället, Jaget och Bilden. Begreppen speglar övergripande frågor som spelar en stor roll inom fotografin och avgränsningarna samlar böcker som behandlar och gestaltar de specifika ämnena och perspektiven. I kategorin Samhället handlar det om arbete, boende, fritid, utanförskap och innanförskap, och det offentliga rummet. Gestaltandet av olika identiteter, den subjektiva blicken, personliga erfarenheten och livsberättelsen utgör kärnan i Jaget. I Bilden står motivet mer i centrum än berättelsen och det finns en synbar fascination för tingens fenomenologi, men också för fotografins och bokens estetiska sidor. Även om kategorierna fångar upp och visar olika aspekter finns det överlappningar och viktiga beröringspunkter. Det gäller bland annat sambanden mellan det personliga och politiska, samt att upptagenheten av formen inte utesluter att bilderna också har en vidare betydelse och verkan.

 

Fotoboken är ett både visuellt och taktilt föremål. Istället för att visa böckerna i montrar är Publicerat en öppen utställning där besökaren fritt kan bläddra, titta i och läsa de utställda böckerna. Den handfull titlar som är för ömtåliga eller värdefulla för att ligga framme i utställningen finns tillgängliga i Hasselbladstiftelsens bibliotek, dit besökaren är välkommen. Dessutom lyfts den litterära sidan av fotoböckerna fram genom att valda texter har lästs in och kan lyssnas på i utställningen.

 

Syftet med Publicerat är att presentera fotobokens historia i Sverige och de många former som den publicerade fotografin kan ta, men den är samtidigt en presentation om hur den fotografiska bilden skildrar och formar människan och samhället. Utställningen är del av det pågående forskningsprojektet Photography in Print & Circulation, som är ett samarbete mellan Hasselbladstiftelsen och Akademin Valand. Projektet avslutas hösten 2018 med en omfattande publikation om fotoboken i Sverige.

 

Curator: Niclas Östlind, Akademin Valand i samarbete med Elsa Modin och Louise Wolthers, Hasselbladstiftelsen.

 

Som del av utställningen ordnas en serie konstnärssamtal, boksläpp och intervjuer med ledande fotografer, formgivare, samlare och förlag. Programmet uppdateras löpande i våra digitala kanaler:

Klicka här för att se programmet som ordnas i samband med utställningen.

Facebook: Hasselblad Foundation

Instagram: @hasselbladfoundation

#publicerat

#published

Bild till vänster: © Kalle Sanner/Hasselbladstiftelsen

 

 

Böcker i utställningen Publicerat – Fotoboken i Sverige

 

 

Kategorin Bilden

 

 

Jerker Andersson

Phone Diary

2015

 

Marie Andersson

Marie Andersson

2010

 

Jäger Arén

1416 Anholt

2004

 

Simon Berg

Apan är rädd

2009

 

Helena Blomqvist

Florentine

2016

 

Martin Bogren

Ocean

2008

 

Stina Brockman

The Sensation of Falling

2016

 

Emanuel Cederqvist

Det som blir kvar

2014

 

Hans Cogne

Requiem: fotografier 1984-88

1992

 

Dawid

Rost

1983

 

Dawid

Dagram

1989

 

Lennart Durehed

Vicinity & Ceilings

2015

 

Cecilia Edefalk

Photography 227 Months

2016

 

Agneta Ekman

Tall-Maja

2013

 

Joakim Eneroth

Swedish Red: Comfortably Secure

2013

 

Björn Engberg

Bear Field Mountains

2017

 

Eric Ericson

Palmyra

2008

 

August Eriksson

The Walk

2016

 

Bengt-Arne Falk

Polaroid SX-70

2014

 

Maja Forsslund

Akt

2013

 

Carl Fries

I svenska marker: bilder ur vårt lands växt- och djurliv

1930

 

Catharina Gotby

Presence

2011

 

Claes Grundsten

Dag Hammarskjölds fjällvärld

2007

 

Denise Grünstein

59 buketter från min trädgård – och lite till

2007

 

Annika von Hausswolff

Grand Theory Hotel

2016

 

Linda Hofvander

I am Silver and Exact

2015

 

Martina Hoogland Ivanow

Satellite
Circular Wait
Second Nature

2015

 

Åke Hultman

Fotografiska teckningar

1992

 

Ewa-Mari Johansson

Image 2000-2008

2016

 

Gerry Johansson

Hattfabriken: Luckenwalde

2012

 

Gerry Johansson, Carl-Johan Malmberg, Gunnar Smoliansky

Trivia

1992

 

Gerry Johansson

Tyre Choice

2017

 

Patrik Karlström

The Journey to Success

2015

 

Anders Krisár

Chords No 1-17

2002

 

Hyun-Jin Kwak

The island: A Case Study of a Collector’s Mind

2011

 

