Postdoktor vid Akademin Valand

Postdoktor sökes till forskningsprojekt om mellankrigstidens fotografiska praxis

 

Akademin Valand vid Göteborgs universitet och Hasselbladstiftelsen söker disputerad fotograf eller konsthistoriker till en postdoktjänst. Postdoktorn kommer delta i ett nytt forskningsprojekt som vill hitta nya sätt att förstå mellankrigstiden utifrån dåtidens fotografiska praxis.

 

Akademin Valand och Hasselbladstiftelsen har ett långsiktigt samarbete med syfte att stödja utvecklingen av den kritiska reflektionen och förmedlingen av fotografi. Inom ramen för det arbetet rekryteras nu en fotobaserad konstnär, konsthistoriker eller annan med liknande inriktning till en tvåårig postdoktorsanställning med start i januari 2019.

 

– Det etablerade samarbetet mellan Hasselbladstiftelsen och Akademin Valand skapar och samlar unika resurser, kompetenser och nätverk som gör det möjligt att bedriva en kvalificerad och dynamisk forskning inom det fotografiska fältet. Genom de utställningsmöjligheter och erfarenheter som utgör en central del av samarbetet sprids forskningsresultaten till både forskningsvärlden och en bredare allmänhet, något som är av största vikt för att lägga grunden till ett vidare samtal och reflektion om fotografins historia och roll i samtiden.

 

Bild: Mhairi Sutherland, Escalate (Video, 2018) and Topographical Evidence (Cyanotypes, 2018). Från utställningen Drone Vision: Warfare, Surveillance, Protest på Hasselblad Center – en del av postdokprojektet med samma namn. Foto: Cecilia Sandblom

 

Postdoktorn ska bland annat arbeta inom ett nytt gemensamt projekt, ”Mellankrigstidens fotografi, experiment och social förändring”, som handlar om att skapa en experimenterande fotohistoria centrerat kring fotografiska praktiker under mellankrigstiden. Ansökningarna kan vara inriktade på till exempel nya perspektiv på arkivmaterial, lokal- och socialhistoria, fotografi som alternativ historisk källa och förmedling eller kulturella paralleller mellan mellankrigstiden och idag.

 

– Syftet med projektet är att hitta nya sätt att förstå mellankrigstiden utifrån dåtidens fotografiska praxis inom både konst och vetenskap. Projektet undersöker bland annat olika sätt att beforska, skriva och skapa fotohistoria. Det kommer även utforska paralleller mellan mellankrigstiden och nutiden. Ämnen och genrer som tas upp omfattar fascism, antifascism, eugenik, etnografi, militarism, flygfotografi, reklam och montage.

 

Mer om tjänsten

Postdoktorn förväntas bidra till forsknings- och undervisningsmiljön vid Akademin Valand och till forskningen och utställningsverksamheten vid Hasselbladstiftelsen. Anställningen består också till 20 procent av undervisning och/eller administrativa uppgifter.

 

Mer information om Akademin Valand finns på: www.akademinvaland.gu.se

 

Läs mer om tjänsten här.

 

Sista ansökningsdag

17 augusti 2018

 

Information om Akademin Valand och Hasselbladstiftelsen 

Akademin Valand erbjuder en dynamisk forskningsmiljö som innefattar film, fotografi, fri konst och litterär gestaltning. Den aktuella forskningen inom fotografi vid Akademin Valand har ett tydligt fotohistoriskt och curatoriellt förhållningssätt, såväl som ett ambitiöst forskningsprogram inom miljöstudier.

 

Hasselbladstiftelsen är en icke vinstdrivande stiftelse som stödjer forskning och utbildning inom fotografi och naturvetenskap. Det är en liten institution med forskningsbibliotek, fotosamling och utställningshall. Den aktuella forskningen på Hasselbladstiftelsen rör sig kring frågor om fotografi som experiment och social förändring med kulturhistorisk inspiration från mellankrigstiden. Hasselbladstiftelsen har dessutom ett fokus på fotografi och mänskliga rättigheter.