Postdoktor vid Akademin Valand

Erika Larsson om sin postdoktortjänst

 

Som postdoc deltar jag i forskningsprojektet Interwar Lens Cultures, som är ett samarbete mellan Valand Academy (GU), Institutet för kulturvetenskaper (GU) och Hasselbladstiftelsen. Syftet med projektet är att ompröva praxis och betydelser för linsbaserade visuella kulturer under mellankrigsåren genom att fokusera på hittills underutforskade kopplingar mellan fotografi och film inom och utanför Sverige.

 

Bild: Cecilia Sandblom / Hasselbladstiftelsen

 

I min del av detta forskningsprojekt närmar jag mig mellankrigstiden både genom samtida verk som relaterar på olika sätt till denna historia samt genom mina egna engagemang med fotografiska arkiv från denna tid. Arbetstiteln för min del av projektet är Feeling the Past då mitt fokus ligger vid känslomässiga, affektiva och kroppsliga möten med historiskt material. Genom ett sådant perspektiv ser jag tillbaka på rasbiologin genom verk av Katarina Pirak Sikku och Marjo Levlin samt genom egen forskning i rasbiologiska arkivet i Uppsala. Genom verk av Lina Selander samt privata album ur arkiv tittar jag även på hur föreställningar kopplade till nationalsocialismen förhåller sig till vardagsliv under denna tid. Jag arbetar också med material från Naturhistoriska arkiv i förhållande till verk av samtida konstnärer som på ett eller annat sätt lyfter fram sammankopplingen mellan naturhistoria och politiska och kulturella attityder.

 

I samtliga fall ses de affektiva, emotionella och kroppsliga engagemangen med de historiska materialen som ett sätt att närma sig delar av denna historia som annars inte skulle vara tillgängliga. De ses även som ett sätt att skapa kulturella paralleller mellan mellankrigstiden och nutiden.