WATCHED!

WATCHED!

Surveillance, Art and Photography

 

Hasselblad Center 28 maj – 2 oktober, 2016

 

Utställningen Watched! Surveillance, Art and Photography speglar den samtida övervakningens komplexitet med särskild tonvikt på fotografi. Verken i utställningen är från de senaste tio åren och förmedlar olika förhållningssätt till övervakning: från teknologier använda av stater och myndigheter till den vardagliga övervakning som har blivit en självklar del av våra liv – inte minst i sociala medier.

 

 

Dagens övervakning begränsas inte till det visuella, men det är fortfarande nödvändigt att rikta blicken mot det fotografiska för att förstå hur övervakning fungerar. Som aldrig förr är tillvaron i sin helhet fotograferad och visualiserad, vilket ger upphov till nya frågor om frivillig och ofrivillig synlighet, men också om fotohistoriska frågor om att betrakta och bli betraktad.

 

Konstnärerna som deltar i utställningen approprierar bildmaterial och använder övervakningskameror, ansiktsigenkänning, Google Street View, ”lifelogging” och virtuell animering. De tillämpar också äldre metoder kopplade till spionerande, blottande och voyeurism. De utforskar frågor om säkerhet som används i argumentationen för ökad övervakning men där man samtidigt ofta bortser från den utsatthet, diskriminerande granskning och kriminalisering som blir följden. Åskådaren bjuds in att reflektera över hur vi kan leva i ett samhälle genomsyrat av en mängd övervakningssystem utan att bidra till den ojämlikhet som övervakningen producerar, och istället bli delaktiga i sätt att se som är både inkluderande och stärkande.

 

Watched! är del av ett forskningsprojekt om övervakning, konst och fotografi i Europa efter millennieskiftet, initierat av Louise Wolthers, forskningsansvarig på Hasselbladstiftelsen. Den tillhörande boken, utgiven av Verlag der Buchhandlung Walther König, omfattar verk av fyrtio konstnärer och fördjupande essäer om övervakning av ledande forskare på området.

 

Curatorer: Louise Wolthers, Dragana Vujanovic och Niclas Östlind

 

Utställningen och boken är samarbeten mellan Hasselbladstiftelsen, Akademin Valand, Kunsthal Aarhus, Galleri Image, ARoS och C/O Berlin.

 

Utställningen kommer att visas på Kunsthal Aarhus, 16 november – 31 december, 2016, varav utvalda verk visas på Galleri Image och ARoS i Aarhus, 14 oktober–18 december, 2016. Därefter turnerar utställningen vidare till C/O Berlin där den visas 17 februari–21 maj 2017.

 

DELTAGANDE KONSTNÄRER

Meriç Algün Ringborg
Jason E. Bowman
James Bridle
Adam Broomberg & Oliver Chanarin
Tina Enghoff
Alberto Frigo
Mishka Henner
Marco Poloni
Ann-Sofi Sidén
Hito Steyerl

 

 

PROGRAM

 

28 maj kl 13
Guidad visning av utställningen tillsammans med curatorerna och konstnärerna

 

Visningar på söndagar kl 13:
12, 19 och 26 juni
21 och 28 augusti
4, 11, 18, 25 september
2 oktober

 

Stockholmsrelease för boken Watched! på Konst-ig bokhandel. Redaktörerna och flera av de medverkande konstnärerna kommer vara på plats.

24 augusti kl. 18-19, Åsögatan 124, Stockholm.

 

Konstnärssamtal med James Bridle och Mishka Henner

12 september kl. 16-18, Akademin Valand (Glashuset).

 


Konstnärssamtal med Omer Fast och specialvisning av filmen 5000 Feet is the Best (2011).

14 september kl. 17-19, Akademin Valand (Bion).

 

Konstnärssamtal med Manu Luksch och specialvisning av filmen Faceless (2007)

15 september kl. 17-19, Akademin Valand. (Bion).

 

 

Mer information publiceras löpande på www.hasselbladfoundation.se och akademinvaland.gu.se

 

Category

Tidigare utställningar