Jenny Källman

The Rectangle’s Sharp Stare

2015

 

Klara Källström, Thobias Fäldt, Johannes Wahlström

The Last of the Lucky; You Can’t Always Get What You Want

2017

 

Mårten Lange

The Mechanism

2017

 

Inka & Niclas Lindergård

The Belt of Venus and the Shadow of the Earth

2016

 

Åke E:son Lindman

Experiment

2017

 

 

Tova Mozard

Ghost Light

2013

 

Anna Nordquist Andersson

Black Chamber

2018

 

Georg Oddner

Herbarium

2000

 

Lennart Olson

From One Side to the Other: Bridges

2000

 

Mikael Olsson

Södrakull Frösakull

2010

 

Bertil Quirin

Bohuslän i svartvitt: fotografier och berättelser från det gångna seklet

2001

 

Kalle Sanner

Album

2010

 

Helene Schmitz

Borderlands

2015

 

Osvald Sirén

Bilder från Grekland

1935

 

Ulf Sjöstedt

Nya bilder

1981

 

Gunnar Smoliansky

Träd

2017

 

Gunnar Smoliansky

Waldemarsudde

2004

 

Ewa Stackelberg

Fotogram: Fotografi utan kamera

2015

 

Karl-Johan Stigmark

Sprickor och andra sprickor

2010

 

Anna Strand

Nagoya Notebook

2014

 

Carl-Erik Ström

Fotografens makt

1979

 

Christer Strömholm

Poste restante

2016

 

Otmar Thormann

Fotografier – variationer

1984

 

Jan Töve

Faraway/Nearby

2017

 

Margot Wallard

Natten

2017

 

Frank Watson

Juli 1980

1987

 

Magnus Westerborn

The Radiation Mask Series

2017

 

Årets bilder 1934

 

 

 

Kategorin Jaget

 

 

Björn Abelin

Bläck: tatueringar, hud, minnen

2010

 

Lotta Antonsson

I Am a Woman

2016

 

Yngve Baum

Om mamma

2004/2005

 

Kenny Bengtsson

Jag kom ensam

2016

 

Casia Bromberg

Juicy Body

2017

 

Tina Carlsson

Ellerine Sağlik

2018

 

Trinidad Carrillo

No Date

2016

 

Aida Chehrehgosha

You’re the Ones to Blame

2014

 

Anna Clarén

Close to Home

2013

 

Sarah Cooper & Nina Gorfer

Interruptions

2016

 

Peter de Ru

Sven

2008

 

Karl Henrik Edlund

Bright Hours

2016

 

Bruno Ehrs
Memories of

2011

 

Joakim Eneroth

Utan slut: en koan

2003

 

Tina Enghoff

Från en tid: fotografier

1999

 

JH Engström

Haunts

2006

 

JH Engström
Sketch of Paris

2013

 

Maria Friberg

Maria Friberg

2005

 

Katinka Goldberg

Surfacing

2011

 

Catharina Gotby

Med kroppen som slagfält

2004

 

Catharina Gotby

Sång

2008

 

Monika Gottfridsson

Mor är rar

1994

 

Denise Grünstein

Malplacé

2005

 

Kajsa Gullberg

Unravelled

2014

 

Hans Hammarskiöld

Billa och jag: en sommarsaga

1959

 

Walter Hirsch

Bilder dagbok

1988

 

Helga Härenstam

Berättelser för en 87 år gammal dam

2012

 

Helga Härenstam

Sunshine & Shadow

2016

 

Nina Korhonen

Minne. Muisto. Memory

1997

 

Nina Korhonen

Rewind the Photographs

2009

 

Halil Koyutürk

I am Playing Ping Pong Now

2014

 

Pelle Kronestedt

Täby – eller Jag började skriva en bok som hette Mordet på Palme

2015

 

Hyun-Jin Kwak

A Script for Verification”: Girls in Uniform

2006

 

Tuija Lindström

A Dream If Ever There Was One

In The Beginning There Was Everything

2012

 

Jenny Källman

Surveillance

2012

 

David Magnusson

Purity

2014

 

Maria Miesenberger

Sverige

2011

 

Anneè Olofsson

Inside

2002

 

Susanne Otterberg

Ingen reklam längre, tack!

