Rineke Dijkstra

Rineke Dijkstra

Hasselbladpristagare 2017

11 oktober 2017–4 februari 2018

 

Hasselbladpriset är ett erkännande av framstående fotografisk gärning och tilldelas konstnärer som har varit tongivande för det fotografiska mediets utveckling. Rineke Dijkstra är en av de mest betydande samtida konstnärerna som arbetar med fotografiska porträtt. Hennes verk skapar en särskild medvetenhet hos betraktaren om både individuella och kollektiva erfarenheter. De ofta storskaliga fotografierna kretsar kring formandet av identitet och hon fångar sina modeller i perioder av förändring eller i obevakade ögonblick. Speciellt utmärkande i hennes porträtt är ett sinne för detaljer, liksom en känslighet för subtila och avslöjande poser och gester. Rineke Dijkstras porträtt omfattar även video som tycks vara rörliga fotografier och som förstärker den flytande gränsen mellan stillbild och rörlig bild.

 

Kännetecknande för Dijkstras arbeten är skildringar av betydande förändringar i människors liv, såsom tonår, moderskap, migration och militärtjänstgöring. Urvalet av verk i den här utställningen fokuserar på övergångar som erfars och utförs av flickor och kvinnor. Pojkar och unga män är långt ifrån frånvarande i Dijkstras konstnärskap, men den kvinnliga gestalten är ett dominerande ämne i hennes fotografi och videoverk.

 

Hasselbladprisutställningen innehåller Rineke Dijkstras tidiga ikoniska strandporträtt av barn och tonåringar och den ännu pågående serien med den bosnisk-holländska kvinnan Almerisa, som konstnären påbörjade 1994. Andra exempel på nyanserade övergångar kan ses i porträtten av den nyblivna mamman Tia, soldaten Shany och skådespelerskan Georgie Henley. Två av Rineke Dijkstras videoverk visar en skolflicka, Ruth, som tecknar en Picassomålning, och den unga, ryska ballerinan Marianna som repeterar Dockfén för en provspelning på Vaganova Academy of Russian Ballet.

 

Curatorer: Louise Wolthers och Dragana Vujanović Östlind, Hasselbladstiftelsen

 

 

Hasselbladstiftelsens internationella pris i fotografi har delats ut sedan 1980 och består av en miljon kronor och en guldmedalj. Rineke Dijkstra, född 1959 i Sittard, Nederländerna, är den 37:e vinnaren av Hasselbladpriset. Hon bor och arbetar i Amsterdam. Samtidigt med utställningen på Hasselblad Center visas en retrospektiv över Rineke Dijkstras verk på Louisiana Museum of Modern Art, Humlebæk, hösten 2017. De två utställningarna utgör den första större presentationen av konstnärens arbete i Skandinavien.

 

I samband med Hasselbladpriset ger Verlag der Buchhandlung Walther König ut boken Rineke Dijkstra: WO MEN, formgiven av Irma Boom i nära samarbete med konstnären. Den innehåller en nyskriven essä av Jennifer Blessing samt texter av Rudi Fuchs och Hans den Hartog Jager.

 

 

Guidade visningar & program

 

Söndagar kl. 13.00

22 oktober–17 december 2017 och 14 januari–4 februari 2018

Endast på svenska

 

Att re-turnera blicken

Samtal om subjektskapandet inom samtida fotografi

 

Onsdag 31 januari kl 18-19.30
Göteborgs konstmuseum

Hur har bilder av flickor och kvinnor präglat deras egen självbild och identitet? Vilka får ta plats och synas? Hur ser strategierna för motstånd ut? Från den manliga blicken till den ”kvinnliga” blicken är temat när Göteborgs konstmuseum och Hasselbladstiftelsen bjuder in till samtal med utgångspunkt i de högaktuella utställningarna med Julia Peirone och Rineke Dijkstra. Vi är stolta över att presentera fyra röster som tillsammans reflekterar över konstruktion av blickar, kropp, makt och representation inom samtida fotografi.

 

Det har gått mer än 40 år sedan den feministiska filmteoretikern Laura Mulvey myntade begreppet male gaze – den manliga blicken. Ur ett konsthistoriskt perspektiv förändrades blicken, eller bilden, av på kvinnan under 70-talet och ett tydligt paradigmskifte ägde rum. Begrepp som dekonstruktion och representation blev betydelsebärande för förändring. Vad har hänt sedan dess?

 

Fyra gäster samlas för att reflektera kring titeln ”Att re-turnera blicken. Subjektskapandet inom samtida fotografi”. De medverkande är:

 

Julia Peirone är konstnär och fotograf. Sedan debuten kring millennieskiftet har Peirone utforskat identitet och fotografisk bild. I likhet med Rineke Dijkstra fokuserar hon ofta på unga kvinnor och speglar barndomens och vuxenblivandets sidor kring sårbarhet, skam och sexualitet. Just nu är hon aktuell på Göteborgs konstmuseum med utställningen Girls, Girls, Girls.

 

Arvida Byström är fotograf och modell. Hennes arbeten kretsar kring kroppspositivitet och normbrytning, ofta med sig själv som modell. Byström blev uppmärksammad för serien There will be blood som publicerades i tidningen Vice 2012 och som skildrar menstruation som tabubelagt ämne. Sociala medier är ett centralt forum för hennes konstnärskap och hennes Instagram-konto följs av nästan 250 000 personer.

 

Iréne Berggren är fotohistoriker, curator och kritiker. Hon medverkar i den digitala tidskriften Verk och vid Centrum för fotografi. Hon föreläser ofta om fotografi och feminism med särskild fokus på kvinnliga konstnärer i det postmoderna genombrottet. Hon har varit kursansvarig för Fotografi och videokonstens historia på Konstfack.

 

Kajsa Widegren är moderator för kvällens panelsamtal. Hon är forskningssamordnare vid Nationella sekretariatet för genusforskning vid Göteborgs Universitet. Hon har forskat på temat flickpositionen och blicken på flickor inom konst och litteratur, och hon undervisar bl.a. inom feministiska kulturstudier. Kajsa är sedan 2013 även del av det VR-finansierade forskningsprogrammet Drömmar om förändring. Kvinnor och skapandet av det civila samhället i Arktiska regionen, Asien, Latinamerika och Europa.

 

Samtalet äger rum på Göteborgs konstmuseum i utställningen Girls, Girls, Girls som visas på etagerna. Begränsat antal platser, ingen föranmälan. Entré vuxen 60 kr (engångsbesök) eller årsbiljett (100 kr). Fri entré för dig under 25 år samt med Seniorkortet.

 

 

Category

Tidigare utställningar