2013

 

Julia Peirone

More than Violet

2012

 

Anders Petersen & JH Engström

From Back Home

2009

 

Helena Påls

För att

2006

 

Ulf Sjöstedt

Cogito ergo sum

2005

 

Marie Sjøvold

Dust Catches Light

2011

 

Sanna Sjöswärd

Rötter

2006

 

Jefferik Stocklassa

Dagar med Dai

1987

 

Christer Strömholm

Les amies de Place Blanche
2012

 

Christer Strömholm

Till minnet av mig själv

2010

 

Linda Maria Thompson

In Place of Memory

2016

 

Agnes Thor

As the River Runs

2015

 

Lotta Törnroth

Att vänta på det oundvikliga: berättelser från havet 

2014

 

Ellinor Westin

Come and Seek with me Elsewhere: the Work of Ellinor Westin

2015

 

Johan Willner

Boy Stories

2012

 

Johan Willner

Wind Upon the Face of Waters

2016

 

Thomas Wågström

Nackar

2014

 

Thomas Wågström

På insidan av allvaret: ett tillstånd

1994

 

Pernilla Zetterman

Behave

2009

 

Pernilla Zetterman

Turn Down Center Line

2017

 

 

 

Kategorin Samhället

 

 

Göran Assbring

I Eritrea

1986

 

Kalle Assbring

Fadern, sonen och Göran

2016

 

Jens Assur

If you love global warming: honk!

Hunger

Livnära

Det gröna infernot

Suécia

2010

 

Yngve Baum

Skeppsvarv [Eriksbergs mekaniska verkstad]

1974

 

Yngve Baum

Ujamaa: människor i Tanzania

1970

 

Micke Berg

Stockholm blues: fotografier

1994

 

Elin Berge

Drottninglandet

2009

 

Astrid Bergman Sucksdorff

Chendru får en tiger: en berättelse om en pojke i den indiska djungeln

1959

 

Kerstin Bernhard

Brödminnen

1987

 

Johan Bävman

Albino: i skuggan av solen

2009

 

Emanuel Cederqvist

Observatören

2016

 

Dawid & Håkan Lind

Verkligen? Uppgifter om vårat svenska samhälle

1978

 

Carl Johan De Geer

Pengar eller livet

Nr 2/84

1984

 

Lotten von Düben

Lotten von Düben: i Lappland

1991

 

Ann Christine Eek

Arbeta – inte slita ut sig! En bok om dubbelarbete idag och förr i tiden

1974

 

Ekodok -90

I människans hand: fotografier kring det ekologiska landskapet

1994

 

Tina Enghoff

Migrant Documents

2013

 

Monica Englund

En födelse

1982

 

JH Engström

Härbärge

Shelter

1997

 

Carl Johan Erikson

Tank 1-46

2015

 

Bengt-Arne Falk

Café-liv

1979

 

Andreas Feininger

Stockholm

1936

 

Sven Gillsäter

Pias resa i Heliga Landet

1960

 

Cecilia Grönberg

Omkopplingar: avskrifter, listor, dokument, arkiv (med särskilt avseende på Midsommarkransen – Telefonplan)

2006

 

KW Gullers

Göteborg – hamnstaden

1947

 

KW Gullers

Stockholm bakom fasaden

1949

 

KW Gullers

Sverige, ditt nya land

Ruotsi sinun uusi maasi

1970

 

Kerstin Hamilton

The Hambantota Connection: Constructing Landscapes, Contesting Modernity

2014

 

Paul Hansen

Människa, människa

2006

 

Anders Hansson

Flykt

2014

 

Lina Haskel

Folkets hus

2013

 

Rune Hassner

Parispromenad

1950

 

Joanna Helander

Kobieta: en bok om kvinnor i Polen

1978

 

Jean Hermanson

Dom svarta: en bok om gjuteriarbetare i Sverige

1970

 

Jean Hermanson

Nere på verkstadsgolvet: en bok om metallarbetare

1971

 

Pieter ten Hoopen

Hungry Horse

2015

 

Olof Jarlbro

Refuge

2015

 

Jens S Jensen

Dom kallar oss bilbyggare: en berättelse om arbete och arbetare vid Volvo Torslandaverken i Göteborg

1978

 

Lars Johansson

Skrivet i vatten

1986

 

Tore Johnson

Okänt Paris

1954

 

Sune Jonsson

Byn med det blå huset

1989

 

Sune Jonsson

Minnesbok över den svenske bonden

1971

 

Sune Jonsson

Prag augusti 1968: en bildrapport

1968

 

Petter Karlsson

En dag i Sverige: 3000 fotografer – 24 timmar

2003

 

Stig T Karlsson

Har Indien en chans?

1969

 

Stig T Karlsson

Sverigeresan: ett sommaralbum från 1980-talet

1988

 

Annica Karlsson Rixon

At the Time of the Third Reading/ Во время третего чтения

2016

 

Gun Kessle

Albansk utmaning

1970

 

Kent Klich

Gaza Works

2017

 

Kent Klich

El Niño: en berättelse om gatubarn i Mexico City

1999

 

Mattias Klum

Vår tid på jorden: välfärd inom planetens hållbara gränser

2012

 

Anders Kristensson

Spår av en befolkning

2005

 

Klara Källström & Thobias Fäldt

Europe, Greece, Athens, Acropolis

2012

 

Mari Lagerquist

Native Plants, Invasive Plants

2015

 

Björn Larsson

Brandplats 3

2013

 

Jens Olof Lasthein

Moments in between: Pictures From Former Yugoslavia

2000

 

Ulla Lemberg

Se kvinnan! Bilder 1971-1982

1983

 

Ivar Lo-Johansson, Anna Riwkin-Brick, Tore Johnson, Sven Järlås, Gunnar Lundh

Den sociala fotobildboken

1977

 

Håkan Ludwigson

Balls and Bulldust: Photographs

2015

 

Johan Lundberg

Another Day of Life in Romanipen

2005

 

Tyrone Martinsson

Arctic Views: Passages in Time

2015

 

Hannah Modigh

Hillbilly Heroin, Honey

2010

 

Hannah Modigh

Hurricane Season

2016

 

Björn Myrman

Bilder från Colombia

1978

 

Lennart Nilsson

Ett barn blir till

1965

 

Lennart Nilsson

Ett barn blir till

2009

 

Per L-B Nilsson

CADU – Etiopisk utmaning: en sammanfattning av verksamheten under första avtalsperioden 1967-70

1971

 

Per L-B Nilsson

Chicago, Ireland

2017

 

Maud Nycander

Asfaltnätter: en berättelse om Ann

1987

 

Ralph Nykvist

I Sverige

1976

 

Elisabeth Ohlson Wallin

Ecce homo: Photographs 1996-1998

1998

 

Peo Olsson

Umbra Hominis

2014

 

Misha Pedan

M

2015

 

Hasse Persson

Amerikabilder

1974

 

Anders Petersen

Café Lehmitz

2004

 

Anders Petersen

Fängelse

1984

 

Lennart af Petersens

Klara: en stadsdel i förvandling

1957

 

Håkan Pieniowski

Rzeszów: bland polska bönder

1983

 

Anna Riwkin-Brick

Miriam bor i en kibbutz

1969

 

Anna Riwkin-Brick

Palestina

1948

 

Carl Gustaf Rosenberg

Svenskar i dagens gärning

1939

 

Johannes Samuelsson

Att skriva ett modernt äventyr

2010

 

Per Skoglund

Stockholms satelliter: rekordåren 1960-1979

2000

 

Ewa Stackelberg

Timmar med jordemor

1991

 

Johan Sundgren

I lampans sken

By Lamplight

2012

 

Christer Themptander

Amerikana: i odjurets buk

1976

 

Ola Terje

Emmaboda i våra hjärtan: porträtt av ett samhälle

1973

 

Lars Tunbjörk

I Love Borås!

2006

 

Lars Tunbjörk

Office

2002

 

Odd Uhrbom

Gruva

1969

 

Ahmet Unver

Far away/Långt borta/Gurbet

2012

 

John S. Webb

Spår

1988

 

Sven Westerlund

Bunker
Retro
Vertex

2011

 

Hendrik Zeitler

A Place of One’s Own

2011

 

 

Böcker bakom glas

 

Esaias Baitel

Zonen

1982

 

Yngve Baum

Kiki, en liten man

1967

 

Trinidad Carrillo

Naini and the Sea of Wolves

2008

 

Anna Clarén

Holding

2006

 

Carl Johan De Geer

Med kameran som tröst

1980

 

Carl Johan De Geer

Pengar eller livet

1970

 

Agneta Ekman

Tall-Maja

1967

 

JH Engström

Trying to dance

2003

 

Jens S Jensen

Hammarkullen

1974

 

Sune Jonsson

Byn med det blå huset

1959

 

Nina Korhonen

Anna, American Mummu

2004

 

Mårten Lange

Machina

2007

 

Tuija Lindström

Tuija Lindström

1989

 

Ingrid Orfali

Wemen

1989

 

Anders Petersen

Café Lehmitz

1978

 

Anna Riwkin-Brick

Elle Kari

1954

 

Christer Strömholm

Poste restante

1967

 

Christer Strömholm

Till minnet av mig själv

1965

 

Lars Tunbjörk

Landet utom sig: bilder från Sverige

1993

 

Henry Buergel Goodwin

Konstnärsporträtt

1917

 

Johannes Jaeger

Molins fontän i fotografi

1866

 

Eva Klasson

Le troisième angle

1976

 

August Wilhelm Malm

Monographie illustrée du baleinoptère trouvée le 29 Octobre 1865 sur la côte occidentale de Suède: Avec 18 planches contenant 29 photographies, 2 planches lithographiées et 3 gravures en bois dans le texte; toutes faites aussitôt après la mort du baleinoptère

1867

 

Herman Lundborg

Svenska folktyper: bildgalleri, ordnat efter rasbiologiska principer och försett med en orienterande översikt

1919

 

Anna Riwkin-Brick

Svensk danskonst på scen och i skola: koreografiskt planschverk

1932

 

 

Category

Tidigare utställningar